EvdekiBakıcım Uzman Bakıcı Sözleşmesi

1. Giriş

İşbu uzman bakıcı sözleşmesi (“Sözleşme”), Huzur Mah. Umar Sok.No:1 Kat:2 4.Levent Maslak/İstanbul adresinde ikamet eden Fratelli Danışmanlık Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından geliştirilen www.evdekibakicim.com’u (“Site”) kullanan bakıcıların (“Bakıcı”) Şirket’le olan ilişkisini düzenlemektedir. Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşulları işbu Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz bir parçası niteliğindedir.
Şirket ve Üyeler ayrı ayrı “Taraf” birlikte ise “Taraflar” olarak anılacaklardır.

2. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

İşbu Sözleşme’nin konusu Bakıcılar’ın Site’yi kullanarak verdikleri bakım hizmetlerine ilişkin koşulların belirlenmesi ve bu kapsamda Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesidir.
Site’nin amacı medikal olmayan bakım hizmetleri almak isteyen kişiler ile alanlarında profesyonel eğitim almış ve her biri kendi dalında uzman olan Bakıcılar’la buluşabilmesini ve bu kapsamda çeşitli katma değerli hizmetlerin sunulabilmesini sağlamaktır.
Şirket, Site’de profilleri yer alan Bakıcıların işvereni konumunda olmayan, hukuki statüsü özel istihdam bürosu olan bir kuruluştur.
Bakıcılar kendi nam ve hesaplarına çalışmakta olan medikal olmayan bakıma ihtiyacı olan kişilere, kişilerin kendi evlerinde bakım hizmeti veren bağımsız profesyonellerdir.
Şirket ile Bakıcılar arasında (i) istihdam, (ii) yarı zamanlı istihdam, (iii) danışmanlık, (iv) yüklenicilik, (v) ortak girişim veya (vi) acentelik ilişkisi bulunmamaktadır.

