Automobilová pracovné plošiny

Pracovné plošiny na nákladných vozidlách sú optimálne pre rýchle a nekomplikované používanie vo všetkých výškach. Nákladné vozidlo môžete riadiť samostatne (do 35 m) alebo môžete využiť skúsený obslužný personál (do 53 m). Pracovné plošiny na nákladných vozidlách sú rýchlo na mieste, hore a práca s nimi prebieha rýchlo. V tomto prípade nepotrebujete...

Pracovná Výška Stranový dosah Nosnost'
BTG 14 14,50 m 8,60 m 200 kg
BTG 16 16,20 m ca. 11 m bei 150 kg 200 kg
MTG 19,5 19,35 m 13 m 300 kg
BTG 22B 22,00 m ca. 14,00 m 200 kg
BTG 22W 22,00 m ca. 12,00 m 200 kg
BTG 22R 22,10 m ca. 13,00 m 200 kg
BTG 27B 27,00 m ca. 13,50 m 230 kg
Pracovná Výška Stranový dosah Nosnost'
BTG 23,5 23,50 m 18,5 m bei 120 kg 280 kg
BTG 28 28,00 m ca. 20,00 m 300 kg
BTG 30 30,00 m ca. 19 m 350 kg
BTG 35A 35,50 m 25 m bei 350 kg 350 kg
MTG 36AI 36,20 m 30,50 m mit 100 kg 350 kg
Pracovná Výška Stranový dosah Nosnost'
BTG 32 32,00 m ca. 24,00 m 600 kg
BTG 45 45,00 m 28,70 m 600 kg
BTG 53 53,00 m ca.28 m 400 kg
MTG 65 65,00 m 580 kg