Sídlo pre spoločnosti v Prahe, poskytnutie sídla spoločnosti Praha

 

Sídlo pre spoločnosti v Prahe s 5ti hviezdičkovým štandardom virtuálnej kancelárie

Máme otevřeno
7 DNÍ V TÝDNU

Zmena sídla spoločnosti- krok za krokom

Zmena sídla spoločnosti- krok za krokom

1.Musíte mať k dispozícii dva dokumenty- oba tieto dokumenty Vám zaisťuje naša spoločnosť zadarmo v rámci nášho balíčku služieb
• Originál výpisu z katastra (nie starší 3 mesiacov osvedčujúci vlastnícke právo k priestorom, do ktorých spoločnosť umiestňuje svoje sídlo)
• Súhlas majiteľa budovy s umiestnením sídla
2.Musíte vykonať zmenu sídla firmy v obchodnom registri
Postup je rôzny ak:
a) nová adresa sídla je v rovnakom meste ako existujúca (Praha←Praha)
Vybavenie zmeny sídla v OR našou firmou: konečná cena 2.000 CZK + poplatky súdu 2.000 CZK
O zmene sídla rozhodne štatutárny orgán a toto rozhodnutie nemusí byť formou notárskeho zápisu
b) nová adresa sídla pre firmy je v inom meste než existujúca (napríklad Praha←Plzeň)
Kompletné vybavenie zmeny sídla v OR našou firmou vrátane valného zhromaždenia: konečná cena 7.100 CZK + poplatky súdu 2.000 CZK
Kompletné vybavenie zmeny sídla v OR našou firmou bez valného zhromaždenia: konečná cena 3.500 CZK + poplatky súdu 2.000 CZK

V tomto prípade je potrebné vykonať zmenu zakladateľského dokumentu. K tejto zmene je potrebné rozhodnutie valného zhromaždenia ( najmenej 2/3 všetkých spoločníkov) alebo súhlas všetkých spoločníkov. Toto rozhodnutie musí byť prijaté formou notárskej zápisnice. Cena notárskej zápisnice je v cene. Cena každého rovnopisu naviac je 120 CZK/ strana a 36 CZK/ príloha, cena odpisu je 36 CZK/ strana (ceny sú konečné).

Pokiaľ sa bude jednať o spoločnosť s viacerými spoločníkmi, je nutné určiť, či sa jednania zúčastnia všetci spoločníci, alebo iba jeden na základe plných mocí. Dôležité je skontrolovať v zakladateľskej listine, či môže jednateľ zastupovať spoločnosť, alebo nie. So sebou na jednanie budete potrebovať:
• zakladateľský dokument (postačí sken rovnopisu alebo verzia z elektronickej podoby v zbierke listín na justice.cz)
• stanovy spoločnosti
Potom za Vás podáme návrh na zápis zmeny do obchodného registra ( viacej informácií o návrhu na zápis zmeny do obchodného registra môžete získať na stránkach justice.cz). Tento návrh podávame na registrový súd (krajský alebo Mestský súd v Prahe), navrhovateľom je obchodná spoločnosť, ktorá koná prostredníctvom svojho štatutárneho orgánu. K tomuto kroku od Vás budeme potrebovať špecifickú plnú moc, ktorú pre Vás pripravíme.

V prípade, že meníte sídlo z iného mesta do iného (napríklad Praha- Plzeň), k návrhu na zápis zmeny do obchodného registra prikladáme tieto dokumenty:

• zápis o uznesení valného zhromaždenia / rozhodnutia spoločníkov/ rozhodnutia štatutárneho orgánu vo dvoch vyhotoveniach

• úplne znenie zakladateľského dokumentu alebo stanov
• súhlas s umiestnením sídla firmy a výpis z katastra nehnuteľností
Súd je povinný rozhodnúť najneskôr do 15 dní od podania návrhu.
3. Potom, čo dôjde k zmene sídla v obchodnom registri, ste povinní:

• Zmeniť sídlo firmy na finančnom úrade
- do 15 dní od zmeny sídla firmy
- zmenu sídla dokladáte novým živnostenským oprávnením alebo uznesením z obchodného registra s údajom o nadobudnutí právnej moci

• Zmeniť sídlo firmy na živnostenskom úrade
- do 15 dní od zmeny sídla firmy
- nutné vyplniť zmenový list s novou adresou sídla firmy a podať na príslušnom živnostenskom úrade
• Zmeniť sídlo firmy na zdravotnej a sociálnej poisťovni
- do 8 dní od zmeny sídla firmy ( ak má firma zamestnancov)
- nutné nahlásiť novú adresu na príslušných úradoch sociálnej poisťovne a jednotlivých zdravotných poisťovniach
• Zmeniť sídlo firmy na katastri nehnuteľností
-Ak spoločnosť vlastní nehnuteľnosť
 

Mapa stránek | Všeobecné podmínky |
Copyright sidloprespolocnosti.sk © 2010
Ochranné známky nebo registrované ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.
Uvedené ceny sú bez DPH v zákonnej výške ak nie je uvedené inak.CZIN.eu | ostatní partneři >>