Slimmer zoeken, beter vinden!

Ontwikkel informatievaardigheden bij docenten en leerlingen

De webapplicatie BOLAS maakt zichtbaar hoe en waar docenten en (aankomende) studenten informatie zoeken, beoordelen en verwerken. Met BOLAS oefenen zij deze informatievaardigheden door slimmer én kritischer te zoeken.

Zodra gebruikers voldoende vaardig zijn, is BOLAS ook een geschikt platform voor gezamenlijk en individueel onderzoek met alle nodige functionaliteit.

Geschikt voor het Voortgezet Onderwijs en Hoger Onderwijs.

Bekijk welke scholen al werken met BOLAS

Met BOLAS speelt u net als deze scholen in op de 21 Century Skills zoals geïnitieerd door Stichting Leerplanontwikkeling (SLO), platform Onderwijs2032 en Kennisnet

Waarom informatievaardigheden?

 • Leerlingen denken vaak te weinig kritisch na over gevonden content

 • Het is onbekend dat zoekalgoritmes en filterbubbels beïnvloeden wat je vindt en niet vindt

 • Leerlingen focussen vooral op zoeken met Google, terwijl dat alleen het topje van de ijsberg is

 • Het belang van digitale geletterdheid, waaronder informatievaardigheden, wordt steeds groter binnen en buiten het onderwijs

 • “Toch missen docenten vaak de professionele tools en training om leerlingen adequaat informatievaardigheden te onderwijzen” (bekijk: Ewoud Sanders, zoekspecialist)

Informatievaardigheden volgens NRC-journalist en zoekspecialist Ewoud Sanders

Met BOLAS leren leerlingen kritisch en handig omgaan met informatie en bronnen

 • Leer Google kritischer te hanteren & doorzoek gevalideerde content

 • Toegang tot databankcatalogus met 500+ vakspecifieke databanken

 • Inzicht in zoekstrategieën, brongebruik en voortgang van leerlingen

 • Voorbereiding op eisen van vervolgopleiding

 • Integratie in bestaande onderwijs-opdrachten, zoals profielwerkstuk

 • Aansluitend bij 21st Century Skills advies van slo en Kennisnet

 • Aanbevolen door zoekspecialist Ewoud Sanders (zie video)

Alle functionaliteiten

Onze aanpak

BOLAS biedt de school een structuur om een schoolbrede leerlijn (digitale) informatievaardigheden vorm te geven. De betrokkenheid van docenten is daarbij van groot belang. Dit realiseert BOLAS door de volgende aanpak.

Nulmeting docenten

Elke docent start met een nulmeting. Deze screening geeft aan wat je wel en niet weet en waarvan je nog niet wist dat je het nog niet wist. Dat laatste is – met de snelle ontwikkelingen in de afgelopen 20 jaar – iets waar docenten regelmatig tegenaan lopen.

Trainingsworkshop op-maat

BOLAS biedt voor docenten naast een knoppencursus ook op maat uitgebreide workshops aan, om verder te werken aan hun informatievaardigheden. Dan zijn de docenten vertrouwd genoeg met de materie om de leerlingen goed te begeleiden.

Aan de slag met leerlingen/studenten

Docenten hebben een eigen licentie waarmee ze aan de slag kunnen én waarmee ze mee kunnen kijken met de leerlingen/studenten in hun individuele (afstudeer)opdracht, PO of in een gezamenlijk profielwerkstuk (PWS). De docenten kunnen naast de analyse hoe een leerling/student het informatieproces heeft aangepakt, ook zien wie wat heeft gedaan.

Neem contact op

Wat zeggen gebruikers?

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief!

Partners van BOLAS