YATIRIMLARIMIZ TARİHÇE KÜLTÜREL FAALİYETLER SOSYAL HİZMETLER TAŞINMAZ VAKIF KÜLTÜR VARLIKLARI VAKIF KAYITLARI ARŞİVİ TAŞINIR VAKIF KÜLTÜR VARLIKLARI VAKIFLAR HAKKINDA VAKIF NASIL KURULUR? BEYANNAME VE BİLDİRİMLER VAKIF İSTATİSTİKLERİ VGM ETİK KOMİSYONU HİZMET STANDARTLARI YAYINLAR PLAN, PROGRAM ve RAPORLAR İDARİ BİRİM KİMLİK KODLARI MALİ TABLOLAR
 
İhale İlanları
[1] Kat Karşılığı [9] Eski Eser Onarımı [1] Eski Eser Proje Temini [6] Kiralık Gayrimenkuller [3] Yapım Onarım Karşılığı Kiralama
İhale İlanları
 
 
 
 
 
 
 
 
Yayınlarımız
 1. DERGİLER
  • Vakıflar Dergisi (1-34 Sayı) İlk Yayımlanma Tarihi 1938
  • Rölöve Ve Restorasyon Dergisi (1-6 Sayı) İlk Yayımlanma Tarihi 1974
  • Vakıf Ve Kültür Dergisi (1-7 Sayı) İlk Yayımlanma Tarihi 1998
 2. KİTAPLAR
  • Türkiye'de Vakıf Abideler Ve Eski Eserler (4 Cilt)
  • I. Vakıf Haftası Kitabı
  • II. Vakıf Haftası Kitabı
  • I. Vakıf Şûrası Kitabı
  • IV. Vakıf Haftası Kitabı
  • V. Vakıf Haftası Kitabı
  • VI. Vakıf Haftası Kitabı
  • VII. Vakıf Haftası Kitabı
  • VIII. Vakıf Haftası Kitabı
  • IX.Vakıf Haftası Kitabı
  • X. Vakıf Haftası Kitabı
  • XI. Vakıf Haftası Kitabı
  • XII. Vakıf Haftası Kitabı
  • XIII. Vakıf Haftası Kitabı
  • Anadolu'da XII-XIII. Yüzyıl Türk Hamamları
  • Anadolu'yu Aydınlatanlar,
  • Mimarbaşı Koca Sinan Yaşadığı Çağ Ve Eserleri (2 Cilt)
  • Türk Vakıf Şaheserleri
  • Selçuklu-Osmanlı Sultanları Ve Türbeleri
  • Ok Meydanı Ve Okçuluk Tarihi
  • Eski Yazıları Okuma Anahtarı
  • Türk Hanlarının Gelişimi Ve İstanbul Hanları Mimarisi
  • Vakıflar Ve Vakıf Hizmetlerimiz
  • Fatih Devrinde Karaman Eyâleti Vakıfları Fihristi
  • Fatih Devri Sonlarında İstanbul Mahalleleri, Şehrin İskânı Ve Nüfusu
  • Constantınople
  • Süleymaniye Vakfiyesi
  • Yeni Vakıflar Kataloğu
  • Siyakat Yazısı
  • Istılah Ve Tâbirler
  • Ankara Camileri
  • Osmanlı Taşra Teşkilatında Xvııı. Yüzyılda Görev Ve Görevliler (Anadolu)
  • İthafü'l-Ahlâf Fî Ahkâmi'l-Evkâf
  • İstanbul Yeni Cami Ve Hünkâr Kasrı
  • Vakıf Ve Çocuk
  • İstanbul Mimarisi İçin Kaynak Olarak Evliya Çelebi Seyâhatnâmesi
  • İstanbul'da Sahabe Kabir Ve Makamları
  • Vakıflar Genel Müdürlüğü Mevzuat Kitabı (2 Cilt)
  • Divriği Ulu Camii Ve Darüşşifası
  • Cumhuriyetin 50.Yılında Vakıflar
  • Menşe-İ Ve Tarihi Gelişimi Açısından Vakıflar
  • Yeni Vakıflar El Kitabı
  • Mülhak Vakıflar El Kitabı
  • Vakıflar Bülteni I
  • İl İl Vakıflar '86
  • Türkiye'de Vakıf Abideler Ve Eski Eserler:Artvin İli
  • 2762 Sayılı Vakıflar Kanunu
  • Cumhuriyetin 75. Yılında Vakıf Eserleri:Ankara
  • Edirne Evkâf-I İslâmiyye Tarihi Camiler Ve Mescitler
  • Türk Vakıf Hat Sanatları Müzesinde Bulunan Tezhipli Kur'an-I Kerimler
  • Silsile-Nâme
  • Türk Vakıf Hizmetlerinde Kalite Ve Verimlilik
  • Vakıf Medeniyeti Sempozyumu Kitabı
  • Cumhuriyetin 80. Yılında Uluslararası Vakıf Sempozyumu Kitabı
  • Vakfiye Tuğraları
 3. BROŞÜRLER
  • Son On Yılda Vakıflar "1980-1990"
  • Vakıflar Genel Müdürlüğü Hizmetleri
  • Dîni, Hayrî, Sosyal Ve Kültürel Yönleriyle Vakıflar
  • Türk Vakıfları Araştırma Merkezi
  • Türk-İslam Vakıf Eserleri Restorasyon Eğitim Merkezi
  • Türkiye'de Vakıf Sistemi
  • Türk Medeni Kanunu Hükümlerine Göre Kurulan Vakıflar Hakkında Tebliğ
  • Türkiye'de Vakıflar 1999
  • Türkiye'de Vakıflar 2000
 4. MAKALELER
  • Makaleler fihristi