Rất nhiều học sinh, sinh viên đã có cho mình những lối tư duy sáng tạo và đúng đắn trong quá trình giải một đề văn. Tuy nhiên thực tế đã chứng minh các bài văn của các em có ý rất mạch lạc xong ý tứ lại không được chau chuốt khiến cho điểm của bài thi không được cao. Hay nhiều em học sinh thắc mắc làm văn mà không thể nào viết được dài,…Nhằm định hướng cũng như khơi gợi những “nguồn cảm hứng chưa ai khơi và sáng tạo những gì chưa ai có” (Nam Cao) thì chuyên mục Văn mẫu lớp 10 sẽ giúp cho các em có thể tạo lập cho mình những câu văn sáng tạo và hấp dẫn mà không hề sáo rỗng. Hi vọng chuyên mục Văn mẫu lớp 10 sẽ giúp cho các em có lối tư duy sáng tạo đúng đắn, cho các em học sinh thêm tiếng Việt và luôn có nguồn cảm hứng với bộ môn Văn học.