Redakcja / kontakt

Jak mawiają, gdzie dwóch Polaków tam trzy opinie. Ale coś się niedobrego w ostatnich latach porobiło. Zamiast rozmów i dyskusji są kłótnie, zamiast porozumienia ponad podziałami – podziały między najbliższymi. To trzeba zmienić.

Jest nas w Polsce 38 milionów. A zatem mamy 38 milionów powodów do dyskusji. Dyskutujmy zatem, spierajmy się, ale bądźmy otwarci na racje innych. Argumentujmy i słuchajmy argumentów.

W naszym portalu chcemy informować i pokazywać różne punkty widzenia. Spierać się, ale nie obrażać. Brać przykład z dawnych polskich tradycji: demokracji i tolerancji. Wieloetniczna Polska wieku XVI była konglomeratem narodów i wyznań, ale nie była polem konfliktów, lecz stanowiła wzór umiejętności dojścia do porozumienia, kompromisu i unikania skrajności. Była krajem wyjątkowym. I chcemy do tych tradycji nawiązywać.

Poruszamy też tematy, ukryte, których inne media nie podjęły, uważamy bowiem, że rolą dziennikarzy jest dociekać prawdy, a nie być żołnierzami ideologicznego frontu.

Opinie wyrażone w portalu są oparte wyłącznie na naszych osobistych poglądach (i często się w związku z tym w redakcji różnimy). Uważamy otwartość na polemikę i chęć do podjęcia dyskusji za fundament publicznej debaty i drogę do kształtowania opinii publicznej.

Zapraszamy do lektury i współpracy!

Zespół 38milionow.pl

Dane rejestrowe spółki – właściciela portalu:

38milionow.pl sp. z o.o.
Adres: 00-116 Warszawa, ul. Świętokrzyska 30/63
KRS: 0000599054
REGON: 363638796
NIP: 5252645093
Kapitał zakładowy: 300 000 zł
Prezes Zarządu: Jacek Podgórski

Adres redakcji:

00-029 Warszawa, ul. Nowy Świat 35 lok. 9
redakcja@38milionow.pl
tel. 22 251-56-09

Polityka prywatności