3. Bakıcının Hak ve Yükümlülükleri

3.1. Site’de bulunan üyelik formunun talep edilen bilgiler doğrultusunda gerçek bilgilerle doldurulması ve/veya Bakıcı’nın Facebook hesabı üzerinden giriş yapması ve işbu Sözleşme’nin kabul edilmesi ve Şirket’in onaylaması üzerine Bakıcı statüsü başlamaktadır. Bakıcı, Site’ye Facebook hesabı üzerinden girmesi halinde Şirket’e işbu Sözleşme’ye konu hizmetler çerçevesinde Facebook hesabına erişim için gerekli yetki ve izinleri verdiğini kabul eder. Üyelik işlemi, Bakıcı’nın bildirdiği e-posta adresine ve/veya paylaşmış olması halinde cep telefonuna gönderilecek doğrulama linkinin tıklanmasıyla yahut Şirket tarafından bildirilen diğer bir doğrulama işleminin gerçekleştirilmesi ile tamamlanmış olacaktır.
3.2. Şirket tamamen kendi iradesi doğrultusunda ve herhangi bir sebebe dayanmadan Bakıcı başvurularını reddedebilir veya Bakıcı başvurusunun kabul edilmesini ek şart ve koşullara bağlayabilir. Şirket tarafından Bakıcı’nın başvurusunun kabulü veya reddedilmemesi, Şirket’in Bakıcı’yı yahut Bakıcı tarafından sunulan bilgileri onayladığı şeklinde yorumlanamaz.
3.3. Bakıcı’nın, Site’nin kullanımına imkan veren hesaplar, kullanıcı adı ve şifre de dahil olmak üzere tüm bilgilerin kullanım ve yönetiminden bizzat sorumludur. Bakıcı’ya ait hesap, kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen her işlem bizzat Bakıcı tarafından gerçekleştirilmiş addedilecek ve bu bilgilerinin Bakıcı dışında bir kişi tarafından kullanılması, kaybolması veya el değiştirmesi nedeniyle Bakıcı ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı zararlardan münhasıran Bakıcı sorumlu olacaktır.
3.4. Bakıcı, oluşturulmuş hesaplarını, kullanıcı adı ve şifresi ile üyelik profillerini hiçbir şart ve koşulda başka bir kullanıcıya devredemez veya üçüncü kişilerce kullanımına izin veremez. Bakıcı tarafından tek bir hesap açılabilecek olup Bakıcı’nın aynı ad veya başka adlar altında birden fazla hesap açması halinde Bakıcı’nın hesaplarının tamamı ya da bir kısmı tüm içeriği ile birlikte Şirket tarafından silinebilecektir.
3.5. Bakıcı’nın bakım hizmeti vermek için alması/sahip olması gereken lisans ya da izin olması halinde söz konusu izin ve lisansları almak tamamen kendi sorumluluğundır. Bakıcıların söz konusu hususlara ilişkin Şirket’ten herhangi bir talebi olmayacaktır.
3.6. Bakıcı, Site aracılığı ile tanıştığı bir hizmet alıcı ile Şirket’in bilgisi dahilinde olmaksızın, Şirket’i dışarıda bırakmak, daha düşük bir fiyata anlaşmak veya komisyon ücreti ödenmemesi amacıyla iletişime geçmeyecektir. Geçmesi halinde verdiği hizmet bedelinin on katına denk gelen bedel, Şirket’in ilk talebinde nakden ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder.
3.7. İşbu Sözleşme münhasırlık sözleşmesi anlamına gelmemekte olup, Bakıcı farklı istihdam büroları ya da benzeri kuruluşlarla anlaşma yapma ve üçüncü kişilere bakım hizmeti verme hakkına sahiptir.
3.8. Bakıcı Site’deki profili oluşturulma sırasında çekilden fotoğraf, video, ses kayıtları ve benzeri materyelin kendi rızası ile çekildiğini/kaydedildiğini kabul etmektedir. Bu materyeller üzerindeki çoğaltma, dağıtım, yayma, işleme, temsil ve radyo ile yayma hakkını Şirket’e devretmektedir.
3.9. Şirket, zaman zaman Site üzerinden Bakıcılara yönelik çeşitli kampanya ve benzeri uygulamalar düzenleyebilir. Bu uygulamalar dahilinde Site üzerinden sunulacak hizmetlerin ücretlerinde indirim yapılması, hizmetlerin ücretsiz sağlanması veya benzeri kazandırmalar yapılabilecek olup her bir uygulamaya ilişkin koşullar Site üzerinden yayımlanacaktır. Bakıcı, bu tip uygulamalar ve bunlardan faydalandırmanın Şirket’in münhasır takdirinde olduğunu ve bu tip uygulamaların yapılmasının Şirket adına bir taahhüt anlamına gelmediğini, Şirket’in her zaman bu kapsamdaki kazanımları geri alabileceğini kabul eder.
