English

T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme BakanlığıDevlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü

İstatistikler

  • Açıklama Toplam Uçak Ticari Uçak Yolcu Yük Kargo Bütün dosyalar (xls)
  • OCAK SONU  
  • ŞUBAT SONU  
  • MART SONU  
  • NİSAN SONU  
  • MAYIS SONU  


  • Tablo Renk Bilgileri
  • Kesinleşmiş Değerler Ön Bilgilere Göre

Ulusal Veri Yayınlama Takvimi
Havalimanı İstatistikleri Metaveri Dosyası
DHMİ Revizyon Politikası


İstatistik Bilgileri SGD Dairesi Başkanlığınca güncellenmektedir.
Not: Seçilen aya ait istatistikler önceki ayları da içine alan birikimli toplamlardır.

Resmi İstatistik Programı (RİP) Kapsamındadır.