YATIRIMLARIMIZ TARİHÇE KÜLTÜREL FAALİYETLER SOSYAL HİZMETLER TAŞINMAZ VAKIF KÜLTÜR VARLIKLARI VAKIF KAYITLARI ARŞİVİ TAŞINIR VAKIF KÜLTÜR VARLIKLARI VAKIFLAR HAKKINDA VAKIF NASIL KURULUR? BEYANNAME VE BİLDİRİMLER VAKIF İSTATİSTİKLERİ VGM ETİK KOMİSYONU HİZMET STANDARTLARI YAYINLAR PLAN, PROGRAM ve RAPORLAR İDARİ BİRİM KİMLİK KODLARI MALİ TABLOLAR
 
İhale İlanları
[1] Kat Karşılığı [9] Eski Eser Onarımı [1] Eski Eser Proje Temini [6] Kiralık Gayrimenkuller [3] Yapım Onarım Karşılığı Kiralama
İhale İlanları
 
 
 
 
 
 
 
 
Duyurular
KPSS-2016/1 Yerleştirme Sonucuna göre VGM' ye atanması planlanan adaylardan istenilen belgeler
 

KPSS-2016/1 Yerleştirme Sonucuna göre VGM' ye atanması planlanan adaylardan istenilen belgeler

T.C.
BAŞBAKANLIK
Vakıflar Genel Müdürlüğü
 
 
 
 KPSS-2016/1 Yerleştirme Sonucuna göre Vakıflar Genel Müdürlüğüne atanması planlanan adaylardan;

Atamanızın yapılabilmesi için aşağıda yazılı atamaya esas belgelerin yazımızın şahsınıza ulaştığı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde
Vakıflar Genel Müdürlüğüne (Milli Müdafaa Cad. No:20 Kızılay/ANKARA) elden teslim etmeniz gerekmektedir.
 
 
 
 
İSTENİLEN BELGELER:

1-Tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak Sağlık Kurulu raporu.(Duyuru tarihinden        
    itibaren yeni alınan )
2-Öğrenim belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti.
3-Resmi kuruma ibraz edilmek üzere ifadesini taşıyan savcılıktan alınacak adli sicil belgesi.
   (Duyuru tarihinden itibaren yeni alınan )
4-8 adet vesikalık fotoğraf.(Son 6 aylık)
5-Askerlik durum belgesi.(Terhis belgesi/ Tecil belgesi)
6-Nüfus cüzdanı sureti.
7-Ortaokul veya lisede öğrenim süresinden farklı olarak hazırlık sınıfı okuyanların bu belgeyi 
    okullarından ibrazı gerekir.
8-KPSS Sonuç çıktısı.
9-Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu (Adaylar tarafından bilgisayar ortamında   
   ve açıklamada belirtilen usuller doğrultusunda doldurularak elden teslim edilecektir.) (2 suret)
 
 
 
İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı
 
 
 
EK:
 
 
İLETİŞİM: (Bilgi İçin)
Tel:     0 312-4155109-5111-5112-5121