3.10. Bakıcı, Site’de gerçekleştireceği tüm işlemlerde işbu Sözleşme ile Site’de zaman zaman yayınlanabilecek koşullara, kanuna, ahlaka ve adaba, dürüstlük ilkelerine uyacak, herhangi bir yöntem ile Site’nin işleyişini engelleyebilecek davranışlarda, üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden veya etme tehlikesi bulunan fiillerde bulunmayacaktır.
3.11. Bakıcı, profilinde yer alan veya Site’ye kendisi tarafından yüklenen bilgi ve içeriklerin tam, doğru ve hukuka uygun olduğunu, yanıltıcı olmadığını, Site dahilinde diğer taraflarla gerçekleştirdiği iletişimlerin ve Site’de paylaştığı yorumların karalama, kötüleme, itibar zedeleyici beyan, hakaret, iftira, tehdit veya taciz gibi hukuka veya ahlaka aykırı nitelik taşımayacağını, bu içeriklerin üçüncü kişilerin fikri mülkiyet hakları ve kişilik hakları da dahil olmak üzere herhangi bir hak ihlaline sebep olmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir. Bu madde başta olmak üzere Bakıcı tarafından Site’de paylaşılan ve işbu Sözleşme ile Site’de yer alan diğer koşul ve şartlara aykırı içerikler Site’den kaldırılabilecek, bu tür içerikler nedeniyle Bakıcı’nın Site’den faydalanma imkanı kısmen veya tamamen askıya alınabilecektir.
3.12. Şirket’in sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve Site’yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Site üzerinde işlem yapabilirler. Bakıcı, Şirket’in ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki Site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini veya bu nitelikte sonuçlar doğurabilecek şekilde işbu madde içerisinde belirtilen içerikleri Site’ye yüklemeyeceğini; gerek bu eylemlerle ile gerekse de başka yollarla Şirket ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Üye’nin işbu Sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdiği Site üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Şirket doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
3.13. Bakıcı tarafından işbu Sözleşme kapsamı dışında bir amaçla veritabanı üzerinden belirli bir sayıda veya bütününe yönelik olarak bakıcı profillerine ulaşılmaya çalışılması, bakıcı profillerinin kopyalanması, bunların başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanması, derlenmesi, işlenmesi, Site’deki bakıcı profillerine link verilmesi de dahil olmak üzere her türlü fiilin işlenmesine Şirket tarafından izin verilmemekte ve rıza gösterilmemektedir. Site veritabanı ve bu veritabanında yer alan bilgiler kısmen veya tamamen Şirket’in yazılı rızası olmadan kopyalanamaz, başka veritabanlarına aktarılmaz ve bu veritabanlarından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılamaz. Site veritabanının işbu maddede izin verilen kapsam dışında kullanılması hukuka aykırı olup; Şirket’in ilgili talep, dava ve takip hakları saklıdır.
3.14. Site’nin kullanımından kaynaklanan her türlü yasal, idari ve cezai sorumluluk Bakıcı’ya aittir. Şirket, Bakıcı’nın Site üzerinde gerçekleştirdiği faaliyetler ve/veya işbu Sözleşme ve yasaya aykırı eylemleri neticesinde üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Üçüncü kişilerden bu kapsamda gelecek her türlü talep ile Bakıcı’nın Sözleşme’de belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesinden kaynaklanan Şirket’in uğrayacağı zararlar Bakıcı’ya rücu edilecektir.
3.15. Bakıcı Site’de yapılacak iyileştirme ve diğer değişiklikleri uygulamak için Site’ye erişimin geçici olarak engellenebileceğini kabul eder.
3.16. Bakıcı tarafından herhangi bir şekilde Şirket’e Site ve sunduğu hizmetlere ilişkin öneri yapılması veya öneri niteliğinde kabul edilebilecek bilgilendirme, iletişim vs. gerçekleştirilmesi halinde, bunlar üzerindeki her türlü hak Şirket’e ait olacak ve Bakıcı bunların kısmen veya tamamen hayata geçirilmesi halinde veya hayata geçirilmemesi ile ilgili olarak Şirket’ten herhangi bir hak, menfaat, ücret vs. talebinde bulunmayacağını kabul ve beyan eder.

