Üyeler

Üyeler
Atatürk Araştırma Merkezinin üç tür üyesi vardır:
a) Aslî üyeler
b) Şeref üyeleri
c) Haberleşme üyeleri

Asli Üyeler
Aslî üyeler, Kurumların görev alanına giren konularda üstün nitelikli bilimsel araştırma ve eserleriyle, eğitim, öğretim, kültür ve sanat hizmetleriyle temayüz etmiş, Türkiye Cumhuriyeti uyruklu kişiler arasından seçilir. Aslî üyeler, Yüksek Kurum Başkanı ile ilgili Kurum başkanının birlikte önereceği iki katı aday arasından Yönetim Kurulunca seçilir. Aslî üyelerin sayısı 20′dir. Aslî üyelerin görev süresi 5 yıldır. Süresi biten aday yeniden seçilebilir. Bu üyeliklerden birinin boşalması hâlinde, aynı usulle seçim yapılır. Bu şekilde seçilen üyelerin görev süresi de 5 yıldır.

Şeref Üyeleri
Şeref üyeleri, Atatürk ve eseri konusundaki araştırmalarıyla, eserleri ve hizmetleriyle temayüz etmiş; Atatürk Araştırma Merkezinin görev alanına giren konularda üstün hizmetlerde bulunmuş, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya yabancı uyruklu kişiler arasından seçilir. Şeref üyelerinin sayısı ve üyelik süreleri herhangi bir sınırlamaya tabi değildir. Şeref üyeleri, Bilim Kurulunun kararı, Kurum başkanının teklifi ve Yönetim Kurulunun onayı ile seçilir. 2876 sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanununun eki listelerinde yer alan üyelerin 11/10/2011 tarihli ve 664 sayılı Atatürk, Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girmesinden önce seçilen üyelerin şeref üyelikleri devam eder.

Atatürk Araştırma Merkezi Şeref Üyeleri
1- Mustafa Kemal ATATÜRK
2- Abdüllatif Naci ELDENİZ
3- Nurettin (SAKALLI)
4- Hasan Mümtaz ÇEÇEN
5- Kâzım SEVÜKTEKİN
6- Osman Nuri KOPTAGEL
7- Mehmet Rüştü Sakarya
8- Mustafa Fevzi ÇAKMAK
9- Mehmet Ali AKÇA
10- Reşat (Çİ?İLTEPE)
11- Mehmet Arif ÖRGÜÇ
12- Yakup Şevki SÜBAŞI
13- Yusuf İZZET
14- Hüseyin Nurettin ÖZSU
15- Mehmet Sabri ERÇETİN
16- Şükrü Naili GÖKBERK
17- Ali Hikmet AYERDEM
18- İbrahim Refet BELE
19- Hüseyin Nazmi SOLOK
20- Mehmet Sıtkı ÜKE
21- Fahrettin ALTAY
22- Ethem Servet MORAN
23- Kazım İNANÇ
24- Mehmet Selahattin ADİL
25- Halil İbrahim ÇOLAK
26- Mürsel BAKÜ
27- Mehmet Suphi KULA
28- Mahmut Nedim (HENDEK)
29- Ali Fuad CEBESOY
30- Ahmet Fuat BULCA
31- Musa Kâzım KARABEKİR
32- Mehmet Nuri CONKER
33- Mehmet Hulusi CONK
34- Kazım Fikri ÖZALP
35- Cemil Cahit TOYDEMİR
36- Mehmet Kenan DALBAŞAR
37- Abdurrahman Nafiz GÜRMAN
38- Alaeddin (KOVAL)
39- Mehmet Aşir ATLI
40- Halit (KARSIALAN)
41- Mustafa İsmet İNÖNÜ
42- İzzettin ÇALIŞLAR
43- Ahmet Naci TINAZ
44- Mehmet Kâzım ORBAY
45- Ahmet Zeki SOYDEMİR
46- Ömer Halis BIYIKTAY
47- Kemalettin Sami GÖKÇEN
48- Halit AKMANSÜ
49- Ahmet DERVİŞ
50- Mehmet NAZIM
51- Suat İLHAN
52- Ord. Prof. Dr. Augusto SINAGRA

Haberleşme Üyeleri
Haberleşme üyeleri, Atatürk Araştırma Merkezinin görev alanına giren konularda, bilim, kültür, eğitim ve sanat alanındaki çalışmalarıyla ve hizmetleriyle temayüz etmiş, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya yabancı uyruklu gerçek veya tüzel kişiler arasından seçilir. Haberleşme üyelerinin görev süresi 5 yıldır. Süresi biten üye yeniden seçilebilir. Haberleşme üyeleri, Bilim Kurulunun kararı Kurum Başkanının teklifi ve Yönetim Kurulunun onayı ile seçilir.