Onet.plWiem - Portal Wiedzy
2009-08-17Andrzej Nieuważny, Aleksiej Wasiliew

Gen. Anders w służbie cara
Nieznany większości epizod z biografii Władysława Andersa, którego popularna wiedza historyczna wiąże (i słusznie) głównie z powstaniem Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR po 1941 r., epopeją bliskowschodnią i kampanią włoską (z Monte Cassino na czele), niewiele pamiętając o wcześniejszych etapach jego życia i służby, a zwłaszcza o twardej szkole walki, jaką przeszedł przyszły polski Naczelny Wódz w armii rosyjskiej podczas pierwszej wojny światowej.


Publikowane dokumenty, pochodzące z zasobu moskiewskiego Rosyjskiego Państwowego Archiwum Wojskowo-Historycznego (Rossijskij Gosudarstvennyj Voenno-Istoriceskij arhiv – RGVIA) należą do tysięcy archiwaliów tyczących Polaków służących w armii rosyjskiej, a wciąż nieznanych nauce.

Związki Andersa z Rosją i Rosjanami sięgają bowiem znacznie dalej niż sowiecka niewola od września 1939 r. czy nawet szarże dowodzonego przezeń w 1920 r. wielkopolskiego 15. pułku ułanów.

Władysław Anders na ćwiczeniach w 19. pułku huzarów, 1912 r.
Fot. dzięki uprzejmości Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie
Historycy wojskowości wiedzą oczywiście, że urodzony w 1892 r. w Błoniu (obecnie Krośniewice) carski poddany Władysław Anders, po ukończeniu sześciu semestrów na Politechnice Ryskiej zgłosił się ochotniczo we wrześniu 1910 r. do odbycia służby wojskowej jako tzw. Вольноопределя´ющийся (w armii niemieckiej i austriackiej zwano by go „jednorocznym ochotnikiem” – der Einjährig-Freiwilliger). Szkoła średnia (w rosyjskiej armii nie wymagano matury), dobry stan zdrowia i zdany egzamin pozwalały skrócić służbę do roku, mieszkać poza koszarami (za własne pieniądze) i – po zdaniu egzaminu – awansować na chorążego (praporszczyka) rezerwy. Tak właśnie postąpił młody Anders, którego los rzucił do kowieńskiego 3. Noworosyjskiego pułku dragonów Jej Cesarskiej Mości Wielkiej Księżny Heleny Władimirowny, w którym w 1911 r. zdał egzamin na chorążego rezerwy jazdy. W następnym roku odbył trzymiesięczne ćwiczenia rezerwy w 19. pułku huzarów w Rydze.

Wybuch pierwszej wojny światowej oznaczał mobilizację – po pierwszym przydziale do kolumny prowiantowej II Armii chorąży Anders wystąpił o przydział do macierzystego 3. pułku dragonów, który wraz z 3. pułkiem ułanów z Wyłkowyszek, 3. pułkiem huzarów z Mariampola oraz 3. Dońskim pułkiem kozaków i 3. dak-iem tworzyły 3. Dywizję jazdy. Należąca do I Armii dywizja wzięła w latach 1914–1915 udział w ciężkich walkach w Prusach Wschodnich i centralnej Polsce (zwłaszcza pod Warszawą, Łodzią i w okolicach Przasnysza). Pułkiem Andersa dowodził płk von Vetter-Rosenthal1. Sądząc z opublikowanych niżej dokumentów, latem i jesienią 1915 r. 3. Dywizja podporządkowana była X, a później III Armii i osłaniała odwrót wojsk rosyjskich z Polski, Litwy i Kurlandii. Los kowieńskich dragonów potwierdzi po latach sam Anders, pisząc: „w ciągu długich lat poprzedniej wojny, 3. Pułk Dragonów, w którym służyłem, przewędrował wzdłuż całej linii frontu od Bałtyku po Morze Czarne. Bitwy, szarże kawaleryjskie, wypady w błotach pińskich, rany, blaski i nędze życia żołnierskiego”2.


Podczas wojny Anders awansował w rosyjskiej armii trzykrotnie – pierwszy awans, na korneta3, zatwierdzony 5 listopada (23 października st. stylu) 1915 r., liczyć się będzie od 1 sierpnia 1915 r.; w roku 1916 dojdzie on do stopnia rotmistrza. W następnym roku, po kursie w piotrogradzkiej Akademii Sztabu Generalnego (ukończonym z 1. lokatą, co wiązało się z wręczeniem dyplomu przez Mikołaja II i to niemal w przeddzień abdykacji!) obejmie też pierwsze funkcje sztabowe.

