Portal dla pacjentów

  • Podgląd wszystkich konsultacji przeprowadzonych w systemie WebMedik, z podglądem recept, zaleceń, skierowań oraz dokumentów medycznych
  • Możliwość dodawania obserwacji – w tym rejestracji parametrów życiowych takich jak ciśnienie lub poziom glukozy we krwi, aby przestawić je w czasie wizyty lekarzowi.
  • Prezentacja wyników badań i pomiarów w ujęciu czasowym (wykresy)
  • Podgląd dokumentacji medycznej ze zdjęciami, nagraniami audio i video oraz diagnostyki obrazowej (standard Dicom)
  • Automatyczne tworzenie ‘widoku’ pacjenta w 3D (podsumowanie stanu zdrowia)
  • Baza wiedzy medycznej, w tym baza leków LEKInfo24 wraz z ulotkami lekowymi.
  • Przechowywanie danych medycznych w wielu formatach, m.in.: xml, pdf, mp3, mp4, jpg, DICOM
  • Integracja z platformą P1 (w momencie jej uruchomienia przez Ministerstwo Zdrowia)
  • Możliwość bezpośredniej komunikacji z przychodnią lub lekarzem.
WYPEŁNIJ FORMULARZ KONTAKTOWY