בקשה להנפקת תעודת סטודנט רגילה של המסלול האקדמאי המכללה למינהל.
שמו לב שבכרטיס זה לא ניתנות ההטבות הניתנות לעמית/ות מועדון UNIQ

אנא הזן את הטקסט המופיע בתמונה
Captcha