LET OP Op 1 januari 2014 fuseerde de CG-Raad met het Platform VG tot de nieuwe koepelorganisatie Ieder(in), een 'netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte'. Op deze website vind u oude informatie.


Verkiezingen en Formatie

Voor en achter de schermen lobbyt de CG-Raad om de politieke wensen van mensen met een bperking in het regeerakkoord opgenomen te krijgen.Gelijke Behandeling

De CG-Raad wil dat Nederland het VN-verdrag inzake rechten van personen met een handicap zo snel als mogelijk ratificeert. Het verdrag is een belangrijk fundament voor gelijke rechten en gelijke behandeling van mensen met een beperking in Nederland. Mensen met een beperking willen meedoen als ieder ander. Helaas krijgen ze nog te vaak te maken met uitsluiting. Ze kunnen bijvoorbeeld niet reizen met het openbaar vervoer of niet terecht op de opleiding van hun keuze. Wetten kunnen hier verandering in aanbrengen.


VN verdrag


Waar gaat het om

In 2006 heeft de VN het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap opgesteld. 21 landen hebben dit verdrag ondertekend. Ondertekening verplicht een land ervoor te zorgen dat mensen met een beperking gelijkwaardig aan de samenleving kunnen deelnemen. Nederland ondertekende het verdrag in 2007, maar het verdrag geldt pas in ons land als de Tweede en Eerste Kamer het verdrag bekrachtigen (ratificeren). Dat is, ondanks beloften van verschillende kabinetten, tot nu toe nog niet gebeurd.


2015

Het kabinet werkt momenteel aan een Goedkeurings- en Invoeringswet waarmee het VN-verdrag officieel geratificeerd wordt. Die wetten komen begin 2014 of eerder in de Tweede Kamer. De verwachting is dat het verdrag in Nederland in 2015 officieel van kracht zal zijn.


Wat vond de CG-Raad

De CG-Raad vindt dat Nederland het VN-verdrag zo snel mogelijk moet ratificeren, zodat mensen met een functiebeperking ook in ons land aanspraak kunnen maken op de rechten die in het verdrag zijn vastgelegd.


Wat deed de CG-Raad

De CG-Raad heeft jarenlang gestreden voor de totstandkoming van het verdrag en de ondertekening ervan door Nederland. Wij dringen nu bij het kabinet aan op spoedige ratificatie.


Gelijke rechten, gelijke kansen


Waar gaat het om

Iedereen vindt het vanzelfsprekend dat alle mensen in Nederland gelijke rechten en gelijke kansen hebben. In de praktijk is dat echter niet altijd het geval. Mensen met een beperking ondervinden dagelijks dat zij ergens van worden uitgesloten. Bijvoorbeeld als zij een gebouw niet binnen kunnen komen, als zij een baan niet krijgen vanwege hun handicap, als zij geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer.


Wat vond de CG-Raad


De individuele rechtsbescherming van mensen met een beperking moet volgens de CG-Raad zo snel mogelijk gelijk worden aan die van mensen zonder beperking. Wetten en regels moeten zodanig veranderd worden, dat mensen met een beperking dezelfde rechten en dezelfde kansen krijgen als mensen zonder beperking en op voet van gelijkheid kunnen deelnemen aan de samenleving. Dat geldt niet alleen voor de nationale wet- en regelgeving, maar ook voor Europese en andere internationale regels.


Behalve de gelijke behandeling moet er volgens de CG-Raad meer aandacht komen voor de algemene individuele rechtspositie van mensen met een beperking. Die positie staat te veel onder druk door het afnemen van maatwerk en de toename van marktwerking en bureaucratie.


