Rijmpjes uit de oude doos

Keuze uit de uitgegeven rijmpjesboeken (eerste druk 1936) en de honderden verzamelde versjes (persoonlijk archief F.B., ongeveer 300 versjes) ; verdeeld in verschillende hoofdstukjes (Slaapwel ; Wie doet er mee ; Touteren ; Pas op uw tong,…)

Slaapwel
Tikke, takke, toonen,
‘t Varkentje in de boonen,
‘t Paardje in de haver,
‘t Koetje in de klaver,
‘t Schaapje in het groene gras,
‘t Eendje in den waterplas,
‘t Vischje in het netje,
‘t Kindje, wip, in ‘t bedje.

Dr J. VAN VLOTEN, Nederlandsche Baker- en Kinderrijmen. – Sythoff, Leiden
FRANS BRESSELEERS, Rijmpjesboek, Van In & Co, Lier, 1936


Twaalf stielen en dertien ongelukken
Klompertje en zijn wijfje,
Die gingen vroeg opstaan.
Om met boter en eiertjes
Al naar de markt te gaan.
Ze waren halverwege,
Halverwege den dijk,
Toen braken al de eiertjes
En ‘t botertje viel in ‘t slijk.
Het speet haar niet om de eiertjes
Maar om den mooien doek,
Dien ze gisteren pas gemaakt had
Van klompertjes beste broek.

S. ABRAMSZ, Rijmpjes en Versjes uit de oude Doos, Meulenhoff, Amsterdam, 1919
FRANS BRESSELEERS, Rijmpjesboek, Van In & Co, Lier, 1936


Koordje springen
Crème gelace
Zat in de kas
Moeder dacht dat ‘t boter was
Vader snee een stuk eraf
Oei, oei ! ‘t Was crème-gelace

Verzameling Frans Bresseleers

Ju, ju paardje
Ju, ju paardje,
Met zijn vlassen staartje,
Met zijn ijzeren voetjes.
Paardje loopt zo zoetjes.
Wil het nog wat harder loopen,
Dan zal ik het paardjen haver koopen.
Als ik het paardjen haver gaf,
Liep het paardeken op een draf.
Ju, ju, paardeken, jut.
Ik naar Waver en gij naar Put.
Gij naar Put en ik naar Waver.
Geef dat paardeken nog wat haver.
Ju, ju, paardeken, jut.
Ik naar Waver en gij naar Put.

A. DE COCK en IS. TEIRLINCK, Kinderspel en Kinderlust in Zuid-Nederland, Kon. Vl. Academie, Siffer, Gent, 1902
FRANS BRESSELEERS, Rijmpjesboek, Van In & Co, Lier, 1936


Van muizekes en vlootjes
Een luisken en een vlootje,
Ze dansten op een strootje.

A. DE COCK en IS. TEIRLINCK, Kinderspel en Kinderlust in Zuid-Nederland, Kon. Vl. Academie, Siffer, Gent, 1902
Verzameling Frans Bresseleers


Natuur en tijd
Dertig dagen heeft november,
April, juni, en september.
De andere hebben dertig en één,
Uitgenomen februari alleen,
Want die heeft vier maal zeven ;

‘t Schrikkeljaar nog één daarneven.

Dr J. VAN VLOTEN, Nederlandsche Baker- en Kinderrijmen, Sythoff, Leiden
FRANS BRESSELEERS, Rijmpjesboek, Van In & Co, Lier, 1936

prescription scuba masks

adderall

healthcare management career

tetracycline online

enteral drug administration

buy viagra

uic internal medicine

viagra online

siemens healthcare malvern pa

buy dapoxetine

healthcare management jobs

lorazepam

ear nose and throat doctors

priligy

pharmacy tech school

buy viagra

birth control pill prices

buy doxycycline online

animal drugs

buy phentermine 37.5

drug war news

azithromycin