Dr. Rath Health Foundation

Dr. Rath Health Foundation

Responsibility for a healthy world Dr. Rath Research Institute 100+ Studies Published In PubMed

I VERDENSBEFOLKNINGENS NAVN

Klagemål mod folkedrab og andre forbrydelser mod menneskeheden begået i forbindelse med den farmaceutiske “handel i sygdom” og den nylige krig mod Irak

Dette klagemål indgives til den internationale kriminaldomstol af Matthias Rath MD og andre på vegne af verdensbefolkningen
Haag 14. juni 2003

Til anklageren ved den
internationale kriminaldomstol
senator Louis Moreno-Ocampo,
c/o International Court,
Maanweg 174
NL-2516 AB Den Haag
 

Resume

Dette klagemål anlægger sag ved den internationale kriminaldomstol (ICC) vedrørende de største forbrydelser, der nogensinde er begået i menneskehedens historie. De anklagede tiltales for at have voldt millionvis af mennesker fortræd og død gennem “handelen i sygdom”, krigsforbrydelser og andre forbrydelser mod menneskeheden. Disse forbrydelser falder under den internationale kriminaldomstols domsmyndighed.

De anklagede ved, at de vil blive holdt ansvarlige for disse forbrydelser, og de har derfor kastet sig ud i en global kampagne med det formål at underminere ICC’s myndighed med henblik på at kunne stille sig selv hævet over international ret og fortsætte deres forbrydelser til ulykke for hele menneskeheden.

Derfor bør dette klagemål behandles af ICC snarest muligt. Desuden opfordres alle fysiske personer samt alle regeringer hermed til at slutte op bag dette klagemål med det mål én gang for alle at standse disse forbrydelser.