4. Şirket’in Hak ve Yükümlülükleri

4.1. Şirket’in, Bakıcıların işvereni olmaması sebebiyle, bunlar dahil fakat bunlarla sınırlı kalmamak üzere, 5510 numaralı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında herhangi bir sigorta primi ödeme yükümlülüğü bulunmamaktadır.
4.2. Şirket’in herhangi bir sebep göstermeksizin ve herhangi bir ihbarda bulunmaksızın işbu Sözleşme ve eki niteliğindeki Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşulları ile Site üzerinden yayınladığı sair koşulları dilediği zamanda tek taraflı olarak değiştirme, bunlara ilavede bulunma veya yenileme ve Site’yi yeniden organize etme, konu, kapsam ve içeriğini değiştirme, yayını durdurma hakkı saklıdır. Şirket tarafından Sözleşme, Kullanım Koşulları, Gizlilik Politikası ve sair koşullar üzerinde yapılan değişiklikler Site’de yayınlandığı tarihte yürürlüğe girecek olup, Site’nin kullanılması ile Bakıcı güncel koşulları kabul etmiş addedilir. Söz konusu dokümanların düzenli bir şekilde takip edilmesinden Üye bizzat sorumlu olacaktır.
4.3. Site’de bulunan yazılım, görsel ve tasarımların, yazıların, logoların, grafiklerin her türlü hakkı Şirket’e aittir. Site’nin tasarımında, içeriğinde ve veritabanı oluşturulmasında kullanılan bilgi ve/veya yazılımın kopyalanması ve/veya Site’den faydalanmanın ötesinde kullanılması, Site dahilinde bulunan her türlü resim, metin, imge, dosya vb. verilerin kopyalanması, dağıtılması, işlenmesi ve sair şekillerde kullanılması kesinlikle yasaktır. Ayrıca Bakıcıların (i) Site’nin güvenliğini tehdit edebilecek, Site’ye ait yazılımların çalışmasını veya diğer Bakıcı ve üyelerin Site’den faydalanmasını engelleyebilecek herhangi bir girişimde bulunması, (ii) Site’ye bu sonuçları verecek şekilde orantısız yük bindirmesi; Site’de yayımlanmış ve/veya başkaları tarafından girilmiş bilgilere yetkisiz bir şekilde erişmesi, bu bilgileri kopyalaması, silmesi, değiştirmesi ya da bu yönde denemeler yapması; (iii) Site’nin genel güvenliğini tehdit edecek ve/veya Site, Şirket ve diğer Bakıcı ve üyelere zarar verebilecek eylemlerde bulunulması; (iv) Site’nin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, kullanılmaya çalışılması veya her türlü yazılım, donanımın ve sunucuların çalışmasının aksatılması, bozulmasına yol açılması, tersine mühendislik yapılması, saldırılar düzenlenmesi, meşgul edilmesi veya sair surette müdahale edilmesi, Şirket sunucularına erişim sağlanmaya çalışılması kesinlikle yasaktır.
4.4. Bakıcı tarafından Site’ye sağlanan bilgi ve içeriklere ilişkin düzenlemeler Gizlilik Politikası kapsamında düzenlenmekte olup, Şirket Bakıcı bilgilerini işbu Sözleşme ve Gizlilik Politikası’nda belirtilen kapsam dışında kullanmaz ve üçüncü kişilere açıklayamaz. Üye, kişisel verileri dahil bilgilerinin, hizmetin sağlanması için gerekli olması halinde ve yalnız bu kapsamda kullanılması kaydı ile Şirket’in alt yüklenici veya hizmet sağlayıcıları ile paylaşılabileceğini kabul eder. Site’de toplanan bilgiler, Şirket tarafından işbu Sözleşme ve Gizlilik Politikası’nda belirtilen amaç ve faaliyetlerin yerine getirilmesi için yeterli sürede saklanacak ve bu bilgilere yetkili kişiler tarafından erişim sağlanabilecektir. Şirket, ayrıca Üye tarafından sunulan bilgileri kullanıcı profili oluşturma, istatistiksel çalışmalar yapma ve ayrıca onay alınmış olması halinde kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkına sahiptir. Üye ayrıca geçmiş satışlara ilişkin Teklif ve sair bilgilerin Bakıcı ismi gösterilmeksizin Site üzerinden yayımlanabileceğini kabul eder.
4.5. Bakıcı Şirket’in gittiği işlere ilişkin bilgilerin kaydını tutacağını ve ilgili mevzuat çerçevesinde Türkiye İş Kurumu başta olmak üzere diğer kurum ve kuruluşlara vereceğini kabul eder.
4.6. Şirket, Bakıcı bilgilerinin kaybı, değişimi, kötüye kullanılması ile bu bilgilere yetkisiz erişimi engellemek için gerekli önlemleri almaktadır. Ancak bu husus, Şirket’in bilgi güvenliği ile ilgili olarak herhangi bir taahhüdü bulunduğu şeklinde yorumlanmayacaktır. Site’nin kullanımına ilişkin risk, Bakıcılara aittir.

