Alternate czy alternative

30 października 2014 | LoadingDodaj do biblioteki

Słowa alternate i alternative są często mylone ze względu na podobne znaczenie.

Słowo alternate jako czasownik znaczy występować naprzemiennie, zamieniać. Jako przymiotnik może oznaczać naprzemienny, co drugi, kolejny, zastępczy. Ponadto alternate może występować jako rzeczownik o znaczeniu zastępca.

Natomiast słowo alternative może występować jako przymiotnik o znaczeniu alternatywny lub jako rzeczownik o znaczeniu wybór, alternatywa, możliwość.

Alternate i alternative są często używane zamiennie jako przymiotniki, jeśli chcemy opisać coś alternatywnego, zastępczego.

Przykłady użycia słowa alternate w zdaniach

Periods of depression alternate with excited behavior
Okresy depresji występują na przemian z podekscytowaniem
Take these pills on alternate days (diki.pl)
Zażywaj te pigułki co drugi dzień
The jury will have six members and probably two alternates
Ława przysięgłych będzie miała sześciu członków i prawdopodobnie dwóch zastępców

Przykłady użycia słowa alternative w zdaniach

Do you have any alternative solution to the problem?
Czy masz jakieś alternatywne rozwiązanie tego problemu?
We had no alternative but to fire Mr Gibson
Nie mieliśmy innego wyboru niż zwolnić pana Gibsona z pracy
Acupuncture is widely used by practitioners of alternative medicine
Akupunktura jest szeroko stosowana przez lekarzy medycyny alternatywnej

Kilka często używanych zwrotów i idiomów

alternating current
prąd zmienny
alternative medicine
medycyna alternatywna, niekonwencjonalna
alternative energy
energia alternatywna

Alternate czy alternative — ćwiczenie

You need to be registered and logged in to take this quiz. Zaloguj się albo załóż konto.

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *