Migrationsverket logotyp
Avveckling av tillfälliga asylboenden

Ensamkommande barn och åldersbedömningar

Migrationsverket samarbetar med många i arbetet med ensamkommande barn som söker skydd i Sverige.

» Samlad information om ensamkommande barn och åldersbedömningar

Nya lagar

Sveriges flyktingkvot 2017

Migrationsverkets arbete med vidarebosättning ger stöd till både utsatta individer och värdländer med stora flyktinggrupper.

» Nyhet: Utökad flyktingkvot har Syrien i fokus
» Fördjupning: Broschyr om flyktingkvoten för nedladdning (pdf)PDF

Följ Migrationsverket

Migrationsverket finns på sociala medier för att ge dig möjlighet att ta del av information och nyheter.

De största yrkesgrupperna 2016

Klicka på staplarna för mer information.
Kärlek är det vanligaste skälet till migration

IT en av de stora yrkesgrupperna

Över 3 700 personer från länder utanför EU kom förra året till Sverige för att arbeta som till exempel IT-arkitekt eller systemutvecklare.

» Mithun bidrar med sin IT-kunskap
» Statistik för beviljade uppehållstillstånd för arbetstagare utanför EU

Bild på vårt uppdrag

Vårt uppdrag

Migrationsverkets uppdrag är bland annat att pröva ansökningar från personer som vill bosätta sig i Sverige, komma på besök, söka skydd undan förföljelse eller få svenskt medborgarskap. Migrationsverket får sitt uppdrag från riksdag och regering, som lägger fast den svenska asyl- och migrationspolitiken.

» Migrationsverkets uppdrag

Jobba på Migrationsverket

På Migrationsverket är det en stor variation på arbetsuppgifter. Det kräver medarbetare med olika utbildningsbakgrund, till exempel inom juridik, rättsvetenskap och samhälls­veten­skap.

» Lediga jobb