ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ
 

Geri
Ana Sayfa

NASREDDIN sorgusu için 79 kayıt bulundu:

No Soyad Ad Yıl Makale Adı Yayın Adı Sayfa
1. Acaroğlu M. Türker 1996 Avrupa’da Balkanlarda Ve Özellikle Romanya’da Nasreddin Hoca V. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi Nasreddin Hoca Seksiyon Bildirileri Kültür Bakanlığı Hagem Yayınları Ankara Ss.1-25
2. Acaroğlu M. Türker 1996 Nasreddin Hoca İle Kurnaz Peter Üzerine Kapsamlı Bir Araştırma Nasreddin Hoca’ya Armağan Oğlak Yayınları İstanbul Ss.15-39
3. Akberoğlu İsa Habibbeyli 1996 ’Molla Nasreddin’ Dergisi’nde Nasreddin Hoca Gelenekleri V. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi Nasreddin Hoca Seksiyon Bildirileri Kültür Bakanlığı Hagem Yayınları Ankara Ss.25-29
4. Alpan Necip 1997 Nasreddin Hoca’nın Evrensel Kişiliği Uluslararası Yunus Emre Nasreddin Hoca Karamanoğlu Mehmet Bey Ve Türk Dili Semineri Bildirileri Konya Turizm Derneği Yayınları Konya Ss.186 – 196
5. Alptekin Ali Berat 1996 Kazakistan’da Tespit Edilen Nasreddin Hoca Fıkraları Nasreddin Hoca’ya Armağan Oğlak Yayınları İstanbul Ss.39-53
6. Asrar N. Ahmed 1996 Pakistan’da Nasreddin Hoca V. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi Nasreddin Hoca Seksiyon Bildirileri Kültür Bakanlığı Hagem Yayınları Ankara Ss.29-33
7. Atanur Meriç 1996 Halk Resimlerinde Nasreddin Hoca V. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi Nasreddin Hoca Seksiyon Bildirileri Kültür Bakanlığı Hagem Yayınları Ankara Ss.155-161
8. Aydın Mehmet 1996 Güldürü Ustası Nasreddin Hoca’da Fıkraların Kaynakları Ve Bu Fıkraları Başkalarından Ayıran Özellikler V. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi Nasreddin Hoca Seksiyon Bildirileri Kültür Bakanlığı Hagem Yayınları Ankara Ss.33-37
9. Bayar Muharrem 1996 Vesikalara Göre Nasreddin Hoca V. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi Nasreddin Hoca Seksiyon Bildirileri Kültür Bakanlığı Hagem Yayınları Ankara Ss.37-59
10. Boratav Pertev Naili 1985 Nasreddin Hoca Fıkralarının Çeşitlenmelerinde Türlü Etkenler Folklor Ve Etnografya Araştırmaları 1985 Anadolu Sanayi Yayınları İstanbul Ss.79-88
11. Boratav Pertev Nailir 1975 Nasreddin Hoca Fıkraları İçin Bir ‘Kaynak Kitap’ Tasarısı Boğaziçi Üniversitesi Halkbilimi Yıllığı B.Ü. Folklor Kulübü Yayınları İstanbul Ss.39-47
12. Bozyiğit Ali Esat 1995 Nasreddin Hoca Fıkralarının Şiir Diliyle Anlatımı Bizde Adet Böyledir Ürün Yayınları Ankara Ss.73-91
13. Bozyiğit Ali Esat 1996 Nasreddin Hoca Dizi Çocuk Kitapları Üzerine Nasreddin Hoca’ya Armağan Oğlak Yayınları İstanbul Ss.83-117
14. Bozyiğit Ali Esat 1998 Türkiye’nin Dünya Elçisi Nasreddin Hoca Güvercin Uçuverdi Halk Kültürü Yazıları Ürün Yayınları Ankara Ss.49-53
15. Can Abdul Kayyum 1987 Dış Yurtlarda Nasreddin Hoca Iıı. Uluslararası Türk Halk Edebiyatı Semineri Bildirileri Yunus Emre Kültür Sanat Ve Turizm Vakfı Yayınları Eskişehir Ss. 81 – 83
