Det handler om politik

 Blekingegade – 20 års dobbeltliv, s. 4-61Læs hele historien

Artiklen er et svar på de mange fordrejninger og forkerte påstande, der har været fremme i medierne efter bl.a Peter Øvig Knudsens bøger.

Forfatterne sætter Blekingegade-gruppens kriminelle praksis ind i sammenhæng med deres politiske linje og den globale virkelighed i 1970'erne og 1980'erne.


 

Forside

To our non Danish reading viewers

Please see our Section in English in the top menu.


 

Antiimperialisme og snylterstat

I sidste halvdel af 60’erne og i begyndelsen af 70’erne samledes en del unge mennesker sig i en organisation. De ønskede at ændre verden. Som andre unge på den tid, så de et svar på verdens uretfærdigheder i marxismen. Det specielle var, at denne organisation Kommunistisk Arbejdskreds havde udviklet en teori, der kunne forklare, hvorfor den danske og vestlige arbejderklasse ikke var modtagelig for revolutionær propaganda.

"Vi har hævdet som vor opfattelse, at ikke blot et mindre lag af arbejderklassen, men arbejderklassen som helhed lever godt under kapitalismen i dag, og vi har hævdet som vor opfattelse, at ikke blot et mindre lag af arbejderklassen, men arbejderklassen i vor verden som helhed i dag må beskrives som et arbejderaristokrati, der er bestukket af kapitalisterne ved hjælp af superprofitter fra udbytningen af menneskehedens flertal i de tidligere og nuværende koloniale, halvkoloniale og afhængige lande i Asien, Afrika og Latinamerika."

(To linjer, 1968-1969)

Læs mere