Beboerne på Christiania

Der bor i alt cirka 630 voksne på Christiania samt cirka 130 børn. Der er cirka 90 virksomheder.

Beboersammensætningen på Christiania

Ifølge oplysninger fra 2006 fra Københavns Kommune er beboernes aldersfordeling som følger:

 • 18 pct. af christianitterne er under 18 år.
 • 5 pct. af christianitterne er i alderen 19-24.
 • 74 pct. af christianitterne er mellem 25 og 65 år. Blandt disse er 68 pct. 40-65 år.
 • 3 pct. af christianitterne er ældre end 65 år.

Ifølge Christiania bor der cirka 645 personer over 18 år på Christiania.

Beboernes indkomst og socioøkonomiske status

Godt 40 pct. af christianitterne over 18 år er uden for arbejdsstyrken. Den socioøkonomiske fordeling blandt beboere over 18 år er som følger:

 • 42 pct. af beboerne er beskæftiget.
 • 4 pct. af beboerne er registreret arbejdsløse.
 • 12 pct. af beboerne er kontanthjælpsmodtagere.
 • 11 pct. af beboerne er på førtidspension.
 • 4 pct. af beboerne er tilmeldt en SU-berettiget uddannelse.
 • 2 pct. af beboerne er folkepensionister.

Størstedelen af beboerne på Christiania har en indkomst under 150.000 kr. om året, mens den næststørste andel tjener mindre end 50.000 kr. om året. Der er således tale om et relativt lavt indkomstniveau blandt områdets beboere. 

Beboernes uddannelsesniveau

 • Mere end 50 pct. af beboerne i alderen 16-66 år på Christiania har grundskolen som højeste fuldførte uddannelse. 
 • Efter grundskolen er det primært personer med erhvervsfaglige uddannelser, som bor på Christiania. Denne gruppe udgør knap 19 pct. af beboerne i alderen 16-66 år.
 • Godt 8 pct. af beboerne har gennemført en mellemlang videregående uddannelse.
 • Godt 3 pct. af beboerne har gennemført en lang videregående uddannelse.

Beboernes biler

Ifølge Københavns Kommune er cirka 140 af Christianias beboere indehavere af en parkeringslicens. Dette tal stemmer overens med Christianiaudvalgets opgørelse over indregistrerede køretøjer på Christiania som i 2004 blev opgjort til 168 personkøretøjer. Det svarer til et bilejerskab på godt 190 pr. 1.000 beboere.