Wat deed de CG-Raad


De CG-Raad is de afgelopen bijzonder actief geweest om ervoor te zorgen dat het VN-verdrag betreffende de rechten van personen met een beperking door Nederland geratificeerd wordt. Dat moet zo snel mogelijk gebeuren, zodat mensen met een beperking in Nederland aanspraak kunnen maken op de rechten die in het VN-verdrag zijn vastgelegd. edelstahlkamin


Daarnaast maakt de CG-Raad zich sterk voor een verbreding van de Wet Gelijke Behandeling op grond van Handicap en Chronische Ziekte (WGBH/cz). Het openbaar vervoer en de beschikbaarheid van goederen en diensten maken nog geen deel uit van deze wet. Dat moet zo snel mogelijk gebeuren. (link naar WGBH/cz-artikel)


De CG-Raad neemt met een aantal andere organisaties deel aan ‘Platform Artikel 19’, een Nederlands platform ter bestrijding van discriminatie en ter bevordering van gelijke behandeling. (Voorheen Platform Artikel 13. In het nieuwe Europese verdrag is de inhoud van artikel 13 verplaatst naar artikel 19. Het Platform heeft de naam hieraan aangepast). ofenrohr


Daarnaast heeft de CG-Raad intensief contact met de Commissie Gelijke Behandeling, die klachten op grond van de WGBH/cz beoordeelt.


Lees meer over gelijkheid.Toegankelijkheid

De samenleving is nog onvoldoende toegankelijk. Een grote groep mensen kan daardoor niet meedoen aan de maatschappelijke activiteiten. Uiteten, geld pinnen, internetten, wonen, theaterbezoek etc. Deze belemmeringen worden nog teveel onderschat


WGBH/cz Goederen en diensten

Waar gaat het om

Op 1 december 2003 werd de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (WGBH/cz) van kracht. Op grond van die wet is het niet meer toegestaan om onderscheid te maken tussen mensen met en mensen zonder beperking. Aanvankelijk was de wet beperkt tot het terrein van arbeid en beroepsopleiding. Sinds 2009 is ook discriminatie op het gebied van wonen en onderwijs niet meer toegestaan. flue pipe


Helaas ontbreekt in de WGBH/cz nog altijd een tekst over goederen en diensten. Daaronder valt bijvoorbeeld de toegankelijkheid van gebouwen en voorzieningen. Dat betekent dat mensen met een beperking nog steeds niet beschikken over een wettelijk instrument om de toegankelijkheid van de samenleving af te dwingen.


In april 2009 is het Europees Parlement overigens al wel akkoord gegaan met een aanvullende richtlijn op het terrein van gelijke behandeling. Hierin is de gelijke behandeling op het terrein van goederen en diensten geregeld. Deze richtlijn zal waarschijnlijk in 2011 van kracht worden. (link naar artikel over Brede richtlijn)


Wat vond de CG-Raad

De CG-Raad vindt het een schande dat in de WGBH/cz een tekst over goederen en diensten nog altijd ontbreekt en pleit al jaren voor uitbreiding op dit terrein. Die uitbreiding stuit op weerstand in de samenleving omdat veel mensen, vooral ondernemers, denken dat toegankelijkheidsmaatregelen veel geld kosten.


Wat deed de CG-Raad


De CG-Raad blijft zich inspannen om de uitbreiding van de wet met ‘goederen en diensten’ voor elkaar te krijgen. De CG-Raad neemt met een aantal andere organisaties deel aan ‘Artikel 13’, een Nederlands platform ter bestrijding van discriminatie en ter bevordering van gelijke behandeling. Op die manier ontstaat meer draagvlak voor de uitbreiding van de WGBH/cz.


Gebouwen en openbare ruimte


Waar gaat het om

Toegankelijkheid van de gebouwen en openbare ruimte is nog lang niet geregeld in Nederland. Het Bouwbesluit bevat enkele regels, maar die zijn onvoldoende. En handhaving van het Bouwbesluit door gemeenten vindt onvoldoende plaats. Voor de openbare ruimte zijn zelfs helemaal geen regels. Wel bestaan het Handboek voor Toegankelijkheid (HvT) en de ITS-criteria.


