Askıdaki İmar Planları

  T.C.
BAŞBAKANLIK
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı
 
 
 
 
İLANEN DUYURU
 
İstanbul İli, Zeytinburnu ilçesi, Beştelsiz Mahallesi, Muhtelif Parseller ve Tescil Dışı Alanlara İlişkin” İdaremizce hazırlanarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nca 28.09.2015 tarihinde onaylanan 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planları; 5793 Sayılı Kanun ile değişik 2985 Sayılı Toplu Konut Kanunu’nun 4. Maddesi’nin, 1. fıkrasına göre, 12.11.2015 tarihinden itibaren İdaremizin “İmar Planlama ve Kentsel Yenileme Dairesi Başkanlığı Atakent Mah. 221. Sokak No:5 34307 Halkalı / Küçükçekmece / İSTANBUL” adresinde ve internet sitesinde otuz gün süre ile askı ilanına çıkartılmıştır.
Söz konusu imar planlarının belirtilen adreste görülebileceği hususu ilan olunur.

21B04A1A
21B04A1B
G21B04A