StartBank

Administrasjon av leverandørinformasjon for bygg- og anlegg, forsikring samt forvaltning og drift av eiendom.

 • Bygg- og anlegg, forsikring og forvaltning og drift av eiendom.
 • Norge
 • Størrelse: 160 innkjøperorganisasjoner | 5000 leverandører


Vi identifiserer, evaluerer og overvåker leverandørene på vegne av innkjøperne.

 • Oversikt

 • For innkjøpere

 • For leverandører

 • Slik fungerer det

 • Tilleggstjenester

 • Dokumenter

 • Media

 • Kontakt oss

 • Vi gir deg pålitelige, meningsfulle forbindelser

  StartBANK er et felles leverandørregister som brukes av innkjøpere innenfor bygg og anlegg, forvaltning, forsikring og fast eiendom i Norge, til støtte for seriøse leverandører og med oppdatert og kontrollert leverandørinformasjon. Med 5000 leverandører som er evaluert på grunnlag av forhåndsbestemte godkjenningskriterier, er StartBANK en rettferdig, åpen og sikker løsning for valg av pålitelige leverandører. Dette gir leverandørene mulighet til å konkurrere på like vilkår og bidrar til bruk av seriøse aktører, og skaper nye forretningsmuligheter for både innkjøpere og leverandører.

  Bransjenettverket StartBANK ble startet på grunnlag av et pilotprosjekt kalt "Seriøsitet i byggenæringen" som ble lansert i 2005 i samarbeid mellom Byggenæringens landsforening (BNL) og Achilles. StartBANK utvikles kontinuerlig for å oppfylle de stadig mer krevende juridiske føringene og behovene for risikohåndtering i byggebransjen.

  Noen av innkjøperne i bransjenettverket StartBANK

  Startbank customer logo nov16
 • Hvordan kan StartBANK hjelpe deg med å velge pålitelige leverandører og redusere risikoen ved innkjøp?

  StartBANK gir virksomheten én enkelt kilde til kontrollert, nøyaktig og oppdatert leverandørinformasjon, slik at du kan håndtere leverandørrisiko og redusere kostnadene og det administrative arbeidet. Med nettverksmodellen som brukes i StartBANK, der innkjøpermedlemmene deler leverandørinformasjon som samles inn og kontrolleres av Achilles, kan du effektivt finne og velge seriøse leverandører samtidig som du har nytte av økt konkurranse.

   Kjenn dine leverandører. Du får tilgang til relevant, kontrollert og oppdatert leverandørinformasjon, slik som selskapsinformasjon, kontaktopplysninger, CSR- og HMS-standarder, produkter og tjenester. Informasjonen er standardisert og presenteres på en konsekvent måte, slik at det er lett å søke etter, sammenligne og velge leverandører til alle slags innkjøp.

   Spar tid og penger. Achilles samler inn, kontrollerer og vedlikeholder leverandørinformasjonen på vegne av innkjøperorganisasjonene og gjør den tilgjengelig for alle innkjøpere i StartBANK. Nøyaktig informasjon lett tilgjengelig via en enkelt plattform støtter bedre beslutningstaking og effektiv drift, samt at det reduserer tidsbruken og kostnadene.

   Risikohåndtering. Via StartBANK får du tilgang til kontrollert informasjon om leverandørenes forsikringer, standarder for samfunnsansvar (CSR), HMS- og kvalitetsstandarder, sikkerhetserklæringer og økonomiske tall, samt informasjon fra pålitelige tredjeparter. StartBANK har også et samarbeid med Skatteetaten om tilgang på oppdatert skatte- og avgiftsinformasjon. Disse avgjørende opplysningene vil være til hjelp når du skal identifisere og håndtere risiko på en konsekvent måte. StartBANK gir deg også mulighet til å sørge for at du samarbeider med leverandører som er seriøse og følger loven og din virksomhets føringer for opptreden.

