Teemu ArinaUusi tapa tuottaa ja jakaa tietoa muuttaa maailman. Työskentelemme yhä enemmän aineettomien asioiden ja ideoiden parissa. Lihastyöstä on siirrytty tietotyöhön ja verkostotyöhön. Internetistä ja tietotekniikasta ylipäätänsä on tullut keskeinen työväline päivän askareisiin. Työmme on muuttunut. Sen sijaan työtapamme, päivärytmimme, ruokavaliomme ja asenteemme työtä kohtaan on säilynyt monilta osin ennallaan.

Moni asia muuttuu: Pitäisikö esimerkiksi työntekijöillä olla edelleen kiinteät toimipisteet? Millainen tulisi ruokavalion olla tietotyössä, verraten mitä se oli peltotöissä tai tehdastyössä? Mitkä ovat ne uudet mittarit, joiden perusteella arvioimme tietotyön tehokkuutta ja vaikuttavuutta? Miten organisoida työtä uudella tapaa tulevaisuudessa? Näihin ja moniin muihin kysymyksiin etsin vastauksia ja jaan keskeiset havaintoni yleisön kanssa blogin, artikkeleiden ja esitysten kautta.

Teemu Arina on digitaalisen työn, oppimisen ja johtamisen asiantuntija, tietokirjailija ja nuori kasvuyrittäjä. Lisäksi hän on (bio)hakkeri.

Teemu on perehtynyt erityisesti seuraaviin aikamme avainkysymyksiin:

  • Mielen ja ruumiin rajojen ylittäminen teknologian avulla
  • Työn, johtamisen ja oppimisen muutos digitalisoituvassa maailmassa
  • Datan hyödyntäminen liiketoiminnassa ja itsensä kehittämisessä
  • Uudet keinot organisoida työtä ja toimintaa verkon kautta
  • Tietotyöhön liittyvä kokonaisvaltainen ravitsemus ja elämänhallinta

Hänen intohimonaan on auttaa sekä yksilöitä että organisaatioita saavuttamaan huippusuorituskykynsä teknologian avulla.

Haluatko esimerkiksi:

  • Oppia mitä tahansa nopeasti ja tehokkaasti?
  • Hallita informaatiotulvaa ilman huolta infoähkystä?
  • Vähentää turhien kokousten määrää ja tehdä työt tehokkaasti?
  • Nukkua enemmän ja hengittää rauhallisesti?
  • Elää tervettä ja tasapainoista elämää kaiken teknologisen kehityksen keskellä?

Teemu Arina on teknologia-asiantuntija, toimittaja ja tietokirjailija. Hän on toiminut teknologia-alan yrittäjänä 14 vuotta, pitänyt n. 100 esitystä vuodessa, puhunut alan merkittävissä tapahtumissa mm. USA:ssa, Venäjällä, Iso-Britanniassa, Hollannissa, Saksassa, Italiassa ja Belgiassa, toiminut laajojen EU-hankkeiden ohjausryhmissä, sekä toiminut valtionhallinnon, kaupunkien, liike-elämän ja kasvuyritysten neuvonantajana.

Teemu Arinan esitykset Ota yhteyttä

Tutustu Teemu Arinan kirjaprojekteihin:

Biohakkerin käsikirja

Tutustu Teemu Arinan yrityksiin:

Meetin.gs Dicole