Het Handboek voor Toegankelijkheid geeft de ergonomische uitgangspunten aan waar de gebouwde omgeving aan moet voldoen zodat deze voor iedereen op een gelijkwaardige manier gebruikt kan worden. Onder gebouwde omgeving vallen niet alleen gebouwen, maar ook de openbare ruimte en de inrichting. Het ITS-symbool (gebaseerd op het HvT en ITS-criteria) geeft aan dat een gebouw, openbare ruimte, openbaar vervoer, evenement of object bereikbaar, betreedbaar en bruikbaar is voor iedereen, met name voor mensen met een functiebeperking. pellet stove pipe


Het ITS-symbool is in 1971 in Nederland ingevoerd. De ITS-keuringen worden uitgevoerd door het Projectbureau Toegankelijkheid, als onafhankelijk keuringsinstituut opgericht door de CG-Raad. Het ITS-keurmerk en het Handboek voor Toegankelijkheid zijn niet verplicht voor openbare gebouwen. Zelfs niet voor scholen.


Wat vond de CG-Raad

Het is voor ons een uitgemaakte zaak dat gebouwen en de openbare ruimte voor iedereen toegankelijk moet zijn.


Lees meer over toegankelijkheidAWBZ

Het kabinet heeft stevige maatregelen genomen om de kosten van de AWBZ terug te dringen. Dit heeft effect op begeleiding voor mensen. De CG-Raad vindt dat burgers aanspraak moeten kunnen maken op zorg die ze nodig hebben. Thuis, op het werk en op school.Onderwijs

Het recht op onderwijs is voor kinderen en jongeren met een beperking minder goed gewaarborgd. Ouders moeten gelijkwaardig kunnen kiezen tussen regulier of speciaal onderwijs. Uitgangspunt moet zijn: wat is het beste voor de leerling?
Geneesmiddelen

In het geneesmiddelenbeleid moet de gebruiker centraal staan. Bij het voorschrijven van medicijnen mag niet het aanbod van de farmaceut of het beleid van de zorgverzekeraar bepalend zijn. De afwegingen van de patiŽnt over zijn kwaliteit van leven staan centraal.Werk

Werk is voor veel mensen een sleutel tot maatschappelijke participatie. Het hebben van werk is ook voor mensen met een beperking van groot belang. Zij hebben echter een grote achterstand op de arbeidsmarkt. Vinden en behouden van betaald werk is moeilijk.Hulpmiddelen

Goede hulpmiddelen zijn voor mensen met een beperking van groot belang. Medische hulpmiddellen bevorderen de zelfredzaamheid en het (langer) zelfstandig functioneren. De kwaliteit van een hulpmiddel heeft invloed op het dagelijks leven van de gebruiker.Geldzaken

Mensen met een handicap of chronische ziekte hebben vaak beduidend minder te besteden dan gezonde mensen. De CG-Raad maakt zich sterk voor verbetering van de inkomenspositie van mensen met een beperking, met uiteindelijk doel een gelijkwaardige inkomenspositie.Wmo

De Wmo verplicht gemeenten mensen te ondersteunen als zij beperkingen ondervinden in hun zelfredzaameheid. Cruciaal in het slagen van de Wmo is de manier waarop gemeenten deze zogenaamde compensatieplicht invullen. Een omslag van handelen en denken is nodig.De sponsors van dit domein zijn:


Voor een mooi dekbedovertrek gaat u naar de webshop voor dekbedovertrekken in alle kleuren leverbaar en tegen elke prijs. Bekijk online de collectie.


Supafil glaswol heeft een hoog isolatie-rendement. Spouwmuurisolatie Dankzij de optimale gewichtsverdeling ontstaat een homogeen isolatiepakket in de spouwmuur. Supafil inblaaswol is waterafstotend en laat waterdamp toch door van binnen naar buiten. Dit voorkomt vochtplekken en schimmelvorming op de binnenmuur. dekbedovertrek , pip dekbedovertrekken

 kachelpijp en rookkanaal


De ontwerpster van Pip studio is Anke van der Endt. Haar devies is het maken van "Happy products for Happy People". Pip maakt op zeer creatieve wijze de leukste collecties. Pip heeft een collectie kaarten, serviezen, dekbedovertrekken, sierkussens, hoeslakens, spreien, badhanddoeken, badjassen, behang en tassen. Pip wordt geinspireerd door het dagelijks leven, bloemen, oude foto's. snurk en beddinghouse


Wir verkaufen Edelstahlkamin Pakete zu sehr gŁnstigen Preisen. Der Schornsteinkonfigurator hilft Ihnen, wenn Sie ihr eigenes Schornsteinpaket zusammenstellen mŲchten. edelstahlschornstein en edelstahlkamin


Essenza Home is al jaren een van onze toonaangevende merken op het gebied van beddengoed. De trends die in het modebeeld zijn worden door Essenza al vroegtijdig gespot en dat zie je terug in de spraakmakende dessins die zij maken. sloggi


Inmiddels richt Exped zich op elk soort overnachting in een tent, ook de overnachtingen waar het comfort van de slaapmat met een grote C wordt geschreven. Het idee was simpel, maar baanbrekend: voor echte vrijheid in bewegingen is stretchmatreiaal in kleding alles waar het om draait. Op basis van dit idee begon Kjus met het ontwerpen van ski-, golf en outdoorkleding. In 2003 realiseert Kjus de eerste stretch skiborek (in 2-way-stretch). Een jaar later het eerste 4-way stretch jack, Bogner heeft diverse kledinglijnen. De sport en Fire+Ice lijn zijn de bekendste en het best geschikt voor skiŽrs. Met hun passie voor sport en mode, is Bogner al meer 80 jaar succesvol geweest. Maar Victorinox maakt allang niet alleen messen meer. Inmiddels zijn horloges, reistassen en zelfs parfums zijn met het bekende logo te verkrijgen. Wat onveranderd blijft, is de Zwitserse kwaliteit en degelijkheid. Opinel is misschien wel het sympathiekste messen merk dat er bestaat. De eenvoud van het design met het houten handvat, de draai-ring en de karakteristieke vorm van het lemmet, hebben een grote schare fans. En terecht, want deze Franse messen zijn in al een eenvoud prachtig. Dat Fjallraven rugzak pionier en trendsetter is op het gebied van rugzakken is bijna een publiek geheim. Door de legendarische broeken en shirts, zou je snel kunnen vergeten dat Fjallraven zich vanaf het prille begin zich heeft bezig gehouden met de ontwikkeling van rugzakken. victorinox nomad helinox


Topo Actief. bent u klaar met op het strand liggen en de hele dag de klok te horen tikken neem dan snel een kijkje bij topo actief zij hebben vele wandelvakantie en uitstekende gidsen waardoor u zeker de mooiste gebieden te zien krijgt en volledig ontspant voordat u weer aan het werk moet. meindl


dakraamgarant (. voor al u dakraam onderhoud is dit het adres ook kunnen zij velux dakraam onderhoud voor u uitvoeren zodat u dakraam nog vele jaren mee kan en u zich geen zorgen hoeft te maken over lekkage of een slecht draaien scharnier. snelloopdeuren


HTR is gespecialiseerd in het ontwerp, de ontwikkeling, productie en toelevering van technische rubber- en kunststof schuim producten. Om u te ontzorgen hebben we technisch onderlegde en innoverende mensen. HTR heeft daarvoor een wereldwijd team van flexibele en ervaren mensen. voor rubber profielen , canna fumaria  tubi stufa pellet , canna fumaria inox


Bij basicdoors vind je garagedeur van professionele kwaliteit. We bieden je keuze uit 7 verschillende paneeltypes welke in een kleur, structuur of houtimitatiefolie naar keuze afgewerkt kunnen worden. dakpannen


mpluskassa. Niet meer weg te denken uit de horeca kassa de retail kassa u heeft ze vast al eens zien staan en ook u kunt hem bij ons aanschaffen een kassa touchscreen is vaak wat wij aanraden voor de horeca omdat deze het meest is aan te passen op u wensen zodat u doorloop van bestellingen straks ook soepel verloopt. stoelen


Aabeve. het vertaalbureau voor alle soorten vertalingen of u nou wilt dat wij engels vertalen of duits vertalen wij doen het allemaal ook merken wij dat er steeds meer vraag is naar frans vertalen en italiaans vertalen u bedenkt het en wij vertalen het de vertaling zorgt ervoor dat u bedrijf beter begrepen word.


technica nova. de leverancier op het gebied van Spectral televisiemeubelen tot de Bose soundtouch technica nova levert alleen de topmerken op media gebied dus als u opzoek bent naar een loewe televisie hier bent u aan het juiste adres wilt u geen gedoe meer met draden door u hele kamer kijk dan even naar het sonos assortiment die u zou kunnen wegwerken in een mooi ardeno media meubel.


siderius. de heftruck leverancier in nederland al vele jaren levert siderius heftrucks en kunnen deze ook voor u leveren voor sommige onder ons ook wel bekend als tractiebatterij waar een mens het niet meer red neemt de heftruck het zware werk over zo zult u merken dat na een levering u magazijn sneller op orde is en zo het maximale uit een werkdag word gehaald. canna fumaria inox 


de kockmachines. de partij voor alle soorten tuingereedschap en machines een groot onderdeel hiervan zijn de zitmaaiers hierin zijn vele verschillen en verschillende merken waaronder de john deere zitmaaiers voor het kopen hiervan wilt u natuurlijk uitstekende service en dat er geluisterd word naar u wensen bij de kockmachines zal dat zeker gebeuren zodat jullie samen tot de juiste zitmaaier komen buitenlampen


Een bank of een bankstel is in eerste instantie uiteraard bedoeld om lekker op te zitten. Of liggen. Behalve comfortabel zijn onze bankstellen ook een designobject. Leolux bankstellen, Rolf Benz bankstellen, Jori bankstellen etc. zijn hier goede voorbeelden van.

kunt u volop inspiratie opdoen voor de ''spil in uw woonkamer''. kaminrohr


Bij Arcteryx gaat alles om het product. Het maken van een perfect, minimalistisch product is waar het ontwerp, de materiaal keuze en het productieproces  allemaal om draaien. Het resultaat: strakke en mooie producten met een clean design, eigenzinnige oplossingen en geweldige performance. Arc'Teryx en crespo en teva


Voordelen van de tunnelvorm voor een tent is dat je over de gehele lengte van de tent een prima hoogte onder het hoogste punt van de boog En doordat de boogstokken steil oplopen, houdt je in een tunneltent veel bruikbare ruimte over naar de zijkanten.


Optimus Brandbeveiliging. de partij voor brandbeveiliging in en om u gebouw zij kunnen bij u langskomen om een rapport op te stellen over de huidige situatie en op basis daarvan een aanbeveling te doen over de aan te schaffen middelen heeft u al een rapport kunt u natuurlijk ook kijken voor de te vervangen producten. edelstahlkamin ,Romas. de partij op het gebied van alle soorten garagepoorten voor veel mensen ook bekend als garagedeur, een garagepoort kent vele uitvoeringen en zo is er dus ook heel veel keus zo kunt u deze bijvoorbeeld vol automatisch krijgen semi automatisch of gewoon handbediend sommige garagedeuren kantelen de andere rollen, maar dit word meestal een roldeur genoemd natuurlijk kunnen zij u voorzien van al het nodige advies en antwoorden op u vragen zodat u straks vol overtuiging en garagedeur kan laten vervangen. vermogensbeheer beleggen 


liefzebraatje. liefzebraatje is al jarenlang de specialist in tassen en kunnen u zo ook zeker voorzien van het juiste advies over schooltassen. naast schooltassen verkopen zij ook nog vele andere soorten artikelen waaronder bijvoorbeeld luiertassen welke u kunt gebruiken

wanneer u zich gaat verplaatsen met uw kind en genoeg spullen mee moet nemen voor een dagje weg of gewoon een bezoekje brengt aan familie, u wilt natuurlijk niet te weinig spullen meenemen en zo bijvoorbeeld voeding of luiers te weinig bij u hebben.

ook vind u bij liefzebraatje een ruim aanbod van kindertassen welke speels en kleurrijk zijn maar natuurlijk zijn deze tassen ook met een minder drukke en speelse uitstraling te verkrijgen. dus wanneer u opzoek bent naar de tas die perfect bij u past neem dan eens een kijkje  en wie weet wandelt u met de meest geschikte tas voor waar u hem voor wil gebruiken vrolijk rond.


liefzebraatje. al jarenlang is liefzebraatje de specialist op het gebied van tassen en kunnen u zo zeker adviseren over de juiste tas. wanneer u opzoek bent naar een geschikte rugzak dan bent u hier aan het juiste adres, met het ruime assortiment zit er voor u vast en zeker een geschikt exemplaar tussen waar u veel plezier van zult hebben en trots op kunt zijn. ook ontbreken de tassen van het merk mi-pac niet op deze site deze tassen zijn er in alle kleuren en patronen. op die manier zit er vast een rugzak tussen die bij u past en ook nog eens een goed merk bij zich draagt. ook wanneer u opzoek bent naar leren tassen bent u hier aan het juiste adres, of het nou een nette tas moet zijn voor het bedrijfsleven of dat u gewoon liever een leren tas heeft dan een andere tas dan kunnen zij u helpen met het maken van de juiste keuze tas. en natuurlijk mag ook het merk skip hop niet ontbreken in het ruimschootse assortiment, de skip hop tassen zijn leuk om te zien en vast zeer gewild bij uw kind. of ze nou een aap vlinder of eenhoorn rugzak willen bent u bij liefzebraatje aan het juiste adres


positie-outlet. al jarenlang is positie-outlet de specialist op het gebied van zwangerschapskleding en kan u daarom goed adviseren welke zwangerschapskleding voor u geschikt is. bent u in verwachting van een kindje dan zal het vroeg of laat tijd worden voor positiekleding.

positiekleding is er in alle maten vormen en designs zodat u een ruime keuze heeft uit de verschillende kledingstukken om er zo voor te zorgen dat u er gewoon hip bijloopt ondanks dat u positiekleding draagt. de positiekleding die zij verkopen is gemaakt om maar liefst 12 kilo mee te groeien zo kunt u langer gebruik maken van de kleding die u heeft gekocht ondanks dat uw buik een stukje groter word.


adevriesenzonen. al jarenlang is adevriesenzonen de specialist op het gebied van vloeren, als u opzoek bent naar een zo goed als onverwoestbare vloer voor uw bedrijfspand of gewoon voor uw badkamer dan is dan zou u een kunnen denken aan troffelvloeren. adevriesenzonen brengt al jarenlang troffelvloeren aan voor zowel woonruimtes als bedrijfsruimtes. uiteraard zijn de troffelvloeren in elke gewenste kleur te krijgen dus altijd een passende ondergrond voor uw ruimte. ook voor gietvloeren bent u aan het juiste adres bij adevriesenzonen, de gietvloeren die zij aanbrengen zijn duurzaam, onderhoudsvriendelijk en hebben een dempende werking vaak worden gietvloeren vooral bij bedrijfsruimtes gebruikt maar tegenwoordig zien wij deze ook vaak terugkomen in woonkamers en slaapkamers, ook de gietvloeren zijn er in elk gewenste kleur te verkrijgen zodat er ook voor u een passende vloer naar uw smaak in uw woonkamer kan komen te liggen.