16. Cengiz Serpil 1998 Pertev Naili Boratav’ın Bir Araya Getirdiği Nasreddin Hoca Fıkralarında Kadın Pertev Naili Boratav’a Armağan Kültür Bakanlığı Yayınları Ankara Ss.123-155
17. Cumbur Müjgân 1997 Nasreddin Hoca Fıkralarında Kadın Uluslararası Yunus Emre Nasreddin Hoca Karamanoğlu Mehmet Bey Ve Türk Dili Semineri Bildirileri Konya Turizm Derneği Yayınları Konya Ss.151 – 163
18. Çetin İsmet 1997 Nasreddin Hoca Ve Yaşadığı Çevre Nasreddin Hoca Sempozyumu Bildirileri T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları Ankara Ss.6 – 10
19. Çobanoğlu Özkul 1997 Nasreddin Hoca Fıkralarının Başka Kültürlere Göçü Bağlamında Bir Örnek Olay Üzerine Tesbitler Nasreddin Hoca Sempozyumu Bildirileri T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları Ankara Ss.10 – 16
20. Duman Mustafa 1996 Onaltıncı Yüzyıl Yazılı Kaynaklarında Nasreddin Hoca V.Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi Nasreddin Hoca Seksiyon Bildirileri Kültür Bakanlığı Hagem Yayınları Ankara Ss.59-72
21. Duman Mustafa 1996 Veled Çelebi’nin Letaif-İ Hoca Nasreddin Adlı Eseri Nasreddin Hoca’ya Armağan Oğlak Yayınları İstanbul Ss.123-135
22. Duran Hamiye 1997 Nasreddin Hoca Fıkralarında Eşek Motifi Üzerine Nasreddin Hoca Sempozyumu Bildirileri T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları Ankara Ss.16 – 19
23. Duvarcı Ayşe 1997 Eğitimde Ve Türkçe Öğretiminde Nasreddin Hoca Fıkralarının Yeri Nasreddin Hoca Sempozyumu Bildirileri T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları Ankara Ss. 19 – 22
24. Elçin Şükrü 1997 Bir Nasreddin Hoca Mecmuası Halk Edebiyatı Araştırmaları Akçağ Ss.261-280
25. Elçin Şükrü 1997 Nasreddin Hoca’nın Latifeleri Halk Edebiyatı Araştırmaları Akçağ Ss.669-674
26. Eren İsmail 1986 Güney İslav Atasözleri Ve Deyimlerinde Nasreddin Hoca Iıı.Milletlerarası Türk Folklor Kongresi Bildirileri Iı. Cilt Halk Edebiyatı Kültür Ve Turizm Bakanlığı Mifad Yayınları Ankara Ss.101 – 117
27. Gülensoy Hatice 1996 Sanatçıların Çizgilerinde ‘Nasreddin Hoca’ V.Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi Nasreddin Hoca Seksiyon Bildirileri Kültür Bakanlığı Hagem Yayınları Ankara Ss.72-82
28. Gürsoy Sevinç 1997 Nasreddin Hoca’nın Düşünce Sistemi Uluslararası Yunus Emre Nasreddin Hoca Karamanoğlu Mehmet Bey Ve Türk Dili Semineri Bildirileri Konya Turizm Derneği Yayınları Konya Ss.174 – 177
29. Hafız Tacide 1997 Yugoslavya’da Nasreddin Hoca Fıkralarının Yayılması Üzerine Birkaç Söz Uluslararası Yunus Emre Nasreddin Hoca Karamanoğlu Mehmet Bey Ve Türk Dili Semineri Bildirileri Konya Turizm Derneği Yayınları Konya Ss.183 – 185
30. Kaçalin Mustafa S. 1996 Üç Nasreddin Hoca Yazması Nasreddin Hoca’ya Armağan Oğlak Yayınları İstanbul Ss.143-169
31. Karabas Seyfi 1996 Kimi Anlatılara Göre Nasreddin Hoca’nın Söylensel Nitelikleri Nasreddin Hoca’ya Armağan Oğlak Yayınları İstanbul Ss.169-193
32. Karpuz Haşim 1996 Nasreddin Hoca Türbesi Nasreddin Hoca’ya Armağan Oğlak Yayınları İstanbul Ss.193-205
33. Kojıma Mitsuko 1992 Nasreddin Hoca Ve Japonya’ya Yankılanışı Milletlerarası Nasreddin Hoca Sempozyumu Bildirileri Sebât Ofset Matbaacılık Konya Ss.121-126
