Wie zijn wij?

Probijo is een steunfonds voor juridische procedures tegen neonicotinoiden. Het is opgericht door burgers die zelf iets willen ondernemen tegen de sterfte van bijen, vogels en andere diersoorten.
Momenteel steunt Probijo met uw bijdrage de rechtzaken die door de Bijenstichting en andere organisaties samen worden gevoerd tegen de toelating van neonicotinoiden op de Nederlandse markt.
Probijo draait enkel op vrijwilligers en het geld dat Probijo verzamelt wordt alleen aan de rechtzaken uitgegeven.
Meehelpen of meer weten? Stuur een email naar diana@probijo.nl