T.C. BAŞBAKANLIK
ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU
DESTEK SİSTEMİ

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu (Yüksek Kurum) tarafından, Kurumlarımızca alınan destek başvurularının daha hızlı, etkin ve şeffaf yapılması, eş güdüm ve koordinasyonun sağlanması amacıyla Destek Sistemi hazırlanmıştır.

Genel Ağ üzerinden elektronik ortamda Bilimsel Toplantı Düzenleme, Bilimsel Etkinliğe Katılım ve Kazı/Yüzey Araştırmaları için destek talebi başvuruları bu sistem aracılığıyla yapılacaktır.

Bilimsel Toplantı Düzenleme : Kurumlarımızın amaç ve görevleri doğrultusunda yurt içi/yurt dışında düzenlenecek sempozyum, kongre, çalıştay, panel vb. ulusal/uluslararası bilimsel etkinliklere verilen destektir.

Bilimsel Etkinliğe Katılım : Kurumlarımızın amaç ve görevleri doğrultusunda yurt içi/yurt dışında düzenlenecek ulusal/uluslararası sempozyum, kongre, yaz okulu vb. etkinliklere katılmak isteyen araştırmacılara verilen destektir.

Kazı/Yüzey Araştırmaları : Türk Tarih Kurumu tarafından kamu kurum ve kuruluşları/ üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, yerli veya yabancı gerçek/tüzel kişiler tarafından yürütülen kazı/yüzey araştırmalarına verilen destektir.

Ayrıntılı bilgi için Destek Başvuru Kılavuzunu inceleyebilirsiniz.

ÖNEMLİ! Çevrimiçi olarak yaptığınız başvurunuzun 1 (bir) adet imzalı kopyasını, başvurunuzun değerlendirilmesi için gerekli ekleriyle birlikte başvuru tarihinden itibaren 10 iş günü içinde posta/kargo/elden başvuru yapılan Kurumun Bilimsel Çalışmalar Müdürlüğüne göndermeniz gerekmektedir.

SİSTEME GİRİŞ >>>>

DUYURULAR

07.06.2016
Bilimsel Toplantı Düzenleme ve Bilimsel Etkinliğe Katılım başvurularının zamanında değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması amacıyla başvuru tarihi ile etkinlik başlama tarihi arasında en az üç aylık bir süre olması zorunludur. İlgililere duyurulur.


06.06.2016
Kazı ve yüzey araştırmaları destek başvuruları sadece Nisan ayında alınmaktadır. İlgililere duyurulur.


Yazışma Adresi
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Ziyabey Cad. Nu.:19 06520 Balgat - Çankaya / ANKARA Tel : 0312 285 55 12 Belgegeçer: 0312 284 46 93 E-posta: destek@ayk.gov.tr
Bu uygulama Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu tarafından hazırlanmıştır. AKDTYK 2016