34. Kojima Mitsuko 1996 Nasreddin Hoca Fıkralarının Evrenselliği V. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi Nasreddin Hoca Seksiyon Bildirileri Kültür Bakanlığı Hagem Yayınları Ankara Ss.82-91
35. Koz M. Sabri 1995 Nasreddin Hoca Bekri Mustafa Ve İncili Çavuş Fıkralarıyla Bazı Tarihsel Fıkra Tipleri İhtiva Eden Bir Yazma ‘Letaif’ Mecmuası İpek Yolu Uluslararası Halk Edebiyatı Sempozyumu Bildirileri Kültür Bakanlığı Hagem Yayınları Ankara Ss.333-347
36. Koz M. Sabri 1996 Bir Karamanlıca Nasreddin Hoca Kitabı V. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi Nasreddin Hoca Seksiyon Bildirileri Kültür Bakanlığı Hagem Yayınları Ankara Ss.91-111
37. Koz Sabri 2001 Azeri Türkçesiyle İlk Nasreddin Hoca Kitabı: İran Üzerinden Azerbaycan’a Molla Nasreddin Uluslararası Türkistan Halk Kültürü Sempozyumu Bildirileri Muğla Üniversitesi Basımevi Muğla Ss.121-147
38. Kut Günay 1992 Nasreddin Hoca Hikâyeleri Yazmalarının Kolları Üzerine Bir Deneme Iv. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi Bildirileri Iı. Cilt Halk Edebiyatı Kültür Bakanlığı Halk Kültürlerini Araştırma Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Yayınları Ankara Ss.147-201
39. Kut Güney 1996 Nasreddin Hoca Hikâyeleri İran – Şiraz Milli Kütüphanesi 16:70/711 Nasreddin Hoca’ya Armağan Oğlak Yayınları İstanbul Ss.?
40. Kut Turgut 1986 Nasreddin Hoca Fıkralarının Kazan Baskıları Iıı. Milletlerarası Türk Folklor Kongresi Bildirileri Iı. Cilt Halk Edebiyatı Kültür Ve Turizm Bakanlığı Mifad Yayınları Ankara Ss.221 – 231
41. Makas Zeynelabidin 1995 Azerbaycan’ın Nasreddin Hocası Karağan Usup İpek Yolu Uluslararası Halk Edebiyatı Sempozyumu Bildirileri Kültür Bakanlığı Hagem Yayınları Ankara Ss.377-393
42. Mehmet M. Ali 1996 Romanya’da Nasreddin Hoca Ve Fıkraları Hakkında Bazı Gözlemler V. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi Nasreddin Hoca Seksiyon Bildirileri Kültür Bakanlığı Hagem Yayınları Ankara Ss.149-155
43. Mert Özcan 1986 Nasreddin Hoca’nın Soyu İle İlgili Belgeler Iıı. Milletlerarası Türk Folklor Kongresi Bildirileri Iı. Cilt Halk Edebiyatı Kültür Ve Turizm Bakanlığı Mifad Yayınları Ankara Ss.239 – 269
44. Nedret Mahmut 1996 Romen Edebiyatında Nasreddin Hoca’nın Arkadaşları V.Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi Nasreddin Hoca Seksiyon Bildirileri Kültür Bakanlığı Hagem Yayınları Ankara Ss.129-140
45. Oğuz M. Öcal 1997 Nasreddin Hoca Fıkralarında Varyant Meselesi Nasreddin Hoca Sempozyumu Bildirileri T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları Ankara Ss.37 – 40
46. Orazayev Hasan 1996 Kumuklarda Molla Nasreddin V. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi Nasreddin Hoca Seksiyon Bildirileri Kültür Bakanlığı Hagem Yayınları Ankara Ss.176-182
47. Ökan İsa 1997 Türk Ve Balkan Memleketlerinde Nasreddin Hoca Nasreddin Hoca Sempozyumu Bildirileri T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları Ankara Ss.40 – 44