Nie miejsce tu na omówienie całej kariery Władysława Andersa w armii rosyjskiej, z której przejdzie we wrześniu 1917 r. do I Korpusu Polskiego. Fakty są znane4, jednak porównanie z oryginalnymi dokumentami nakazuje dokonać korekt w datach. Polscy badacze oparli się bowiem na zachowanym w CAW formularzu przebiegu służby wojskowej Andersa z 1918 r., w którym podał on daty z rosyjskich dokumentów. A te (do 1917 r.) datowane były w starym stylu i w przeliczeniu na kalendarz gregoriański trzeba dodać 13 dni5

Bój o Kuchcze6

Mimo późniejszych (1918 r. za działania w Rumunii z 1916 r.) odznaczeń III i II klasą orderów św. Anny i św. Stanisława najbardziej prestiżowym rosyjskim odznaczeniem Władysława Andersa był nadany mu w 1915 r. Krzyż św. Jerzego IV klasy. Choć nie było to odznaczenie rzadkie – do rewolucji lutowej liczba krzyży tej klasy przekroczyła milion – cieszyło się wielkim prestiżem. Ze względu na „apolityczność” symboliki noszone było chętnie przez Polaków z armii rosyjskiej także w WP aż do formalnego zakazu Piłsudskiego z marca 1919 r. Zgodnie z kodeksem orderowym „Gieorgij” nawet IV klasy miał pierwszeństwo przed innymi odznaczeniami (poza wstęgami na szyi). Wedle statutu nadanie krzyża wymagało uruchomienia machiny biurokratycznej, w tym decyzji kapituły orderu istniejącej przy sztabie każdej armii. Reforma statutu z 1913 r. zatwierdziła potoczną nazwę „Krzyż św. Jerzego”, ale w dokumentach nosi on wciąż nazwę „Order Wojenny”, nawiązującą do utworzenia odznaczenia w 1807 r.7

Schemat ruchu ochotników przy nocnym ataku na wioskę i majątek Kuchcza 30/31 października, RGVIA, fond 400, opis’ 12, delo 27324, k. 111


Anders otrzymał order IV klasy za bój we wsi Kuchcze, w nocy z 12 na 13 listopada (30 na 31 października kalendarza juliańskiego) 1915 r. Położone na Rówieńszczyźnie (dziś na Ukrainie, w pobliżu granicy z Białorusią), nad rzeką Wiesołuchą Kuchcze znalazły się wraz z pobliską wioską Nowosiele na linii frontu, utrzymanego po odwrocie wojsk rosyjskich z Polski, Litwy i Kurlandii. Z dokumentów orderowych Andersa wiemy, że boje w tej okolicy toczono od kilku tygodni. O znaczeniu tego odcinka frontu świadczy to, że do pobliskiej Kuchockiej Woli Rosjanie pociągnęli kolej wąskotorową „dla ułatwienia dowozu materiałów i ludzi na front poleski” 8.

Zachowane w RGVIA załączniki do wniosku odznaczeniowego pozwalają lepiej poznać Władysława Andersa i poczuć okrucieństwo walk na froncie rosyjsko-niemieckim w 1915 r. O ile bowiem Anders przytoczył w 1918 r. (często cytowany) fragment rozkazu armijnego z uzasadnieniem odznaczenia, nie znaliśmy wielu szczegółów boju w Kuchczach, w tym wydanego przez ledwie 23-letniego oficera rozkazu wybicia bagnetami ok. 60 Niemców wziętych do niewoli w pierwszej fazie ataku. Okrutna decyzja, zapewne nieunikniona w świetle relacji uczestników bitwy, świadczy o determinacji i twardości zagończyka – oficera, który zadając śmierć, nie szczędził i siebie. Rana odniesiona w Kuchczach oznaczała trzecią w ciągu roku ewakuację z frontu; dwie poprzednie spowodowała choroba (luty–maj) i kontuzja (lipiec–wrzesień).

Dokumenty pokazują też, jak uważnie trzeba analizować relacje naocznych świadków. Mimo że od wypadków upłynęło niewiele czasu, mylą oni daty, podają różne momenty ranienia dowódcy itd. Powtarzanie się niektórych faktów, np. liczby poległych Niemców i pułków, w których służyli, pozwala za to sądzić, że omawiano je po bitwie.1 Przypomnijmy jako (zapewne miłą Andersowi) ciekawostkę fakt, że pieśń pułkową śpiewano na tę samą melodię, co pieśń „czwartaków” z 1831 r.: Walecznych tysiąc…

2 O. D. Markov, Russkaja Armija 1914–1918, Sankt-Peterburg 2001, s. 110–111; W. Anders, Bez ostatniego rozdziału. Wspomnienia z lat 1939–1946, Lublin 1992, s. 9–10.

3 W rosyjskiej kawalerii nie było stopnia podporucznika, najniższym stopniem oficerskim był kornet.

4 Podają je m.in. N. Bujniewicz, W. Wyrzykowski, Generał Władysław Anders. W 115 rocznicę urodzin, Biuletyn Wojskowej Służby Archiwalnej 2007, nr 29, s. 7–9 oraz W. Markert, Generał broni Władysław Anders (1892–1970), s. 7–10.

5 Formularz opublikowała Natalia Bujniewicz w bibliografii Generał Władysław Anders (1892–1970) w świetle dokumentów i publicystyki, Warszawa 2007, s. 25–27.

6 W dokumentach występuje poprawna forma Kuchcze, lecz także i Kuchcza.

7 G. Krogulec, Krzyż św. Jerzego widziany z polskiej strony, Warszawa 1987.

8 M. Orłowicz, Ilustrowany przewodnik po Wołyniu, Łuck 1929, s. 184.Szukaj w Encyklopedii WIEM
Wielojęzyczny tłumacz
AngielskiNiemieckiFrancuskiWłoskiHiszpańskiRosyjskiHebrajski
Copyright 1996 - 2016 Grupa Onet.pl SA - Wszystkie serwisy »  Polityka prywatności »  
do góry do góry