Klage til Datatilsynet

Her kan du læse om, hvilke muligheder du har for at klage til Datatilsynet.

Hvis du vil klage over behandling af personoplysninger om dig, kan du rette henvendelse til Datatilsynet.

Inden du klager, bør du tage kontakt til den virksomhed, organisation, person eller myndighed, som du mener, behandler oplysninger om dig i strid med reglerne om databeskyttelse, fordi det ofte vil være muligt at få den dataansvarlige til at komme dig i møde.

Du kan bl.a. klage over, at

  • du ikke får de oplysninger, som du har krav på efter reglerne om indsigt
  • der er uretmæssigt lagt oplysninger om dig på internettet
  • der er uretmæssigt blevet videregivet oplysninger om dig 
  • du er uretmæssigt blevet registret som dårlig betaler