Kategorija: Etnokultūra

eMisuk-Klevu-2

Apė sanovės apsirangimų ir valgį

Pavardės tep kap būtau nesumainius: buvau Misiukoniūtė ir išėjau už Jurgio Misiukonio. Likaus savo kaimi, Klevuosa, ir su tuom pacu pavardi. Buvau jauniausia, keturi broliai…

kaimas

Kap man metai pralėkė

Visi būnam vaikai, paskui jaunimas ir sanatvė neklausta nelaukta ateina, kad nei nepamatai, kadu. Tai ir man tep ciej metai pralėkė. Va, sako, gražus jaunas,…

cingine

Apie cinginį mergų

Rugpjūčio 15 dieną Punsko bažnyčios aikštėje vyko XI tarptautinis folkloro festivalis „Auskim, sesutės, abrūsus“, kuriame dalyvavo Lietuvos kariuomenės Vilniaus įgulos karininkų ramovės folkloro ansamblis „Vilnelė”…

troba sena

Iš Veronikos Kazlauskaitės prisiminimų

Gyvenu pas Sainų vienuolas. Aplanko lietuvys mūs kunigėlis, tai prieš jo atėjimų vis tračadieniais laukiu. Pasišnekam. Pasakojo, kap per gegužines prieg Burbiškių sanų kapinių laikė…

abrusai2

Jurgita Stankauskaitė. Nusiausti kelią į muziejų

Rugsėjo 15 dieną, lygiai mėnuo po rankšluosčių parodos „Auskim, sesutės, abrūsus“ atidarymo Punsko „Senojoje klebonijoje“, turėjau progą pasikalbėti su Anastazija Sidariene. Apie pačią parodą jau…

sutartines

Punsko krašto sutartinės

Punsko krašte įvairiom progom galime išgirsti sutartinių giedotojų „Saulalių“ atliekamas daugiabalses lietuvių liaudies dainas. Sutartinės yra ypatingos ir seniausios lietuvių liaudies daugiabalsės polifoninės dainos. Vienu…

Balciuniene

Etninių žemių Lietuva

2016 m. liepos 6 d. Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė už indėlį į lietuvybės saugojimą ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Karininko kryžiumi apdovanojo Nijolę Balčiūnienę. Etninės…

vainikai

Punsko Žolinių vainikai (4 d.)

Gražus paprotys mūsų krašte yra pinti derlinių vainikus. Kaimai varžosi, kas gražiau nupins, papuoš. Paskui juos veža pašventinti į Žolinių atlaidus. Apie vainikus pasakoja kun….

vainikai3

Punsko Žolinių vainikai (3 d.)

Gražus paprotys mūsų krašte yra pinti derlinių vainikus. Kaimai varžosi, kas gražiau nupins, papuoš. Paskui juos veža pašventinti į Žolinių atlaidus. Apie vainikus pasakoja kun….

vilnele3

„Vilnelė” Punske. Folklorinių dainų pynė (3 d.)

Rugpjūčio 15 dieną Punsko bažnyčios aikštėje vyko XI tarptautinis folkloro festivalis „Auskim, sesutės, abrūsus“, kuriame dalyvavo Lietuvos kariuomenės Vilniaus įgulos karininkų ramovės folkloro ansamblis „Vilnelė”…

vainikai2

Punsko Žolinių vainikai (2 d.)

Gražus paprotys mūsų krašte yra pinti derlinių vainikus. Kaimai varžosi, kas gražiau nupins, papuoš. Paskui juos veža pašventinti į Žolinių atlaidus. Apie Žolinių vainikus pasakoja kun….

vilnele2

„Vilnelė” Punske. Folklorinių dainų pynė (2 d.)

Rugpjūčio 15 dieną Punsko bažnyčios aikštėje vyko XI tarptautinis folkloro festivalis „Auskim, sesutės, abrūsus“, kuriame dalyvavo Lietuvos kariuomenės Vilniaus įgulos karininkų ramovės folkloro ansamblis „Vilnelė”…

vain1

Punsko Žolinių vainikai (1 d.)

Gražus paprotys mūsų krašte yra pinti derlinių vainikus. Kaimai varžosi, kas gražiau nupins, papuoš. Paskui juos veža pašventinti į Žolinių atlaidus. Apie vainikus pasakoja kun….

vilnele1

„Vilnelė” Punske. Folklorinių dainų pynė (1 d.)

Rugpjūčio 15 dieną Punsko bažnyčios aikštėje vyko XI tarptautinis folkloro festivalis „Auskim, sesutės, abrūsus“, kuriame dalyvavo Lietuvos kariuomenės Vilniaus įgulos karininkų ramovės folkloro ansamblis „Vilnelė”…