Katleen De Vylder

Katleen De Vylder reisde als concertharpiste zowat heel Vlaanderen en omstreken rond, in kleine zalen, kapelletjes, kerken, kastelen, galerijen, tuinen, abdijen of een Paleis voor Schone Kunsten,… dit als soliste of vergezeld van een violist, cellist, doedelzakspeler, fluitist, zangeres, woordkunstenaar, fotograaf, schilder, beeldhouwer, schrijver,…

Als “einzelgänger” in de harpwereld houdt zij ervan steeds iets nieuws te creëren met de dingen die voor haar erg belangrijk zijn, zoals het gevoel, de muziek, de natuur, de poëzie, de geschiedenis. Zo bracht zij als harpiste reeds vier CD’s uit : “Op Harpen en Snaren”, “Met Harp en Ziel”, “Die Goede Oude Kerst”, “Over Levenskunst met Fingerspitzengefühl” en “Harpgetijden”, en werkte zij vroeger onder andere mee aan de LP “Een Snaar op Uwe Harp” (Felix Timmermans).
Als samenstelster van het boek “Van Vlaamsche Verzekens, Sagen en Sterreliedekens” hoopt zij dat de oude versjes waarvan sommige vele jaren geleden gepubliceerd werden, maar waarvan de boekjes nu nergens meer te verkrijgen zijn, en andere enkel door overlevering de tand des tijds doorstonden, toch nog niet volledig ‘geschiedenis’ zullen worden.

In het boek ”Over Groot Moeders’ Leven” duikt zij weer even terug de geschiedenis in op zoek naar wat genen en tracht, door de weergave van de tijdsgeest met haar tradities wat betreft de kledij, het geloof, de liefde voor de natuur, het woord en de muziek, een klein beeld te schetsen van het anderhalve eeuw moeder zijn in Vlaanderen vergezeld van een pakketje vol waarden en normen dat de moeders telkens op hun beurt met de nodige voorzichtigheid meegaven.

In het ‘Laerhof en zijn nobele bewoners, van bisschop Caïmo en ridder van Delft tot Sint-Lucas’ neemt Katleen De Vylder u mee op een wandeling langs de weidse velden, bossen en hoven op en rond het Laar te Ekeren.
Ze vangt aan in de prehistorische tijd op en rond het Laar wat later gevolgd door de geschiedenis van het voormalige klooster, het Laerhof, het Hof van Delft, de Sint-Lucaskliniek, het asielcentrum tot het verval van dit prachtige erfgoed.
Heel dit boek wordt gekruid met een persoonlijke toets door Katleen De Vylder voor wie dit alles haar heimat is, als afscheid … of misschien als aanzet tot een nieuw begin.

In 2016 bracht zij postuum het boek ‘Naar Compostela vanuit de Lage Landen bij de Zee’ uit. Haar grootvader, Frans Bresseleers (1897-1979), maakte een heel uitgebreide  studie rond Sint-Jakobsverering in de Lage Landen. Hierin behandelde hij niet enkel meer dan 200 door hem gekende plaatsten in onze Lage Landen die op één of andere wijze een SinJakobsverering laten doorschemeren, maar schetst hij ook een beeld van de vroegere pelgrimage naar Compostela. Daarin komen naast algemene gegevens over de SinJakobsdevotie en haar ontstaan ook de oorsprong van Sint-Jakobskapellen, -kerken, -gast- of passantenhuizen en -broederschappen, aan bod. Met deze postume uitgave krijgt het erfgoed dat hij destijds verzamelde toch een dankbare ereplaats en kan het door eenieder die interesse heeft in deze pelgrimstocht, toch geraadpleegd worden.

prescription scuba masks

adderall

healthcare management career

tetracycline online

enteral drug administration

buy viagra

uic internal medicine

viagra online

siemens healthcare malvern pa

buy dapoxetine

healthcare management jobs

lorazepam

ear nose and throat doctors

priligy

pharmacy tech school

buy viagra

birth control pill prices

buy doxycycline online

animal drugs

buy phentermine 37.5

drug war news

azithromycin