YATIRIMLARIMIZ TARİHÇE KÜLTÜREL FAALİYETLER SOSYAL HİZMETLER TAŞINMAZ VAKIF KÜLTÜR VARLIKLARI VAKIF KAYITLARI ARŞİVİ TAŞINIR VAKIF KÜLTÜR VARLIKLARI VAKIFLAR HAKKINDA VAKIF NASIL KURULUR? BEYANNAME VE BİLDİRİMLER VAKIF İSTATİSTİKLERİ VGM ETİK KOMİSYONU HİZMET STANDARTLARI YAYINLAR PLAN, PROGRAM ve RAPORLAR İDARİ BİRİM KİMLİK KODLARI MALİ TABLOLAR
 
İhale İlanları
[1] Kat Karşılığı [8] Eski Eser Onarımı [1] Eski Eser Proje Temini [4] Kiralık Gayrimenkuller [2] Yapım Onarım Karşılığı Kiralama [1] Hizmet Alımı
İhale İlanları
 
 
 
 
 
 
 
 
Restore Edilen Vakıf Kültür Varlıkları

Bilindiği üzere ülkemiz en ücra köşesine kadar Vakıf taşınmaz Kültür Varlıkları ile doludur. Uygarlıkların beşiği olan Anadolu dünyanın hiçbir yeri ile kıyaslanamayacak kadar tarihi zenginlikleri barındırmaktadır. Bu tarihi zenginliklerin en önemli bölümünü vakıf kültür varlıkları oluşturmaktadır.

Dijital ortamda 21.179 adet taşınmaz kültür varlığının kaydı bulunmakta olup, bunlardan yaklaşık 8500 adet eserin mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne aittir. Tespit ve tescil çalışmalarına göre bu sayı artış ya da azalış gösterebilmektedir.

Yurdumuzun dört bir yanına dağılan bu eserlerin restorasyonları için büyük bir çaba gösterilmekte olup, bu kapsamda 2002-2015 yılları arasında yaklaşık 4500 adet eserin restorasyonu gerçekleştirilmiştir.

Dünden bugüne kuşaklar arasında canlı bir köprü olan bu kültür mirasının korunması, tespiti ve değerlendirilmesi çalışmaları büyük bir titizlikle yürütülmektedir.

Hedefimiz yurt genelinde projesi çizilmemiş ve ihtiyacı olup da restorasyonu yapılmamış hiç bir eserin bırakılmamasıdır.

Onarım öncesi ve Onarım sonrası görüntülerden bazı örnekler:
 

ADANA-SEYHAN YENİ(ABDÜRREZZAK ANTAKİ) CAMİİ
Yeni Camii gerek mimarisi gerekse mekan konstrüksiyonu itibariyle tipik ulu camiler içinde bulunan eserin ana duvarları ve minaresi, Adana Ulu Cami'inde de olduğu gibi Kahire'deki bazı Memlük yapılarını hatırlatmaktadır. Kuruköprü'den Küçük Saat'a giden Özler Caddesi üzerindedir. Küçük bir camidir. Üç satır halinde sülüs hatla yazılı kitabesinden (1724) yılında Abdürrezzak Antaki adlı Antakyalı bir zengin tarafından yaptırılmıştır. Minaresi de diğer bir kitabesine göre de 1142 H. (1729) tarihinde Abdullah Bin Ali Beşe tarafından yaptırılmıştır. Caminin kitabesinde; "Muhakkak bu şerefli caminin yapımına, Antakya doğumlu olup Adana'yı vatan edinen Hacı Abdürrezzak binyüz otuzyedi yılında muvaffak oldu." (M.1724) denmektedir. Minarenin kitabesinde; "Sahibu'l-Hayrat, Ali Beşe bin Abdullah, Sene1142 (M.1729)" denmektedir.
 
ANKARA-ALTINDAĞ-ASLANHANE(AHİ ŞERAFETTİN) CAMİİ
 
BURSA MURADİYE CAMİ
1425/26 yılında yaptırılan II. Murat Camii, zaviyeli camiler grubuna girer. “Bursa Kemerli”girişi olan caminin planı, bu tipin en yalın biçimini yansıtır. Yapı, ana eksen üzerindeki kubbeli iki bölümle yanlardaki eyvanlardan oluşmaktadır. Buna karşılık, gerek dış gerekse iç süsleme bakımından zengindir. Dış cepheye renkli görünüşünü kazandıran taş ve tuğla işçiliğine,yer yer renkli sırlı tuğla ve çiniler de katılmıştır. Dış süslemeye genellikle geometrik motifler egemendir. Giriş cephesinin zengin süslemesine karşılık, diğer cephelerde yalın bir tuğla-taş duvar işçiliği egemendir. Caminin iç süslemeleri ise, duvarların alt bölümlerini kaplayan tek renkli çiniler ve çevrelerindeki çini bordürlerdir. Buna karşılık, mihrap süslemesinde çini bulunmamaktadır. Camii’nin önündeki beş bölümlü, kubbeli son cemaat yerinde iki adet antik granit sütun dikkatinizi çekecektir. Ortadaki kubbe zarif kabartmalara sahip olup,yine kabartma tekniğinde işlenmiş yaprak ve çiçek motifleri içeren geometrik süslemelerin bulunduğu ahşap giriş kapısı da dikkatinizi çekecek bir başka noktadır. Kapı kanatları, ahşap işçiliğin en güzel örneklerinden biridir. Yapının beden duvarları üç sıra tuğla, bir sıra moloztaş ve dikey tek tuğla dizileriyle örülmüştür. Kubbe kasnakları dıştan sadece tuğla ile inşa edilmiştir.
 
DİYARBAKIR ULU CAMİ
 
EDİRNE-MERKEZ BÜYÜK SİNAGOG
Mülkiyeti, Vakıflar İdaresi Büyük Sinagog Vakfı’na aittir. 6 Ocak 1906’da Osmanlı Hükümetinin izni ile Kaleiçi Dilaver Bey Mahallesinde Büyük Sinagog’un yapılmasına başlanmıştır. Bu Sinagog Viyana Sinagogu örnek alınarak Fransız Mimarı France Depre tarafından yapılmış ve 1907’de ibadete açılmıştır. Sinagog üç ana binadan meydana gelmiştir. Bunlar Büyük Sinagog, İdari Bina ve Müştemilat binasıdır. Büyük Sinagog dikdörtgen planlı olup, tuğladan yığma olarak inşa edilmiştir. Üzeri büyük bir kubbe ile örtülmüş, iki yanına da iki kule eklenmiştir. Ana giriş üç kapılı olup, ayrıca iki yandaki kulelere de çıkış merdiveni bulunmaktadır. İç mekanda mihrabın bulunduğu duvarın uç kısmına Ehal (el yazması Tevrat kopyalarının saklandığı dolap) yerleştirilmiştir. Bunun önünde, sağ ve sol yanlarda da cemaatin saygın iki kişisinin oturacağı koltuklar, bunların önünde de Teva (sinagoglarda duaların okunduğu platform) bulunmaktadır. Bu sinagogun en önemli özelliği akustiğidir. Tavan bezemelerinde, balkonda çiçek motifleri, gökyüzünü betimleyen yıldız figürleri, on emirden yola çıkarak yerleştirilen figürlere yer verilmiştir.
 
ERZURUM-MERKEZ-İHMAL CAMİİ
 
RİZE GÜLBAHAR BÜYÜK CAMİİ
 
SİİRT MERKEZ ULU CAMİİ
 
SÜLEYMANİYE CAMİİ
Süleymaniye Külliyesi Kanuni Sultan Süleyman’ın emriyle Mimar Koca Sinan tarafından 1550-1557 yıllarında yapılmıştır. Süleymaniye Külliyesinde ortada cami olmak üzere bütün yapılar bir “U” düzeni içinde sıralanmıştır. Cami, medreseler, sıbyan mektebi, imarethane, tabhane, darüşşifa, bimarhane, hamam, çarşılar, darülhadis ve türbeler külliyeyi meydana getirir. Külliye merkezde Süleymaniye Camii’nin olduğu değişik işlevli 22 yapıdan meydana gelmektedir. Külliyenin merkezindeki Süleymaniye Camisi, İstanbul panoramasının en önemli öğelerinden biridir. Planlamasında araziye uygun bir şekilde yayılan bir anlayış esas alınmış, camiyi çevreleyen binalar doğal yapıyı koruduğu gibi, sokaklarla binalar canlı ve doğru ilkelere göre kurulmuş bir anlayışın ürünüdür. Caminin kuzeyindeki avlunun üç kapısı vardır. Dört adet minaresi avlunun köşelerinde yer alır. Bunlardan, caminin ana kütlesine köşelerden bitişen üç şerefeli yüksek minareler aynı zamanda bir köşe desteği olarak düşünülmüştür. Dikdörtgen planlı cami hariminin üzerini örten merkezi kubbe yarım ve çeyrek kubbelerle destelenmiştir. Ana kubbe dört büyük payeye oturmaktadır. Caminin mermer minberi, mihrabı Osmanlı oymacılık sanatının en güzel örnekleridir. Ayrıca ahşap oyma vaiz kürsüsü, ahşap kakmalı pencere kapakları ve kapıları diğer elamanlardır. Caminin doğu ve batı yönlerinde külliyenin medreseleri sıralanır. Caminin kıble yönünde Kanuni Sultan Süleyman ve eşi Hürrem Sultan’a ait iki türbenin yanı sıra bir türbedar odası yer almaktadır. Boyutlarıyla Osmanlı imparatorluğu tarihinin en önemli inşaat faaliyetlerinden olan cami genel olarak sade bir yapıdır. Kanuni Sultan Süleyman Vakfına aittir.
 
ARAKLI HACIHASAN CAMİİ
 
AYDIN MERKEZ NASUH PAŞA KÜLLİYESİ
 
IĞDIR MERKEZ EJDER KERVANSARAYI
 
MALATYA BATTALGAZİ NEFİSE HATUN KÜMBETİ
 
AFYON İHSANİYE BAKŞİ DEDE TÜRBESİ
 
AKSARAY MERKEZ CINCIKLI HACI YUSUF AĞA CAMİİ
 
ANKARA ALTINDAĞ DİREKLİ CAMİİ
 
BURSA ORHANGAZİ GÜRLE KÖYÜ (ORHANGAZİ) CAMİİ
 
DİYARBAKIR MERKEZ PARLI (SEFA) MEDRESESİ
 
EDİRNE MERKEZ TAŞLIK CAMİİ
 
EDİRNE MERKEZ SELİMİYE DAR-ÜL KURRA MEDRESESİ
 
GAZİANTEP MERKEZ BOYACI (KADI KEMALETTİN) CAMİİ
 
HATAY MERKEZ SOFULAR (ORHANİYE) CAMİİ VE TÜRBESİ
 
KARS MERKEZ KÜMBET CAMİİ
 
KIRKLARELİ VİZE HASAN BEY CAMİİ
 
KİLİS MERKEZ CÜNEYNE CAMİİ
 
KONYA KARAPINAR VALİDE SULTAN HAMAMI
 
MALATYA DARENDE YUSUF PAŞA BEDESTENİ
 
NİĞDE ULUKIŞLA SADRAZAM MEHMET PAŞA KERVANSARAYI
 
SAKARYA KARASU AZİZİYE CAMİİ