   Hev nivået ytterligere. Felles krav og standarder for bransjen tilrettelegger for kontinuitet i virksomheten og stadige forbedringer i samsvar med beste praksis i bransjen. Slik fremgang kan forsterkes ved hjelp av tredjepartsinformasjon som er tilgjengelig via StartBANK: Brønnøysundregistrene, Arbeidstilsynet, Skattedirektoratet (MVA), Dun&Bradstreet, Direktoratet for byggkvalitet (sentral godkjenning), Direktoratet for sikkerhet og samfunnsberedskap (godkjent el-foretak) og Mesterbrev.
 • Registrer deg som innkjøper

  Ta kontakt med vårt salgsteam for å få vite hvordan registrering i StartBANK kan bidra til virksomhetens håndtering av leverandørinformasjon og risiko.

 • Vinn nye kontrakter, øk synligheten overfor innkjøperne, og kort ned salgssyklusen

  Mer enn 160 innkjøperorganisasjoner benytter StartBANK til å håndtere leverandørinformasjon og risiko, og til å sørge for at de utelukkende bruker seriøse leverandører. Registrering i StartBANK vil dermed gjøre virksomheten synlig for relevante kundegrupper i bransjen og gi muligheter for å vinne nye kontrakter.

  Med registrering i StartBANK kan du:

   Oppnå konkurransefortrinnVia StartBANK posisjonerer du selskapet som en pålitelig leverandør til de viktigste innkjøperorganisasjonene i bransjen og får dermed et konkurransefortrinn i markedet.

   Vinne nye kontrakter.Her kan du markedsføre produkter og tjenester overfor 600 ulike innkjøper- medlemmer fra 160 virksomheter. Å være synlig og søkbar i StartBANK betyr at innkjøpere kan velge din virksomhet til sine anskaffelser direkte gjennom vår database.

   Redusere kostnadene. Fyll ut og vedlikehold ett enkelt spørreskjema for hele byggebransjen, og unngå å måtte informere om virksomheten gjentatte ganger. Leverandøren kan også ha sin skatte- og avgiftsinformasjon fra Skatteetaten direkte tilgjengelig i StartBANK. Innkjøperne kan til enhver tid finne kontrollerte, korrekte opplysninger om selskapet via ordningen.

   Bygge opp renommeet. Med registrering i StartBANK kan du dokumentere virksomhetens kapasitet for å oppfylle bransjekravene. Mange leverandører bruker sertifikatet og StartBANK-logoen som en fast del av markedsføringen for å dokumentere sin troverdighet.
 • Registrering i 3 trinn

  • Klikk på Bestill registrering i StartBANK, og send inn bestillingsskjemaet.
  • Når betalingen er mottatt, vil du få informasjon om hvordan du får tilgang til og kan fylle ut spørreskjemaet online.
  • Opplysningene kontrolleres av Achilles før de blir tilgjengelige for innkjøperne.

  Kostnader for leverandører

  Den årlige avgiften er basert på selskapets årsomsetning og dekker opptil 40 produkt- og tjenestekoder.

  selskapets omsetning årlig avgift avgift inklusive 25 % mva.*
  >10 millioner NOK 4000 NOK 5000 NOK
  <10 millioner NOK 2000 NOK 2500 NOK

  *Avgift inklusive mva. gjelder for virksomheter som er registrert i Norge.

 • Slik fungerer det

  Achilles håndterer invitasjonen og registreringsprosessen på vegne av innkjøperne og inviterer leverandørene til å delta via brev, e-post, telefon eller meddelelser på nettstedet. Leverandørene kan også selv registrere seg i StartBANK ved å sende inn et bestillingsskjema.

  Etter kvalitetskontrollen vil leverandørinformasjonen bli tilgjengelig for alle innkjøpere i StartBANK. De kan søke etter forskjellige kriterier, slik som produkt- og tjenestekoder, økonomisk informasjon, betalt skatt og forsikringer, for på den måten å identifisere velegnede leverandører for alle slags innkjøp. Da får innkjøperen en liste over leverandører eller entreprenører som oppfyller de angitte kriteriene, basert på detaljert leverandørinformasjon. Denne listen kan enten brukes som endelig anbudsliste eller som utgangspunkt for tilleggsspørsmål.