steigercentrum.nl. door de jarenlange ervaring is steigercentrum de specialist op het gebied van steigers en daarom kunnen zei u uitstekend adviseren over de steiger die u nodig heeft, wanneer u opzoek bent naar rolsteigers dan bent u bij steigercentrum

aan het juiste adres want zij hebben voor elke klus die u heeft de gepaste steiger. ook wanneer u steiger delen moet vervoeren en u hiervoor de makkelijkste manier zoekt hebben zij hiervoor de beste oplossing namelijk een steigeraanhanger hier kunt u de

steigerdelen makkelijk mee vervoeren en ziet dit er ook nog eens zeer profesioneel uit. bent u opzoek naar een afsluitbare steigeraanhanger dan hebben zij deze voor u maar ook wanneer u een afsluitbare niet nodig vind omdat u de aanhanger

wegzet inbijvoorbeeld een garage of opslag dan kunt u natuurlijk ook kiezen om een aanhanger te nemen die niet afsluitbaar is. ook wanneer u een onderdeel perongeluk bent kwijtgeraakt of aan vervanging toe kan steigercentrum u een gepaste

oplossinbieden door het grote assortiment onderdelen die zei u kunnen bieden.


TZ Trouwringen. voor alle soorten trouwringen bent u hier aan het juiste adres van bicolor trouwringen tot goedkope trouwringen zij hebben het allemaal door een eigen atelier kunnen zij ook ringen naar wens maken voor u zo weet u zeker dat u met een unieke ring rondloopt waar veel voor gekozen word is witgouden trouwringen niet iedereen houd van goud maar wilt toch graag een gouden trouwring witgoud is dan de oplossing.


ehbo-centrum. de partij voor alle soorten ehbo middelen van ehbo koffer tot verband tot handschoentjes u vind hier natuurlijk kennen sommige van jullie het onder de naam bhv koffer deze worden ook aangeboden in verschillende categorieen

groot klein of een lege door waarbij u zelf kunt bepalen waarmee u hem vult als bedrijf zijnde zijn bepaalde dingen verplicht hierin kunnen zij u natuurlijk assisteren een verbanddoos is de meeste gebruikte term voor de mensen die hem gebruiken voor

huis tuin en keukengebruik natuurlijk kunt u deze ook aanschaffen bij ehbo centrum.


cheaptuningfiles. bent u een chiptuning bedrijf maar heeft u nog niet alle chiptuning files dan kunt u contact op nemen om te kijken of zij de ontbrekende files voor u hebben tegen scherpe prijzen kunnen deze dan afgenomen worden zodat u straks ook

al u klanten kunt voorzien van een perfect afgestemd motor management systeem en zo alle power uit de auto kunnen halen die er inzit natuurlijk komen hier meerdere dingen bij kijken als alleen een stukje software maar deze heeft u waarschijnlijk zelf al mocht u nog vragen hebben of opmerkingen kunt u natuurlijk altijd contact opnemen.


gevelrenovatie-gevelreiniging. ziet u woning er verouderd of smerig uit dat is de partij om contact mee op te nemen zij zorgen ervoor dat u woning weer de glorie heeft die die had toen het net gebouwd was dit scheelt een hele hoop in aanzicht

en kan hiermee ook kopers over de streep trekken natuurlijk hoeft u dit niet alleen te doen bij verkoop van de woning maar is het ook mogelijk om dit te doen om u eigen huis weer als nieuw te laten voelen zodat u hier zelf nog jaren lang plezier

van heeft


paintball-bulletfactory.de partij voor alle soorten paintball activiteiten u kunt hier indoor paintballen wat ervoor zorgt dat een dagje regen de pret niet hoeft te drukken natuurlijk kunt ervoor kiezen om hiervoor een hapje en een drankje

zodat u met een voldaan gevoel op huis aan kunt een verjaardags feestje word hier ook tot in de nopjes aangepakt zodat alle kinderen het naar hun zin hebben hier word geen gebruik gemaakt van de gebruikelijke paintball gewerken maar speciale

voor kinderen dit zorgt ervoor dat u niet het hele feestje in de zenuwen hoeft te zitten.


