Kleuter op de Planken

Selectie  uit 40 gedichten, geschreven door Frans Bresseleers, die in 1926 werd uitgegeven en gedrukt in de Drukkerij der Abdij van Averbode


BELLEKEN TREK
Tinge-linge-ling !
‘t Belleken bij Mieken ging.
Mieken deed het deurken open,
En ze zag de bengels loopen,
“Wat,” zei Mieken, “bellekentrek”
“Houdt uw moeder voor den gek !”

Tinge-linge-ling !
‘t Belleken al weerom ging.
Mieken speelde nu de “doove”.
Maar ze trok heel stil naar boven :
“Wacht,” zei Mieken, “keert ge weer,
“ ‘k Giet een emmer water neer!”

Tinge-linge-ling !
Plof ! Hoe ‘t water
neerwaarts ging !
En de bengels
van daaronder,
Kregen ‘t water
op hun donder.
“He !” riep Mieken,
“keert ge weer !
“ ‘k Giet dan nog een tweeden keer ! “

F. BRESSELEERS. Kleuter op de planken – Drukkerij Der Abdij Van Averbode, 1926


Een spook
Rimmel-rammel-rommel !
Wat is dat voor gedommel !
Wat is dat voor gedruisch !
Rimmel-rammel-rommel !
Daar zit een spook in huis !

Rimmel-rammel-rommel !
Ach spaar mij, armen drommel !
Ach, spaar mij : ‘t zit niet pluis !
Rimmel-rammel-rommel !
Kwam moeder toch maar thuis !

Rimmel-rammel-rommel !
Hou op met dat gedommel !
Hou op met dat gedruisch !
Rimmel-rammel-rommel !
Of ‘k vlucht hier uit dit huis !

Rimmel-rammel-rommel !
Ha, gij maakt dat gedommel !
Ha, gij maakt dat gedruisch !
Rimmel-rammel-rommel !
Gauw, poes, hier uit ons huis !

F. BRESSELEERS. Kleuter op de planken – Drukkerij Der Abdij Van Averbode, 1926

prescription scuba masks

adderall

healthcare management career

tetracycline online

enteral drug administration

buy viagra

uic internal medicine

viagra online

siemens healthcare malvern pa

buy dapoxetine

healthcare management jobs

lorazepam

ear nose and throat doctors

priligy

pharmacy tech school

buy viagra

birth control pill prices

buy doxycycline online

animal drugs

buy phentermine 37.5

drug war news

azithromycin