T.C. BAŞBAKANLIK
ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU
BİLİMSEL PROJE SİSTEMİ

Bu program Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve bünyesindeki Kurumların, sosyal ve beşerî bilimler bütünlüğü içinde Türk dili, tarihi, kültürü ile bütün yönleriyle Atatürk ve eseri üzerinde bilimsel araştırma projeleri yapmak ve yaptırmak, desteklemek, eşgüdüm sağlamak görevlerini verimli ve etkili şekilde gerçekleştirilebilmesini amaçlamaktadır.


Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve bünyesindeki Kurumların 664 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’de belirtilen amaç ve görevleri doğrultusunda, bütçesi 50.000 (elli bin) TL’yi ve/veya süresi 12 (on iki) ayı aşan Kurum İçi ve Kurum Dışı Kapsamlı Projeler için başvurular Mart ve Eylül aylarında olmak üzere yılda iki kez yapılır.


Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Destekleme İlke Kararı doğrultusunda, talep edilen destek miktarı 50.000 TL ve süresi 1 mali yılı aşmayan proje destek başvuruları “Yeni Destek Önerisi” şeklinde Bilimsel Proje Sistemi aracılığıyla, yıl boyu gerçekleştirilebilir. Proje Destek Başvuruları Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Bilimsel Araştırma ve Çeviri Yönergesi çerçevesinde düzenlenir ve değerlendirilir.


ÖNEMLİ! Başvuru tarihinizden sonraki 10 (on) işgünü içerisinde ıslak imzalı ve her sayfası proje yürütücüsü tarafından paraflanmış başvurunuzun 2 (iki) adet kopyasını gerekli ekleriyle birlikte başvuru dilekçenizle posta/kargo/elden değerlendirilmek üzere başvurduğunuz Kurumun Bilimsel Çalışmalar Müdürlüğüne gönderiniz.


Proje ve Proje Destek başvurunuza başlamadan önce lütfen Proje Başvuru Kılavuzu ve Kullanıcı Kılavuzu’nu dikkatle okuyunuz.


Sorularınızı ve taleplerinizi projedestek@ayk.gov.tr aracılığı ile bize iletebilirsiniz.


Sisteme Giriş >>

DUYURULAR

Süresi 1 mali yılı ve bütçesi 50.000 TL'yi aşmayan proje desteği başvuruları 1 Nisan 2016 tarihinden itibaren yıl boyunca sistem üzerinden alınacaktır. Kamuoyuna duyurulur.

2016 Mart dönemi proje başvuruları sona ermiştir. Kamuoyuna duyurulur.
Yazışma Adresi
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Ziyabey Cad. Nu.:19 06520 Balgat - Çankaya / ANKARA Tel : 0312 285 55 12 Belgegeçer: 0312 284 46 93 E-posta: projedestek@ayk.gov.tr
Bu uygulama Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu tarafından hazırlanmıştır. 2013