48. Ölmez Mehmet 1998 W. Radloff’tan İki Nasreddin Hoca Fıkrası Pertev Naili Boratav’a Armağan Kültür Bakanlığı Yayınları Ankara Ss.197-205
49. Önder Mehmet 1996 Nasreddin Hoca’yı Bilmek V. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi Nasreddin Hoca Seksiyon Bildirileri Kültür Bakanlığı Hagem Yayınları Ankara Ss.182-188
50. Özkan Fatma 1996 Tatar Türklerinin Fıkra Tipleri Ve Nasreddin Hoca V.Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi Nasreddin Hoca Seksiyon Bildirileri Kültür Bakanlığı Hagem Yayınları Ankara Ss.188-195
51. Özkan İsa 1983 Nasreddin Hoca’nın Tarihi Şahsiyeti Ve Fıkraları Üzerine Bir İnceleme Türk Folkloru Ve Araştırmaları 1982 Kültür Ve Turizm Bakanlığı Mifad Yayınları Ankara Ss.133-165
52. Özkan İsa 1993 Türkçe Latince Bir Nasreddin Hoca Türk Kültürü Araştırmaları Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları Ankara Ss.272-307
53. Özkan İsa 1996 Türk Dünyasında Nasreddin Hoca V. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi Nasreddin Hoca Seksiyon Bildirileri Kültür Bakanlığı Hagem Yayınları Ankara Ss.195-201
54. Paçacıoğlu Burhan 1996 Letaif-İ Hoca Nasreddinler Üzerine Bir İnceleme Türklür Bilimi Araştırmaları 3. Sayı Ss.127-156
55. Pekolcay Necla 1992 Nasreddin Hoca Fıkralarının Toplum İlişkileri Yönünden Değeri Milletlerarası Nasreddin Hoca Sempozyumu Bildirileri Sebât Ofset Matbaacılık Konya Ss.115-120
56. Penisoara İon 1986 Dobrucadaki Türk Ağızlarından Nasreddin Hoca’nın Fıkraları Ve Onların Özellikleri Iıı. Milletlerarası Türk Folklor Kongresi Bildirileri Iı.Cilt Halk Edebiyatı Kültür Ve Turizm Bakanlığı Mifad Yayınları Ankara Ss.311 – 317
57. Piliçkova Sevim 1996 Nasreddin Hoca’nın Rakiplerine Karşı Kurnazlık Özelliği V. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi Nasreddin Hoca Seksiyon Bildirileri Kültür Bakanlığı Hagem Yayınları Ankara Ss.219-225
58. Saim Sakaoğlu 1981 Avrupalı Seyyahların Eserlerinde Nasreddin Hoca Türk Folkloru Araştırmaları 1981 Ss.59-73
59. Sakaoğlu Saim 1996 Nasreddin Hoca’nın Fıkralarında Açık Saçıklık Nasreddin Hoca’ya Armağan Oğlak Yayınları İstanbul Ss.301-311
60. Sakaoğlu Saim 1997 Türkmenistan’da Anlatılan Nasreddin Hoca Fıkralarının Anadolu’daki Benzerleriyle Olan Bağı Balıkesir Üniversitesi I. Halkbilimi Bilgi Şöleni Bildirileri Kültür Bakanlığı Yayınları Ankara Ss.8-14
61. Sakaoğlu Saim 2004 Nasreddin Hoca’ya Ait Olmayan Fıkraların Ona Yamanma Sebepleri Üzerine Pertev Naili Boratav’a Armağan Kültür Bakanlığı Yayınları Ankara Ss.12-15
62. Samur Tahsin 1992 Nasreddin Hoca Türbesi’nin Geçirdiği Devreler Milletlerarası Nasreddin Hoca Sempozyumu Bildirileri Sebât Ofset Matbaacılık Konya Ss.73-88
63. Şahin Kamil 1996 Nasreddin Hoca’nın Bilimsel Yönü V. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi Nasreddin Hoca Seksiyon Bildirileri Kültür Bakanlığı Hagem Yayınları Ankara Ss.225-230
64. Şentürk Ahmet Tufan 1997 Nasreddin Hocamız Ve Biz Uluslararası Yunus Emre Nasreddin Hoca Karamanoğlu Mehmet Bey Ve Türk Dili Semineri Bildirileri Konya Turizm Derneği Yayınları Konya Ss.169 – 173
