تازه های نشر بیشتر »

پر فروش ترین ها بیشتر »


تعداد عنوان ها: 436
Consecutive Interpreting: A Practice Book
فرزانه فرح زاد؛ میرسعید موسوی رضوی؛ پرینا قمی
150,000
Dictionary of Political Terms for EFL Learners, Volume 1
مهدی نوروزی خیابانی
400,000
ELT Conference Advances in ELT and Applied Linguistics
مهناز مصطفایی؛ معصومه استاجی
100,000
from materiaIism to IdeationaIism
حسین سلیمی
100,000
Historia de la lengua espanola
نجمه شبیری؛ سید محمد رضا شبیری
100,000
Letter Writing Plus E-mail Essentials
شهین دخت مقاره عابد
100,000
احساس و ادراک
دکتر ژانت هاشمی آذر؛ ایی. بروس گلدستین؛ ژانت هاشمی آذر؛ ایی. بروس گلدستین؛ ژانت هاشمی آذر؛ ایی. بروس گلدستین؛ ژانت هاشمی آذر
800,000
اختلالات طیف اوتیسم (مفاهیم نظریه ها وراهبردهای آموزشی مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات)
اسماعیل زارعی زوارکی؛ اسماعیل زارعی زوارکی؛ رحیم مرادی؛ رحیم مرادی؛ رحیم مرادی
100,000
اخلاق در ورزش
غلا م علی کارگر؛ سارا کشکر
300,000
ادب و نگارش
حسن احمدی گیوی
100,000
یادگیری الکترونیکی و علم آموزش
خدیجه علی ابادی، اکرم اسکندری، مصطفی کنعانی؛ روت کولوین کلارک، ریچارد ای .مایر؛ خدیجه علی ابادی، اکرم اسکندری، مصطفی کنعانی؛ روت کولوین کلارک، ریچارد ای .مایر؛ خدیجه علی ابادی، اکرم اسکندری، مصطفی کنعانی؛ خدیجه علی ابادی، اکرم اسکندری، مصطفی کنعانی
200,000
یادمان پروین
سید محمود طباطبائی اردکانی
100,000
ارتباطات سازمانی (فرایندها و رویکردها)
کاترین میلر؛ زهره خوش نشین؛ محمد رضا جمشیدی؛ ناصر گودرزی
100,000
ارتباط افکار مولوی و عطار
محمد حسین بیات
100,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه