YATIRIMLARIMIZ TARİHÇE KÜLTÜREL FAALİYETLER SOSYAL HİZMETLER TAŞINMAZ VAKIF KÜLTÜR VARLIKLARI VAKIF KAYITLARI ARŞİVİ TAŞINIR VAKIF KÜLTÜR VARLIKLARI VAKIFLAR HAKKINDA VAKIF NASIL KURULUR? BEYANNAME VE BİLDİRİMLER VAKIF İSTATİSTİKLERİ VGM ETİK KOMİSYONU HİZMET STANDARTLARI YAYINLAR PLAN, PROGRAM ve RAPORLAR İDARİ BİRİM KİMLİK KODLARI MALİ TABLOLAR
 
İhale İlanları
[1] Kat Karşılığı [9] Eski Eser Onarımı [1] Eski Eser Proje Temini [6] Kiralık Gayrimenkuller [3] Yapım Onarım Karşılığı Kiralama
İhale İlanları
 
 
 
 
 
 
 
 
Teberrükat Eşyaları

Cami ve mescitlerimizde mevcut olan, hayırsever kişi veya kuruluşlar tarafından bağışlanmış her türlü eşyaya "teberrükat eşyası" denilmektedir. Bunlar:

  • Yazma veya basma Kuran-ı Kerim, cüz ve kitap,
  • Sakal-ı şerif,
  • Kabe örtüsü, halı, kilim ve diğer sergi malzemesi, minber ve kürsü örtüsü, şal, kapı perdesi,
  • Şamdan ve şamdan mumu, avize, kandil ve kandillik, askı takımı,
  • Rahle, kürsü, minber, kapı ve pencere kanatları, merdiven, cüz ve sakal-ı şerif muhafazası, sehpa,
  • Yazma veya basma her türlü levha, çerçeve,
  • Her türlü saat, gülabdan, buhurdan, benzeri madeni veya cam eşya,
  • Kasa, telefon, telsiz, mikrofon, hoparlör ve teşkilatı, elektrik süpürgesi, halı temizleme makinesi ve benzeri aletler, ile sair taşınabilir eşyalardır.


Vakıf kökenli cami ve mescitlerimizde bulunan teberrükat eşyasından eski eser niteliğinde olanların tamamına yakını envanterlenmiştir. Daha önceki yıllarda camilerimizden alınmış eserlerin bir kısmı Genel Müdürlüğümüze ait İstanbul'da dört müze ile Ankara'daki Daimi Halı- Kilim Sergisinde, bir kısmı Kültür Bakanlığına ait mahalli müzelerde teşhir edilmekte, bir kısmı ise Genel Müdürlüğümüze ait teberrükat depolarında muhafaza edilmektedir.

Avizeler, sakalı-ı şerif kutuları, büyük boyutlu levhalar, şamdanlar ve saatler gibi eserler halen kullanılmakta olduğundan bu eserler camilerde kalmıştır. Bu eşyaların dışında binaların parçası durumunda olan mütemmim cüz de denilen kitabeler, çiniler, mihraplar, minberler, alemler, kapı ve pencere kanatları, tavan göbekleri gibi unsurlar da korunması gerekli önemli eserler olarak mahallerinde bulunmaktadır.

Mevcut müzelerimiz ve depolarımız yetersiz olduğundan, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce, Ankara'da, İtfaiye Meydanındaki Ankara İl Müftülüğü'nün boşalttığı "İlk Hukuk Mektebi" binasında vakıf eserlerin muhafazası, teşhiri ve restorasyonunun gerçekleştirilebileceği, modern bir müze yapılmasına başlanılmıştır. İlave olarak önümüzdeki yıllarda, İstanbul, Bursa, Konya, Kayseri, Tokat, Sivas, Edirne gibi illerimizde de vakıf müzelerinin yapılması planlanmıştır.

Son yıllarda, teberrükat eşyasının büyük ölçüde envanterlenmesi, çalındıklarında duyurulması caydırıcı etki yaparak hırsızlık sayısının azalmasına neden olmuştur. Kamuya açık alanlarda bulunan eserlerin her biri henüz envanterlenemediği ve korunmaları zayıf olduğu için bu eserlerin hırsızlığında ise diğer adi hırsızlıklarda olduğu gibi artma yaşanmaktadır.

Açık alanlarda bulunan çini, alem, mezar taşları, çeşmeler, kitabeler gibi eserlerin de envanterleme ve video kayıt işi İstanbul'dan başlatılmıştır.
TEBERRÜKAT EŞYALARINDAN ÖRNEKLER
AVIZE Çok Kollu, Kristal Sarkıtlı ve Kristal Fanuslu
BUHURDAN 17 x 18 cm Ebadında
ÇEŞME Manisa III Murat Sebili
ÇİNİ 1562 Tarihinde Yapılmış İznik Çinileri
CÜZ, KURAN-I KERIM ve SAKAL-I ŞERİF MUHAFAZASI 17. Yüzyıla ait İstanbul Türk İslam Eserleri Müzesi
FERMAN Sinan Paşa'nın 1776 (1190H) Tarihli Divanı Fermanı Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivinde
GÜLABDAN Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivinde
HALI 19.Yüzyil Yağcıbedir (Balıkesir) Seccadesi İstanbul Vakıflar Halı Müzesinde
KABE ÖRTÜSÜ 1870 Yılında İsmail Paşa Tarafından Yaptırılmıştır.
KAPI ve PENCERE KANATLARI Edirne Selimiye Camii Kapısı
KİLİM İstanbul Vakıflar Halı Müzesinde
KİTAP (KÜLLİYAT-I DİVAN-I SELİM) Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivinde
KİTAP (MUHAHMMEDİYE) Talik Stilde, El Yazmasıdır. Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivinde
KURAN-I KERIM Birgi Ulu Camii İçin Hazirlanmıştır, Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivinde
KURAN-I KERIM CÜZÜ Beylikler Dönemine aittir. Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivinde
KÜRSÜ Ajur Tekniği İle Yapılmıştır. 170 x 98 x 77 cm ebadındadır
LEVHA Sultan Abdulmecit Han Tarafından, Sülüs-Nesih Hatla Yapılmış İstanbul Türk Vakıf Hat Sanatlar
MANGAL İstanbul Bezmialem Vakıf Gureba Hastanesi Müzesinde
MİNBER 14. Yüzyil İkinci yarısında, Kündekarı Tekniği İle Yapılmış
RAHLE İstanbul Bezmialem Vakıf Gureba Hastanesi Müzesinde
SAAT 235 cm.Yüksekliğinde 1880 Yılı İngiliz Yapımı
SAKAL-I ŞERİF
ŞAMDAN 1485 Tarihli Tombak şamdan (Kaide Çapı 75 cm)
SANDUKA 1409 Tarihli
SEHPA ve ŞEKERLİK Sedef Kakmalı Sehpa ve Metal Şekerlik İstanbul Bezmialem Vakıf Gureba Hastanesi
TAVAN GÖBEĞİ 1870 Tarihli 120 Cm Çapında
TEKKE SANCAĞI 1906 (1324 H) Tarihli
VİTRAY Amasya Mehmet Paşa Camii Pencereleri