65. Şimşek Esma 1996 Nasreddin Hoca Fıkraları İle Masallarının Birbirine Tesiri Nasreddin Hoca’ya Armağan Oğlak Yayınları İstanbul Ss.311-323
66. Tandoğan Sabri 1996 Nasreddin Hoca Ve Tasavvuf! V. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi Nasreddin Hoca Seksiyon Bildirileri Kültür Bakanlığı Hagem Yayınları Ankara Ss.230-239
67. Taner Nuri 1996 Nasreddin Hoca Ve Fıkraları Çevresinde Oluşan Dinamik Halk Kültürü Dalgası Nasreddin Hoca’ya Armağan Oğlak Yayınları İstanbul Ss.323-327
68. Tasnadi Edit 1987 Eski Macar Edebiyatı’nda Nasreddin Hoca Fıkralarının İzleri I.Uluslararası Türk Halk Edebiyatı Semineri Bildirileri Yunus Emre Kültür Sanat Ve Turizm Vakfı Yayınları Eskişehir Ss.313-319
69. Tasnadi Edit 1996 Macaristan’daki Nasreddin Hoca V. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi Nasreddin Hoca Seksiyon Bildirileri Kültür Bakanlığı Hagem Yayınları Ankara Ss.239-251
70. Tatçı Mustafa 1997 Nasreddin Hoca’dan İktibaslar Ve Hoca’nın Ahlakçılığı Edebiyattan İçeri – Dini Tasavvufi Türk Edebiyatı Üzerine Yazılar Akçağ Yayınları Ankara Ss.297 – 308
71. Toygar Kâmil 1997 Nasreddin Hocamız Ve Biz Türklerle İlgili Değer Yargıları Uluslararası Yunus Emre Nasreddin Hoca Karamanoğlu Mehmet Bey Ve Türk Dili Semineri Bildirileri Konya Turizm Derneği Yayınları Konya Ss.164-168
72. Tufan Muzafer 1996 Balkanların Ortak Dili Nasreddin Hoca V. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi Nasreddin Hoca Seksiyon Bildirileri Kültür Bakanlığı Hagem Yayınları Ankara Ss.251-263
73. Turan Ahsen 1997 Nasreddin Hoca Ve Timur Nasreddin Hoca Sempozyumu Bildirileri T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları Ankara Ss. 44 – 48
74. Turan Refik 1997 Nasreddin Hoca’nın Yaşadığı Muhtemel Yüzyıl Nasreddin Hoca Sempozyumu Bildirileri T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları Ankara Ss.48 -51
75. Türkmen Fikret 1987 Nasreddin Hoca Fıkralarının Yayılma Sahaları I.Uluslararası Türk Halk Edebiyatı Semineri Bildirileri Yunus Emre Kültür Sanat Ve Turizm Vakfı Yayınları Eskişehir Ss.349-359
76. Türkmen Fikret 1996 Mizahta Üstünlük Teorisi Ve Nasreddin Hoca Fıkraları V.Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi Nasreddin Hoca Seksiyon Bildirileri Kültür Bakanlığı Hagem Yayınları Ankara Ss.263-287
77. Yakıcı Ali 1997 Nasreddin Hoca Fıkralarının Halkbilimi Açısından Değerlendirilmesi Nasreddin Hoca Sempozyumu Bildirileri T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları Ankara Ss. 51 – 54
78. Yarman Vecdi 1997 Nasreddin Hoca’da Anlatış Güzelliği Uluslararası Yunus Emre Nasreddin Hoca Karamanoğlu Mehmet Bey Ve Türk Dili Semineri Bildirileri Konya Turizm Derneği Yayınları Konya Ss.197 – 201
79. Yücel Ayşe 1997 Nasreddin Hoca Fıkralarının Halkbilimi Açısından Değerlendirilmesi Üzerine Nasreddin Hoca Sempozyumu Bildirileri T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları Ankara Ss.54 - 57
Geri
Ana Sayfa