• Ana Sayfa
 • Bakanlık
 • Hizmetler
 • İnsan Kaynakları
 • Askeralma
 • Atatürk Köşesi
 • E-Posta
 • En
Düzenleme Tarihi : 17.12.2015

SHP’nin Sanayiye Açılım Esasları

1. Konu:

Türk Silahlı Kuvvetlerinin yıllara sari ihtiyaçlarının yer aldığı Stratejik Hedef Planı (SHP)’ nda yer alan modernizasyon projeleri hakkında ilgili Kurum / Kuruluşların bilgilendirilmesidir.

2. Amaç:

 1. TSK ihtiyaçlarının azamî ölçüde yurt içinden karşılanmasını,
 2. Savunma Sanayi Kuruluşlarının yönlendirilmesini,
 3. Benzer faaliyet alanlarındaki Kurum / Kuruluşların güç birliğini sağlamaktır.

3. Müracaat Yöntemi:

 1. Kişisel müracaatlar kabul edilmez.
 2. Kurum / Kuruluş adına yetkili kişiler müracaat edebilir.
 3. Kurum / Kuruluş temsilcisi MSB lığı ARGE ve Teknj.D.Bşk.lığının (0312) 410 6269 - 6216 numaralı telefonları arayarak görüşme randevusu alır.

4. Gerekli Belgeler:

 1. Görüşme randevusu alan Kurum / Kuruluş yetkilisinin bilgi almak üzere gelirken, yanında getirmesi gereken belgeler;
 2. Temsilci / Temsilcilerin açık kimliği yazılı Kurum / Kuruluş onaylı yetki belgesi.
 3. Temsilci / Temsilcilerin Millî veya NATO GİZLİ seviyeli Şahıs Güvenlik Belgesinin aslı veya kurumdan onaylı fotokopisi.
 4. Kurum / kuruluş Millî veya NATO GİZLİ seviyeli Tesis Güvenlik Belgesinin aslı ve fotokopisi.
 5. Aşağıdaki hususların yer aldığı, Kurum/Kuruluş yetkilisinin imzaladığı MSB ARGE ve Teknoloji Dairesi Başkanlığına hitaben yazılmış yazı.
  1. Elektronik ve Yazılım, Malzeme, Silah-Mühimmat, Sensörler, NBC, Hava / Kara / Deniz Araçları teknoloji gruplarından hangisine ait projelerden bilgi almak istendiği,
  2. Alınacak proje bilgilerinin, Kuruluşun mevcut ve gelecekteki faaliyetlerini yönlendirmesi ve söz konusu TSK ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik hazırlıklar dışında başka hiç bir amaçla kullanılmayacağı,
  3. MSB lığının (SSM lığı dahil) açıklanan söz konusu TSK ihtiyaçları için ihale açıp açmamakta ve dilediği kuruluşla sözleşme yapmakta serbest olacağı, ihale açılmaması, belirtilen zamanda açılmaması veya kendilerinin ihaleye çağırılmaması durumunda Kurum / Kuruluşun hiç bir hak ve tazminat talebinde bulunmayacağının beyanı.
  4. Kurum / Kuruluşun ihalelere katılımında yasaklı olup olmadığı. (Firma yasaklı ise SHP bilgileri verilmez)
  5. SHP bilgilerinin almasını müteakip, bu esaslara uymayan Kurum / Kuruluşlara, bir sonraki dönemde SHP bilgilerinin verilip, verilmeyeceği hususu MSB'lığınca ayrıca değerlendirilecektir.

Not : Tesis Güvenlik ve Şahıs Güvenlik Belgeleri hakkında geniş bilgi MSB Teknik Hizmetler Dairesi Savunma Sanayii Güvenlik Şubesi Müdürlüğünden (Tlf.0 312-410 6185, 410 6188 ve 410 6193) veya /TeknikHizmetler/icerik/savunma-sanayi-guvenligi adresinden alınabilir.

5. SHP Bilgisi Verilen Kurum / Kuruluştan Beklentiler:

 1. İlgi alanlarına giren projeler için verilecek formata uygun Ön Yapılabilirlik Etüdü hazırlayıp 3 (üç) ay içerisinde MSB ARGE ve Teknj.D.Bşk.lığına sunması,
 2. Kurum / Kuruluşun projeye yönelik personel, üretim ve test altyapısı bilgilerini vermesi,

EK : SHP PROJELERİNİ ALAN KURUM/FİRMA VE KURULUŞLAR TARAFINDAN MSB' LIĞINA VERİLECEK TAAHÜTNAME (Ms Word)


Okunma Sayısı : 3811

Savunma Teknolojileri Bilgi Sistemi

SHP'nin Sanayi'ye Açılımı

Yurtiçi/Yurtdışı Yasaklı Firmalar

AQAP Belgesi Alan Kuruluşlar

Dava Açma Usul ve Yolları

Askeri Cezaevi Yönetmeliği

Şehit Yakınları ile Malul ve Gazilere İlişkin Bilgiler

Teknoloji Panelleri

İletişim BölümüİLETİŞİM BİLGİLERİ
Santral Danışma: 0 312 402 61 00
Bakanlık
06100 Bakanlıklar / ANKARA
Yukarı