5. Bakım Hizmeti Verilmesine İlişkin Koşullar

5.1. Site üzerinden bakım hizmeti almak isteyen kişilerin aradığı özelliklere uygun bakıclara hizmet talebi gönderilecektir. Bakıcı’nın söz konusu hizmet talebini onaylaması halinde onayladığı talebi yerine getirmekle yükümlü olacaktır.
5.2. Bakıcı, hizmet vereceği eve gittiği zaman, hizmet süresi boyunca ve hizmeti verdikten sonra evden ayrılırken Site, numaralı destek hattı ve Evdekibakıcım’ın cep telefonu uyguluması aracılığıyla bakım hizmetine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirecektir.
5.3. Bakıcının planlanan hizmeti veremeyecek olması halinde makul bir süre öncesinde Şirket’i +90 212 951 02 012 numaralı destek hattından bilgilendirecektir.
5.4. Bakıcı planlanan planlanan saatte bakım hizmetini vereceği evde olmaması, planlanan süre tamamlanmadan evden ayrılması veya hiç gelmemesi halinde ücret almaya hak kazanamayacatır.
5.5. İzin ücreti, ulaşım ücreti, bakım hizmeti verilmesi süresince kullanılacak malzemelere ilişkin ücretler Site’de belirtilen hizmet bedeline dahil değildir. Söz konusu ücretlerin verilip verilmeyeceği hususu Üye ile ilgili Bakıcı arasında değerlendirilecek olup, Bakıcı’nın söz konusu hususlarla ilgili Şirket’ten bir talepleri olmayacaktır.

6. Hizmet Bedeli ve Ödenmesi

6.1. Bakıcı’nın Site üzerinden vereceği hizmete ilişkin ödeme, Şirket’in iş birliği yaptığı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından ödeme hizmetleri sağlamak üzere yetkilendirilmiş bulunan üçüncü kişi firmalar (“Ödeme Kuruluşu”) aracılığı ile, işbu Sözleşme’de belirlenen hüküm ve koşullar altında kredi kartı, banka kartı, bankalar tarafından sağlanan online ödemeyi destekleyen sair ödeme yöntemleriyle gerçekleştirilecektir.
6.2. Bakıcıların verdikleri hizmetler karşılığında kazanmaya hak kazandıkları ücret her hafta Çarşamba günü Bakıcı’nın hesabına aktarılacaktır.
6.3. Ödeme Kuruluşu ile Site üyeleri ve Bakıcılar arasındaki ilişki Şirket’ten bağımsız olup ilgili mevzuat gereği öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve sorumluluk ilgili Ödeme Kuruluşuna aittir. Ödeme Kuruluşu sisteminde oluşabilecek aksaklıklardan Şirket sorumlu değildir.
6.4. Bakım hizmeti karşılığı fiş/fatura veya düzenlenmesi gerekli diğer belgeler, ilgili mevzuat gereği düzenleme yükümlülükleri bulunuyorsa ilgili Bakıcı tarafından düzenlenir. Söz konusu hizmete ilişkin fatura/fiş veya diğer belgeler Şirket’ten talep edilemeyecek olup Şirket yalnızca kendi verdiği hizmetlere ilişkin olarak komisyon bedeli için Site üyelerine fatura kesmekle yükümlüdür.

