Sterreliedekens

Voor de kerstliederen of  ’sterreliedekens’ werd er ook een keuze gemaakt uit de honderden kerstliederen die Vlaanderen rijk is. Bijvoorbeeld : Herderkes van buiten ; Sterreliedeke ; Wy komen alle drie uyt vreemde landen , Susa Nina…
De afkomst van deze liederen en versjes wordt in dit hoofdstuk kort ook  beschreven, alsook hoe men deze Kerstperiode zowat een eeuw geleden beleefde; de gebruiken, tradities,…

Herderkes van buiten Vlaams volksliedje


Herderkes van buiten, spoedig op de been

Met trommels en met fluiten, recht naar Betlehem heen

Want daar is geboren, , t is een God van aI

Die het leven heeft gegeven in een stal

k Heb nog wel een lammeke dik en vet gemest

Ik heb nog wel drie eikes warm in mijnen nest

‘k Heb nog wel een vlaaike in mijn korfke staan

t Is er een voor t kindje Jezus, laat ons gaan

Driekoningenlied

Wy komen alle drie uyt vreemde landen,

Uyt orienten door een ster geleydt,

Vieren Uwe macht en kussen Uwe handen,

Groeten met ootmoed Uw Majesteit.

‘k Wensche dat U God soude voorspoedt geven

En lange laeten leven voor ons saIigheit.

Dit nieuw gebooren kint, den vorst der Jaden,

Hoe groot is zijne macht en zijn gebiet,

Dat den hemel self sendt sterren ons voor boden,

Die ons metter spoedt tot hem ontbiedt.

Wy sullen hem dan, met geboogen leden,

Giften met gebeden geven, die gij siet.

Driekoningenlied

Drie koningen rijk en groot van macht,

Reisden zo bij dag en nacht;

Over berg en over dal

Gingen zij zoeken in alle hoeken.

Over berg en over dal,

Naar den Groten God van al.

Maria liet enen zwaren zucht,

Als zij hoorde het gerucht:

Zij vreesde voor haar zoet lam

Dat zij met zorgen hield verborgen;

Zij meende dat Herodes gram

Om haar klein kindeke kwam !

Wij hebben gereisd met groot bedwang :

Reisden dertig mijlen lang,

Omdat wij de rechte baan

Niet meer wisten

maar wel misten;

Waar de ster bleef stille staan,

Zijn wij samen binnen gegaan.

‘t Was Gaspard, Melchior en Balthasar;

D’ ene kwam voor en d’ andre naar,

En zij riepen met ootmoed:

“Doet offeranden,

Laat wierook branden !”

En zij knielden metterspoed

Voor dat klein kindeke zoet.

prescription scuba masks

adderall

healthcare management career

tetracycline online

enteral drug administration

buy viagra

uic internal medicine

viagra online

siemens healthcare malvern pa

buy dapoxetine

healthcare management jobs

lorazepam

ear nose and throat doctors

priligy

pharmacy tech school

buy viagra

birth control pill prices

buy doxycycline online

animal drugs

buy phentermine 37.5

drug war news

azithromycin