Wspólnoty i grupy

Liturgiczna Służba Ołtarza

Liturgiczna Służba Ołtarza działająca w parafii  Opatrzności Bożej, poprzez nieustanną formację modlitewną, jak również częste ćwiczenie poszczególnych elementów Mszy Świętej i nabożeństw, dba o zewnętrzne piękno wszelkich celebracji.
Prezesem LSO jest Paweł Skrzynecki
Opiekunem ks. Leszek Jażdźewski.

Termin zebrania ministrantów ustala ks. Leszek Jażdżewski
Strona ministrantów
http://www.wix.com/opatrznosc/ministranci-gda/

Rycerstwo Niepokalanej
Rycerstwo Niepokalanej jest to ruch maryjno – apostolski założony przez św. Maksymiliana Kolbego w Rzymie w 1917 r. Członkowie ruchu nazywają się rycerzami i rycerkami Maryi Niepokalanej. Nazwa ta wyraża ich wspaniałomyślność i ofiarność w służbie dla Kościoła oraz społeczności, w której żyją.
„Rycerstwo Niepokalanej” służy dziełu ewangelizacji działając wyłącznie przez Niepokalaną. Stara się poznawać i wcielać w życie prawdy zawarte w Ewangelii. Posługując się modlitwą i dobrym przykładem członkowie Rycerstwa zabiegają o to, aby Maryja Niepokalana stała się Królową wszystkich serc. Wierząc, że w ten sposób urzeczywistni się tryumf Jezusa Chrystusa w świecie oraz w sercach ludzi.
W naszej parafii grupa „Małych Rycerzy Niepokalanej” istnieje od października 2008r. Spotkania odbywają się w każdy piątek o godz. 16.00 w salce katechetycznej w kościele. W niedzielę 1-go lutego 2009r. podczas Mszy św. o godz. 12.00 odbyło się uroczyste przyjęcie dzieci z naszej parafii w szeregi Rycerstwa.

 

Zespół Elohim Band

Zespół Elohim Band rozpoczął swoją działalność w listopadzie 2004 roku. Swoją nazwę zawdzięcza połączeniu hebrajskiego tłumaczenia słowa „Bóg” oraz angielskiego „zespół”, co dobrze współgra z najważniejszym celem zespołu, jakim jest chwalenie Pana głosem i dźwiękiem. Elohim Band to nie tylko osoby, które spotykają się przy okazji prób i występów. W rzeczywistości jest to grupa przyjaciół, którzy bardzo lubią spędzać ze sobą czas i mimo dużej rozpiętości wiekowej (najmłodsi 13 lat, najstarsi 26 lat), świetnie potrafią się ze sobą porozumieć. OSkład zespołu składa się z około 8-10 osób i stale się rozwija, gdyż wszyscy chętni do grania lub śpiewania są zawsze mile widziani. Elohim Band gra regularnie, co drugą niedzielę o godzinie 19:00 na Mszy świętej. Próby odbywają się w każdą sobotę o godzinie 18:00 w kawiarence.
Liderem zespołu jest Natalia Baranowska. Kontakt: elohimband@wp.pl

zespol

 

Kościelna Służba Mężczyzn „Semper Fidelis”
Kościelna Służba Mężczyzn została powołana 28 lutego 1987 roku w ramach przygotowania do przyjęcia Ojca Świętego Jana Pawła II w Gdańsku. W naszej parafii obecnie przynależy do niej 28 członków oraz wielu sympatyków, którzy w spotykają się w I poniedziałek miesiąca. W ramach spotkań omawiamy Statut Kościelnej Służby Mężczyzn. Zapoznajemy się z najważniejszymi wydarzeniami parafii, aby pełnić służbę porządkową.
Z radością gromadzimy się pod własnym sztandarem parafialnym „Semper Fidelis” przy pomniku Papieża Jana Pawła II, jako męska wspólnota podejmujemy odnowę religijną w wymiarze osobistym, rodzinnym i społecznym przez uświęcanie życia oraz pielęgnowanie tradycji chrześcijańskiej.
Opiekę duchową sprawuję ks. proboszcz Kazimierz Wojciechowski. Moderatorem parafialnym jest Piotr Gawrecki.

Chór parafialny
Chór parafialny został założony w lutym 1989 r. przez ks. Romana Zroja. Obecnie liczy 37 osób. Podstawowym zadaniem wspólnoty jest przygotowanie i wykonywanie utworów muzycznych będących oprawą liturgiczną mszy św. i nabożeństw na terenie parafii, szczególnie podczas ważniejszych uroczystości parafialnych. Równocześnie wspólnota uczestniczy w uroczystej oprawie uroczystości kościelnych w sąsiednich parafiach. Jest członkiem Zjednoczonych Chórów Archidiecezji Gdańskiej.
Nad artystyczną stroną pracy czuwali dyrygenci:
mgr Bożena Zdunek – 1989 – 1994,
mgr Leszek Cioch – 1994 -1998,
mgr Elżbieta Kalisch – 1998 – do chwili obecnej.
Prezesem chóru jest Ryszard Dybizbański. Próby odbywaja się w środy i piątki w godz. 19-21.

Wspólnota Miłosierdzia Bożego
Wspólnota powstała w roku 1985 z inicjatywy Teresy Kwiatkowskiej. W tym też roku, w Niedzielę Miłosierdzia został poświęcony obraz Jezu ufam Tobie, umieszczony w dolnym kościele.Od roku 1995 peregrynuje po rodzinach parafii kopia obrazu namalowana przez parafialnego artystę. Obraz przebywa w rodzinie przez okres jednego tygodnia od czwartku do czwartku. Czciciele Miłosierdzia Bożego spotykają się w kościele na adoracji Najświętszego Sakramentu i wspólnych modlitwach w każdy czwartek po wieczornej mszy św. Na tym spotkaniu przyjmowane też są zapisy na odwiedziny obrazu. Wspólnota prowadzi też nowennę do Bożego Miłosierdzia wg. wskazań s. Faustyny od Wielkiego Piątku do soboty przed Niedzielą Miłosierdzia.
Lider wspólnoty – Kazimierz Wasilewski

Żywy Różaniec
Wspólnota Żywego Różańca w Parafii Opatrzności Bożej działa od 1979r.
Obecnie opiekunem Wspólnoty jest Ks. Wojciech. Liderem wspólnoty jest Tadeusz Jakimiec. Wspólnota liczy 8 róż, po 20 osób każda.
Głównym celem wspólnoty jest modlitwa różańcowa. Modlitwy różańcowe odbywają się w każdy wtorek po mszy św. O godz. 18: 30 Różaniec Fatimski odmawiany jest w każdą I sobotę miesiąca rano msza święta godzina 7: 30, wystawienie Najświętszego Sakramentu godzinki, następnie Różaniec Fatimski, wynagradzający za grzechy świata. Wspólnota uczestniczy czynnie w życiu parafii, np. przygotowanie liturgii mszy świętej według grafiku całego roku.
Odbywają się comiesięczne spotkania połączone z katechezą, organizowane są spotkania opłatkowe, agapa z okazji Święta Matki Bożej różańcowej 7 października. Odbywają się pielgrzymki do sanktuariów Maryjnych. Podczas modlitw różańcowych modlimy się w różnych intencjach, polecamy Matce Bożej parafie Ojczyznę i Świat, w trosce przed zagrożeniami, człowieka jak i niesie dzisiejszy świat.
W Modlitwie możesz zawierzać Matce Bożej swoje sprawy, wspólnota będzie cię wspierać w twoich poczynaniach, a z nieba popłyną specjalne Łaski, którymi Matka Boża udziela swoim czcicielom.

Akcja Katolicka
Zebranie założycielskie parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej odbyło się w dniu 18.IV.99 r. Uczestniczyło w nim 31 osób.
Zarząd Parafialnego Oddziału
Ryszard Balewski Prezes
Witold Forkiewicz V-ce prezes
Wiesława Bębenek Sekretarz
Elżbieta Moksa Skarbnik
Gertruda Samerek Członek

Stowarzyszenie Moja Wspólnota
Stowarzyszenie „Moja Wspólnota” powstało na zebraniu założycielskim w dniu 4 kwietnia 2003 r. Wpisane jest do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Gdańsku pod nr KRS 0000176517.
Adres Stowarzyszenia – Al. Jana Pawła II 48, tel (058) 340-93-85
Konto bankowe: 62 1020 1811 0000 0102 0069 7904
Władze Stowarzyszenia
Prezes – Roman Modzelewski
Wiceprezes – Witold Forkiewicz
Skarbnik – Elżbieta Moksa
Sekretarz – Dorota Grupa
Członek Zarządu – Zdzisław Kościelak

OAZA – dzieje jednej wspólnoty
http://www.opatrznosc.gda.pl/wydarzenia/38/oaza/