Düzenleme Tarihi : 12.08.2015

NATO STO Faaliyetleri

NATO BİLİM VE TEKNOLOJİ ORGANİZASYONU (STO) FAALİYETLERİ

NATO Araştırma ve Teknoloji Organizasyonu, NATO üyesi 28 ülke ve NATO'nun ortaklık yaptığı 41 ülke arasında bilimsel araştırmalarda işbirliğini ve teknolojik bilgi değişimini sağlar. STO, dünyada en geniş işbirliği organizasyonu olarak, savunma teknolojilerinin ve operasyon alanlarının gelecekteki gelişimini belirleyen 3000'den fazla bilim insanını, araştırmacıyı ve mühendisi bünyesinde barındırır. Çalışmalar; bilgi değişiminin sağlandığı, bilim insanlarının buluştuğu sempozyumlar, çalıştaylar ve diğer geniş ölçekli faaliyetlerin icra edilmesini organize eden İşbirliği Destek Ofisi (Collaboration Support Office-CSO) olarak adlandırılan yürütme organizasyonu tarafından desteklenir.

STO Panelleri ve Grupları

S.No. Panelin Adı
1 SAS Paneli  : Sistem Analizleri ve Çalışmalar Paneli
                       (System Analysis and Studies)
2 SCI Paneli   : Sistemler, Konseptler ve Entegrasyon Paneli
                       (System Concepts and Integration)
3 SET Paneli  : Sensörler ve Elektronik Teknoloji Paneli
                       (Sensors and Electronics Technology)
4 IST Paneli   : Bilgi Sistemleri Teknoloji Paneli
                       (Information System Technology)
5 AVT Paneli : Uygulamalı Araç Teknoloji Paneli
                      (Applied Vehicle Technology)
6 HFM Paneli: İnsan Faktörleri ve Tıp Paneli
                      (Human Factors and Medicine)
7 NMS Grubu: NATO Modelleme ve Simülasyon Grubu
                      (NATO Modelling and Simulation Group)

Paneller bünyesinde icra edilen teknik takım/çalışma faaliyetleri aşağıda sunulmuştur:

1. Araştırma Görev Grubu (Research Task Group-RTG),

2. Ön Araştırma Timi (Exploratory Team-ET),

3. Teknik Kurs (Technical Course-RTC),

4. Uzmanlar Toplantısı (Specialists' Meeting-RSM),

5. Sempozyum (Symposium-RSY),

6. Ders Serisi (Lecture Series-RLS),

7. Çalıştay (Workshop-RWS).


Okunma Sayısı : 2510

Savunma Teknolojileri Bilgi Sistemi

SHP'nin Sanayi'ye Açılımı

Yurtiçi/Yurtdışı Yasaklı Firmalar

AQAP Belgesi Alan Kuruluşlar

Dava Açma Usul ve Yolları

Askeri Cezaevi Yönetmeliği

Şehit Yakınları ile Malul ve Gazilere İlişkin Bilgiler

Teknoloji Panelleri

İletişim BölümüİLETİŞİM BİLGİLERİ
Santral Danışma: 0 312 402 61 00
Bakanlık
06100 Bakanlıklar / ANKARA
Yukarı