  Registreringen i korte trekk

  • Leverandøren fyller ut et søknadsskjema og betaler den årlige avgiften basert på selskapets årsomsetning. Den årlige avgiften dekker opptil 40 produkt- og tjenestekoder.
  • Når betalingen er mottatt, vil du få informasjon om hvordan du får tilgang til og kan fylle ut spørreskjemaet online. Det må fylles ut og sendes inn senest 30 dager etter registreringen
  • Leverandøren fyller ut spørreskjemaet, inkludert produkter og tjenester som tilbys, og laster opp nødvendig dokumentasjon; erklæring SB1, SB2, kopi av selskapets seneste firmaattest fra Brønnøysundregistrene, skatteattest og forsikringsbevis for yrkes- og ansvarsforsikring
  • Achilles kontrollerer og evaluerer opplysningene på grunnlag av de faste standardkriteriene og ber leverandøren om ytterligere informasjon ved behov.
  • Achilles kvalitetskontrollerer leverandørinformasjonen som er gitt, og gjør den tilgjengelig for alle innkjøpermedlemmer i StartBANK. Leverandøren vil motta et sertifikat som bekreftelse
  • Registreringen er gyldig i opptil 12 måneder og må fornyes før utgangen av denne perioden. Kontaktinformasjonen kan oppdateres ved behov, uten tilleggskostnader. Hvis du vil oppdatere andre deler av spørreskjemaet, bestiller du en delvis oppdatering

  Oversikt over leverandørinformasjonen i StartBANK

  • Generell selskapsinformasjon:
   • Nøkkelpersoner og kontaktinformasjon
   • Plasseringer og antall ansatte
   • Tilknyttede selskaper, for eksempel morselskap og datterselskaper
  • Juridisk og økonomisk informasjon:
   • Finansielle nøkkeltall
   • Skatter og avgifter
   • Informasjon og rating fra Dun & Bradstreet
  • Kvalitetssikringssystem og HMS-rapporteringssystem
  • Samfunnsansvar (CSR) og etiske retningslinjer
  • Detaljert informasjon om produkter og tjenester:
   • Valgte produkt- og tjenestekoder sammen med leverandørens egen beskrivelse
   • Kontaktperson
   • Informasjon om QA-system (kvalitetssikring)
   • Produsenter
   • Referanser
 • Tilleggstjenester for leverandører

  Tilgang til StartBANK-databasen

  Leverandører som er registrert i StartBANK kan til en nominell kostnad få tilgang til samme database med detaljert og oppdatert leverandørinformasjon som innkjøperorganisasjonen. Du finner mer informasjon om avgiftene og bruksvilkårene i Avtale om bruk av StartBANK. Hvis du ønsker en demonstrasjon av systemet og søkemulighetene eller vil søke, ber vi deg kontakte oss på tlf. 37 06 35 50.

  Synliggjøring av MVA-informasjon i StartBANK

  Stadig flere private og offentlige virksomheter krever at deres leverandører er à jour med skatter og avgifter til myndighetene. En skatteattest viser betalingsstatus for forfalte skatter og avgifter, og når en bedrift får betalingsproblemer resulterer det ofte i at disse ikke betales. Ved samtykke fra leverandørene kan i første omgang MVA-informasjon vises i StartBANK for brukere som har signert taushetserklæring, og som har et reelt behov for denne type informasjon. Det legges opp til at all skatt- og avgiftsinformasjon etter hvert skal bli direkte tilgjengelig i StartBANK.

  Synliggjøring av MVA-informasjon i StartBANK er frivillig, men dette må sees på som en effektiv og pålitelig metode for bedre å kunne dokumentere egen seriøsitet. Dette medfører ingen merkostnader for leverandører, utover dagens årlige registreringsavgift i StartBANK. For de leverandører som ønsker å synliggjøre sin MVA-informasjon må to fullmaktserklæringer fylles ut, erklæringene SB3 og SB4. Originalene må sendes per post. Samtykket er gyldig inntil det skriftlig trekkes tilbake med Erklæring SB5, eller til leverandørens avtaleforhold med BNL ved StartBANK opphører.

 • Tilleggstjenester for innkjøpere

  Intern kvalifisering, leverandøroppfølging

  Med intern kvalifisering kan ansatte i innkjøperorganisasjonen registrere informasjon om hver leverandør og dele dette i hele virksomheten. Evaluering av leverandørene gir innkjøpsteamet et bedre beslutningsgrunnlag ved kontrahering. Systemet muliggjør også en kontinuerlig utvikling og forbedring av samarbeidet mellom innkjøper og leverandør. Ta kontakt på tlf. 37 06 35 50 for å få mer informasjon.