Home

Deze website is eigendom van de stichting SIN-NL
SIN-NL publiceert deze website in het algemeen belang

Vertrek president rechtbank Midden-Nederland

Met ingang van 1 maart 2016 neemt president Herco Uniken Venema (1957) een sabbatical van een jaar op. Hij legt zijn functie van president van de rechtbank Midden-Nederland neer.
Herco Uniken Venema is sinds 1 januari 2013 president van de rechtbank Midden-Nederland. Voor die datum was hij president van de rechtbank Utrecht (vanaf 2007).

  • Toont rechter H. Uniken Venema president  rechtbank Utrecht schijn van partijdigheid?
  • Schond rechter Uniken Venema de Leidraad onpartijdigheid rechter
  • Schond rechter Uniken Venema de Gedragscode Rechtspraak
  • Schond rechter Uniken Venema art 6 Europees Verdrag Rechten van de Mens: het recht op een eerlijk proces
  • Blijft rechter Uniken Venema president van de rechtbank Midden-Nederland?
  • Zijn er partijdige rechters in Nederland, zoja wie?
  • Worden falende rechters aangepakt?
  • Is Nederland een rechtsstaat?

Het antwoord op bovenstaande vragen kunt U vinden op deze website.
Kijk vooral ook op de zwarte lijst rechters, waar inmiddels meer dan 40 namen op staan.

In het hoofdstuk Publicatie TvGR 2011 vindt U het artikel getiteld: Dwaling bij rechters en juristen inzake internetpublicaties van slachtoffers van medische fouten. Is correctie mogelijk? Bijgaand de Pdf-versie. Lees en huiver!

12 juni 2015 – SIN-NL was kort aanwezig bij de Jaarvergadering van de Nederlandse Juristen Vereniging en deed aldaar een oproep aan het bestuur en de leden tot herziening van de rechterlijke dwaling inzake neuroloog Kuks en andere medisch-juridische rechterlijke dwalingen. In hetzelfde bericht leest U dat Prof Steven Bartels uit Nijmegen rechters in Nederland en van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens als corrupt betitelt!
Lees verder