Komisjoni moodustamine

Tulenevalt 11. novembril 2012 aastal jõustunud Riigikogu valimise seaduse muudatusest moodustas Vabariigi Valimiskomisjon 7. detsembril elektroonilise hääletamise komisjoni.

Komisjoni esimeheks nimetati Tarvi Martens – AS Sertifitseerimiskeskuse sertifitseerimise valdkonnajuht ja senine elektroonilise hääletamise projektijuht.

Liikmeteks on :

Epp Maaten – Vabariigi Presidendi Kantselei infoühiskonna nõunik,
Uve Lokk – Riigikogu Kantselei infotehnoloogia osakonna peaspetsialist,
Hillar Aarelaid – Riigi Infosüsteemi Ameti peaspetsialist,
Sven Heiberg – AS Cybernetica teadur,
Tavo Toomemägi – AS Sertifitseerimiskeskuse klienditoe osakonna spetsialist,
Tanel Kuusk – AS Sertifitseerimiskeskuse turvajuht.

Komisjoni ülesanneteks on ette valmistada ja korraldada elektrooniline hääletamine, lahendada seadusekohast elektroonilist hääletamist takistavad juhtumid, teha kindlaks elektroonilise hääletamise tulemused ning täita muid seadusest tulenevaid ülesandeid.

Komisjoni töö, nii koosolekud kui valimiste perioodil teostatavad ametlikud toimingud, on avalik ja vaadeldav, komisjoni koosolekutel on võimalik osaleda ning koosoleku ja toimingu toimumise aeg ning päevakord avalikustatakse käesoleval veebilehel.

+ + +