Konkurs Biblijny im. Sługi Bożego Kard. Augusta Hlonda w roku szkolnym 2017/2018

W roku szkolnym 2017/2018 tematem przewodnim Konkursu Biblijnego im. Sługi Bożego Kard. Augusta Hlonda jest KSIĘGA WYJŚCIA. Poniżej zamieszczamy obowiązujące Regulaminy.

UWAGA. INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW ETAPÓW REJONOWYCH 

W związku z licznymi prośbami i sugestiami dot. dodatkowych lektur obowiązujących na finale Rejonowym i Wojewódzko Metropolitalnym Konkursu Biblijnego im. Sługi Bożego Kard. Augusta Hlonda pragniemy poinformować, iż decyzją Wojewódzko-Metropolitalnej Komisji Konkursowej
zostało wycofanych część dodatkowych lektur.

 Jedyną dodatkową lekturą na finałach rejonowych i metropolitalnych jest Katechizm Kościoła Katolickiego (szczegółowe zapisy w Regulaminie Konkursu Biblijnego).

Konkurs Plastyczny dla przedszkol, szkół podstawowych (kl. I-IV), szkoły specjalne

Konkurs-Biblijny-Regulamin-Plastyczny+(1)

 

Szkoły podstawowe (kl. IV – VII)

Konkurs-Biblijny-Regulamin-dla-szkół-podstawowych

 

Szkoły gimnazjalne

Konkurs-Biblijny-Regulamin-dla-szkół-gimnazjalnych

 

Szkoły ponadgimnazjalne – (zawodowe, technika, licea ogólnokształcące i profilowane)

Konkurs-Biblijny-Regulamin-dla-szkół-ponadgimnazjalnych

WYNIKI Finału Wojewódzko-Metropolitalnego Konkursu Biblijnego im. Sługi Bożego Kard. Augusta Hlodna w Rumi

Poniżej podajemy nazwiska lauretaów i finlaistów Wojewódzko- Metropolitalnego Konkursu Biblijnego im. Sługi Bożego Kard. Augusta Hlonda w roku szkolnym 2016/2017. Sponsorem konkursu jest ENERGA SA.Energa Logo

 

WYNIKI

Szkoły podstawowe

Lista+laureatów+Konkursu+Biblijnego+2017+SP

Szkoły gimnazjalne

Lista+laureatów+Konkursu+Biblijnego+2017+GIM

Szkoły ponadgimnazjalne

Lista+laureatów+Konkursu+Biblijnego+2017+PONADGIM

 

Lista uczniów, którzy zakwalifikowali się do Etapu Wojewódzko-Metropolitalnego Konkursu Biblijnego im. Sł. Bożego Kard. Augusta Hlonda w Rumi dn. 13 maja 2017 r.

Poniżej prezentujemy nazwiska finalistów Konkursu Biblijnego, którzy zakwalifikowali się do etapu wojewódzko metropolitalnego. Konkurs sponsorowany jest przez ENERGA SA.Energa Logo

SZKOŁY PODSTAWOWE

UWAGA. PODAJEMY UZUPEŁNIONE LISTY

PODSTAWOWE lista finalistów na etap wojewódzko metropolitalny

 

SZKOŁY GIMNAZJALNE          
UWAGA. PODAJEMY UZUPEŁNIONE LISTY

GIMNAZJA lista finalistów na etap wojewódzko metropolitalny

 

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE –

UWAGA. PODAJEMY UZUPEŁNIONE LISTY
Licea Ogólnokształcące, Technika, Szkoły zawodowe

PONADGIMNAZJALNE lista finalistów na etap wojewódzko metropolitalny

Regulaminy Konkursu Biblijnego im. Sł. Bożego Kard. Augusta Hlonda w roku szkolnym 2016/2017

Poniżej zamieszczamy Regulaminy Konkursu Biblijnego dla przedszkoli (konkurs plastyczny), szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz szkół ponadimnazjalnych. Sponsorem strategicznym konkursu jest ENERGA SA.Energa Logo

Plastyczny

REGULAMIN Konkursu Biblijnego – Plastycznego im. Sługi Bożego Kard. Augusta Hlonda w roku szkolny 2016 2017

Dla szkół podstawowych i gimnazjalnych

REGULAMIN Konkursu Biblijnego im. Sługi Bożego Kard. Augusta Hlonda – szkoły podstawowe i gimnazjalne – rok szkolny 20162017

Dla szkół ponagimnazjalnych

REGULAMIN Konkursu Biblijnego im. Sługi Bożego Kard. Augusta Hlonda – szkoły ponadgimnazjalne – rok szkolny 20162017

Dla szkół ponagimnazjalnych