Условия за участие в състезания на Бегач

I. Декларация за освобождаване от отговорност

Като се регистрирате лично или регистрирате лицата, на които сте законен представител (оттук нататък “Участника”), за участие в Събитие, организирано от Спортен клуб Бегач, Вие приемате и се съгласявате на следните условия:

 1. Участието в Събитието е доброволно. То носи потенциални рискове от сериозни наранявания, травми, инвалидност или смърт, причинени от, но не само, падане на или от терена и/или изградени трасета, случайни предмети (падащи, намиращи се и/или хвърлени) на трасето, оборудване, екипировка, лично физическо състояние на Участника, метереологични условия и други.
 2. Участникът и/или неговите родители/настойници/попечители носят отговорност за действията на Участника по време на Събитието.
 3. Участникът е физически здрав/а, преминал/а е всички необходими медицински прегледи и отговаря на условията за участие в Събитието и с участието си в Събитието не извършва действия, противопоказни на лекарско предписание.
 4. Участникът и/или трети заинтересовани лица (включително родители, настойници, попечители, наследници) няма да извършват правни или фактически действия, с които да претендират да им бъдат изплатени обезщетения от организаторите и/или спонсорите на Събитието за претърпените от Участника вреди по време на или след участието му в Събитието, включително, но не само, за претърпени физически наранявания, травми, инвалидност или смърт в резултат от участието в Събитието.
 5. В случай на физически наранявания, травми или други усложнения, възникнали по време на събитието, Участникът ще използва обичайните медицински услуги като “Спешна помощ” като Участникът или неговите родители/настойници/попечители ще заплатят разходите за оказаната медицинска помощ, ако възникнат такива и няма впоследствие да претендират за възстановяване на претърпените разходи от организаторите и/или спонсорите на Събитието.
 6. Участникът и неговите родители/настойници/попечители разбират, че Събитието се провежда на място със свободен достъп за граждани и МПС и Участникът следва да спазва правилата за движение по пътищата, обществения ред и чистотата в парка или в града.
 7. По време на Събитието Спортен клуб Бегач ще има право да заснема, да прави аудио и видео-записи и да създава всякакви други материали („Материалите“), които включват изображението и/или гласа на Участника, както и да използва по всякакъв начин Материалите включително като дава на трети лица права за използване на Материалите.

 

II. Условия за участие в състезание на Бегач

 1. Участниците трябва да са навършили 16 години
 2. Участниците трябва да имат валидна, платена регистрация
 3. Да са съгласни с горната форма за освобождаване от отговорност
 4. Не се приемат участници без състезателен номер (нерегистрирани)

 

III. Смяна на дистанцията и прехвърляне на номер на друг състезател

 1. Състезателите не могат да си сменят дистанцията, след като веднъж са успели да се регистрират.
 2. Състезателите не могат да дадат мястото си на друг състезател. Всяка регистрация е свързана с име, възраст, пол и класиране. Ако друг състезател финишира с вашия номер, той (вие) ще бъдете дисквалифицирани.
 3. Състезателите не могат да променят стартовия състав на отбори (при отборни състезания).

 

IV. Медицински преглед

Състезаниеята, които организира клуба са любителски. Въпреки че Бегач не изисква документ за преглед, но препоръчва на всеки състезател да премине профилактичен медицински преглед преди участие в състезание.

Картотекираните спортисти следва да спазват изискванията на Наредба №8 от 18 март 2005 г. за провеждане на задължителните начални, периодични и предсъстезателни медицински прегледи на лица, упражняващи физическо възпитание и спорт.

 

V. Връщане на пари

Таксата за участие в състезание е невъзвратима. СК Бегач не може да възтанови пари на участници, които са решили да се откажат преди или по време на състезание.

 

VI. Регистрация на място, стартов пакет

СК Бегач не регистрира на място преди състезанието. Състезанията ни се посещават от стотици хора и всяка друга освен предварителната регистрация би предизвикала объркване на организацията. Стартовите пакети на състезания на Бегач се вземат задължително предварително.

Участникът е нясно, че може да няма неговият заявен размер тениска и/или подаръци при регистрацията за събитието.

 

VII. Получаване на стартови пакети

Състезателите са длъжни да вземат лично или с упълномощено лице стартовите си пакети в деня преди състезанието на място указано от СК Бегач по email и на сайта.

 

VIII. Участници под 16 години и участие с домашни любимци

Не се разрешава участие на деца под 16 години в състезанията на СК Бегач.

Забранява се участието на с домашни любимци (кучета) със състезателите, вързани или не. Участието им е опасно за другите бягащи и за самите домашни любимци.

Не поемаме отговорност за вашите вещи оставени на гардероб, велосипеди в стартовата зона и организаторите не могат да се грижат за вашите деца или домашни любимци по време и извън състезанието.

 

IX. Промяна на трасе и прекратяване на състезание

При възникнали форсмажорни обстоятелства (лошо време, инциденти по трасето, др), организаторите имат право да променят маршрута на състезанието и/или да го прекратят за всички участници.

 

X. Плащания

Сайтовете на begach.com служат за информация и регистриране за спортни събития, за някои от които се изисква такса. Бегач приема плащане с:

 • български и международни дебитни и кредитни карти (през системата Epay World), epay.bg микросметки и карти регистрирани вътре
 • PayPal
 • в брой на каса на EasyPay (не приемаме пари в брой директно).
 • банков превод (само за юридически лица)

Всички трансакции и такси са в български лева, ако някоя трансакция е в друга валута, тя се конвертира в към BGN по официалния курс.

Спортен клуб Бегач е Сдружение в обществена полза, регистрирано по ЗЮЛНЦ в Софийски градски съд с Решение на Софийски Градски Съд Ф.Д. No 79/2012 от 13.02.2012г. Партида.: 19170, том. 392, р.V, стр. 150 и в Министерство на правосъдието под номер 20120322014 и в министерството на спорта като клуб, член на Българската федерация по лека атлетика.