Урыстәыла

Авикипедиа, аенциклопедиа хту
Перейти к: Анавигациа, Аҧшаара

Урыстәыла
Российская Федерация
абыраҟ агерб
Абыраҟ Агерб
Агимн: Россия — священная наша держава!
Арука
Аҳҭнықалақь Москва
Абызшәа Урыс
Ахада хкы Владимир Путин
Аҧыза-министр Дмитри Медведев
Аиҿкаара 862 ш.
Аланхо 146 544 710-ҩык. (2015 ш.)
Аҵанакы 17 125 191 км2
Авалиута Амааҭ (RUB, RUR)
Асааҭтә зона (UTC +2 … +11)
Аинтернет код .ru, .su, .рф
Ателефон код +7

Урыстәыла (урыс: Россия) ахьʒ азна Урыс Афедерациа (урыс: Российская Федерация). Аҵанакы — 17 125 191 км². Аланхо — 146 544 710-ҩык. (2015 ш.). Аурысцәа — 81,83 %.

Аҭоурых

Апрезидентцәа

Аҳҭнықалақьқәа