7. Sorumluluğun Sınırlandırılması

7.1. Şirket, Bakıcı ve hizmet alan arasındaki ilişkiden sorumlu olmayıp, Bakıcı’nın sunacağı hizmet sırasında veya herhangi bir zamanda bakım hizmeti verdiği kişiye veya üçünü kişilere vereceği zararlardan Şirket’in hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.
7.2. Şirket, Site’ye girilmesi, Site’nin ya da Site’deki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle ağır kusuru dışında doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. Şirket; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, verilerin silinmesi, kaybı, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, kayıtların değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Site’ye ya da link verilen sitelere girilmesi ya da Site’nin kullanılması ile Şirket’in kullanım/ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından beri kılındığı kabul edilmektedir.
7.3. Bakıcı, Site’de paylaştığı her türlü bilgi ve içerikten münhasıran sorumlu olup, bu bilgilere ilişkin olarak ortaya çıkan her türlü talep ve zarar Bakıcı’ya iletilecek yahut rücu edilecektir. Bakıcı, Şirket’in Site üzerinden paylaşılan hiçbir bilginin gerçekliğini, orijinalliğini, güvenliğini, doğruluğunu araştırma, bunların paylaşılmasının hukuka uygun olup olmadığını tespit etme sorumluluğu bulunmadığını, söz konusu içerik ve bilgiler sebebiyle ortaya çıkabilecek zararlardan dolayı Şirket’in sorumluluğu bulunmadığını kabul ve beyan eder.
7.4. Bakıcı’nın Site’yi kullanması, bakım hizmeti ermesini ve bu kapsamdaki diğer her türlü işleme ilişkin her türlü risk münhasıran Bakıcı üzerinde olacaktır. Bakıcı, vereceği bakım hizmetlerine ilişkin Şirket’ten hangi nam altında olursa olsun herhangi bir şekilde talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Şirket, uygulanacak hukukun izin verdiği ölçüde, kar kaybı, şerefiye ve itibar kaybı, dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın Site’nin kullanımı neticesinde meydana gelen hiçbir doğrudan, dolaylı, özel, arızi, cezai zarardan sorumlu olmayacaktır. Site ve Site kapsamındaki özellikler ve sair içerikler “olduğu gibi” sunulmakta olup, bu kapsamda Şirket’in bunların doğruluğu, tamlığı ve güvenilirliği ile ilgili herhangi bir sorumluluk ya da taahhüdü bulunmamaktadır.
7.5. Bakıcı, Site’nin işleyişinin kusurdan ari olmadığını ve zaman zaman teknik aksaklıklar veya erişim engelleriyle karşılaşabileceğini bildiğini kabul ve beyan eder.
7.6. Bakıcı, Şirket’in Site’ye virüs, solucan (worm) veya başka türlü saldırıların ve izinsiz erişimlerin olmayacağını veya Site’den yahut Site’ye bilgi aktarılmayacağını garanti etmediğini bildiğini kabul etmektedir.

8. Mücbir Sebepler

Mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Şirket işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu tutulamaz. Mücbir sebep; doğal afet, isyan, savaş, grev, lokavt, telekomünikasyon altyapısından kaynaklanan arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde gerçekleşen olaylar olarak yorumlanacaktır. Mücbir sebep süresince Taraflar’ın edimleri askıya alınır. Mücbir sebebin bir aydan uzun sürmesi halinde işbu Sözleşme hakları ifa edilemeyen Tarafça feshedilebilecektir.

9. Yürürlük

İşbu Sözleşme Bakıcı tarafından işbu Sözleşme’nin okunup kabul edilmesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girer.

10. Sözleşme’nin Askıya Alınması ve Feshi

10.1. Şirket; işbu Sözleşme ve Site’de belirtilen kural ve koşullar ile hukuka aykırılık, Bakıcı başvurusu sırasında verilen bilgilerin yeterli, doğru veya güncel olmadığının tespit edilmesi, Bakıcı başvurusunda bulunan kişinin başvurusunun daha önce reddedilmiş olması, Bakıcı hakkında şikayetler veya olumsuz yorumlar alınması ve bu durumun Şirket tarafından risk olarak değerlendirilmesi, Bakıcı’nın faaliyetlerinin ya da varsa Site’ye dahil ettiği herhangi bir içeriğin hukuki, teknik ve özellikle bilgi güvenliği anlamında risk oluşturması ya da üçüncü kişilerin şahsi ve ticari haklarına halel getirici mahiyette olması ve benzeri sebepler de dahil olmak üzere, haklı bir sebebe dayanarak veya herhangi bir sebebe dayanmadan ve herhangi bir bildirimde bulunmadan, her zaman herhangi bir tazminat yükümlülüğü altında bulunmaksızın işbu Sözleşme’yi feshederek Bakıcı statüsüne son verebilir, Bakıcı’nın üyelik statüsünü askıya alabilir.
10.2. Bakıcı, üyelik statüsünün işbu maddede belirtilen şekilde sona erdirilmesi durumunda kendisine ait Site’de yer alan tüm içeriklerin Şirket tarafından silinebileceğini kabul eder.
10.3. Bakıcı 15 gün önceden yazılı bildirim yapmak şartıyla işbu sözleşmeyi istediği zaman feshedebilecektir.

11. Uyuşmazlıkların Çözümü

Bu Sözleşme ile ilgili olarak çıkabilecek bütün uyuşmazlıklarda öncelikle işbu metinde yer alan hükümler, hüküm bulunmayan konularda ise Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uygulanacaktır. Sözleşme’nin uygulanmasından kaynaklanan ihtilafların çözümünde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.