Skantiek. of u nou denkt aan een inbouwhaard of een vrijstaande houtkachels skantiek heeft het zij leveren al sinds jaar en dag houtkachels aan particulieren en bedrijven voor bijvoorbeeld in de showroom of bij de receptie natuurlijk is er een uitgebreide keuze omdat iedereen zijn smaak anders is ook het plaatsen van een houtkachel kan skantiek voor u doen zo nemen zij u alle zorgen uit handen en heeft u hier geen omkijken naar natuurlijk kunnen zij u adviseren bij u keuze om zo samen tot de perfecte oplossing te komen zo bestaan er namenlijk gesloten systemen en open systemen voor veel mensen zal dit een keuze zijn waarbij zij geen idee hebben waar zij voor moeten kiezen neem contact op en laat geen vraag onbeantwoord.  ofenrohr


Veldmark. het promotiebureau in midden Nederland door hun gunstig gelegen locatie kunnen zij zo alle kanten op u kunt bij hun terecht voor fotomarketing deze vorm van reclame word veel gebruikt bij evenementen omdat iedereen een foto van zichzelf wilt het mooie is dat deze reclame altijd bewaard word omdat mensen een foto van zichzelf niet weggooien, natuurlijk kan het ook zijn dat u een beursstand heeft maar nog geen hostess ook hiervoor is Veldmark inzetbaar zodat u straks netjes gepresenteerd word tegenover u toekomstige klanten de eerste uitstraling is erg belangrijk op een beurs dit bepaald of mensen stoppen bij u stand of doorlopen.


castanje-vermogensbeheer. door de deskundigheid en ervaring van castanje vermogensbeheer maakt het dat zij goede resultaten boeken. castanje vermogensbeheer is al jarenlang de specialist op het gebied van vermogensbeheer en pensioen afkopen, ten opzichten van grote banken bieden zij betere service en lagere prijzen. castanje vermogensbeheer is volledig transparant in de kosten, zij rekenen alleen een beheervergoeding en beperken de koste van de bank tot een minimum. daarom zijn zij de vermogensbeheerder die bij u past. wilt u uw pensioen afkopen of uw vermogensbeheer uit handen geven dan bent u bij castanje-vermogensbeheer aan het juiste adres want de vermogensbeheerder's van castanje zij de experts als het neerkomt op het beheren van uw vermogen. ook wanneer u denkt over pensioen afkopen helpen zij u daar graag mee door goed advies te geven en met u mee te denken wat u hiervoor zou moeten doen en of het nou wel zo verstandig is.  rondvaart arnhem , rondvaart zwolle , groepsuitje deventer , bedrijfsfeest deventer , afdelingsuitje deventer , relatiedag organiseren deventer ,


Logo Support, Het bedrijf waar u alle soorten promotiematerialen kunt laten bedrukken zoals bijvoorbeeld een usb stick veel bedrijven geven op beurzen goodies weg maar wat valt nou meer op als een paraplu met u logo er op straat bij logo support kunt u een paraplu bedrukken en zo u zichtbaarheid vergroten of bijvoorbeeld een usb stick bedrukken het leuke van deze goodies is dat ze minder snel weggegooid zullen worden als bijvoorbeeld een pen.


tts-transair. al jaren lang is tts-transair de specialist op het gebied van luchtvracht. wilt u een klein pakketje of een groot pakket versturen naar het buitenland dan is luchtpost vaak het eerste waar men aan denkt. Vaak word luchtvracht gebruikt voor pakketten die snel op bestemming moeten zijn. als u zaken doet met tts-transair weet u zeker dat u zaken doet met een bedrijf die weet waar ze mee bezig zijn. de prijzen proberen zij natuurlijk zo laag mogelijk te houden door vrachtruimte direct bij de desbetreffende luchtvaartmaatschappij in te kopen, hierdoor zitten er verder geen schakels tussen die ook allemaal een boterham willen verdienen. ook kan tts-transair de zorg uit handen nemen op gebied van invoer aangifte of andere douane aangiftes vaak is dit lastig maar zeker niet voor tts-transair.

heeft u vragen over Luchtvracht of wat zij voor u kunnen betekenen dan kunt u gerust contact opnemen, graag vertellen ze u alles wat u wilt weten om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.