Bibliografie Frans Bresseleers

F. BRESSELEERS, Kleuter op de planken, Drukkerij Der Abdij Van Averbode, 1926

F. BRESSELEERS, Rijmpjesboek, Van In & Co, Lier, 1936

F. BRESSELEERS, Vertelselboek, Van In & Co, Lier

F. BRESSELEERS, Vertelselboek, Drukkerij Van Hoof, Ekeren, 1950

F. BRESSELEERS, Van Lompe Toon, Van In & Co, Lier, 1953

F. BRESSELEERS, Vertelselboek 1, Van In & Co, Lier, 1953

F. BRESSELEERS, Vertelselboek 2, Van In & Co, Lier, 1954

F. BRESSELEERS, Vertelselboek 3, Van In & Co, Lier, 1954

F. BRESSELEERS, Vertelselboek 4, Van In & Co, Lier, 1956

F. BRESSELEERS, Rijmpjesboek 1, Van In & Co, Lier, 1954

F. BRESSELEERS, Rijmpjesboek 2, Van In & Co, Lier, 1954

F. BRESSELEERS, Rijmpjesboek 3, Van In & Co, Lier, 1956

F. BRESSELEERS, Rijmpjesboek 4, Van In & Co, Lier, 1957

F. BRESSELEERS, Sagenboek 1, Van In & Co, Lier, 1957

F. BRESSELEERS, Sagenboek 2, Van In & Co, Lier, 1957

F. BRESSELEERS, P.P. Rubens te Ekeren, Davidsfonds, Ekeren, 1957

F. BRESSELEERS, Sagenboek 3, Van In & Co, Lier, 1959

F. BRESSELEERS, Sagenboek 4, Van In & Co, Lier, 1959

F. BRESSELEERS, Geschiedenis van de Bunt te Ekeren, 1960 (1981 kleine oplage herdruk)

F. BRESSELEERS, De Nobele Donk, Davidsfonds, Ekeren, 1965

F. BRESSELEERS, De geschiedenis van Hoevenen, Gemeentebestuur Hoevenen, 1971

F. BRESSELEERS, Geschiedenis van de studentenbond Vlaams Katholieke Polderzonen 1904-1945, Gemeentebestuur Ekeren, 1973

F. BRESSELEERS, De geschiedenis van Hoevenen, Gemeentebestuur Hoevenen, 1976

F. BRESSELEERS, De geschiedenis van Hoevenen, Gemeentebestuur Hoevenen, 1998

F. BRESSELEERS, Het verenigingsleven te Ekeren vroeger en nu, Gemeentelijke Kulturele Raad Ekeren, 1974

F. BRESSELEERS, Sint-Jacob, patroon van reizigers en bedevaarders, VTB, 1977

F. BRESSELEERS, Polderboeket, De Dageraad, Antwerpen, 1977 (met voorwoord Minister van Nederlandse Cultuur en van Vlaamse Aangelegenheden)

F. BRESSELEERS, Compostela vanuit de Lage Landen bij de Zee, postuum uitgegeven door Katleen De Vylder, 2016.

Samen met Hendrik Kanora

F. BRESSELEERS & H. KANORA, Geschiedenis van Ekeren, Drukkerij “Periodica”, Brussel, 1935

F. BRESSELEERS & H. KANORA, Geschiedenis van Ekeren, herwerkte uitgave 1956

F. BRESSELEERS & H. KANORA, Historische schets van de Donk (Ekeren-Brasschaat), 1936

F. BRESSELEERS & H. KANORA, Geschiedenis van het onderwijs te Ekeren, 1938

F. BRESSELEERS & H. KANORA, Hier Ekeren, kijkjes op ons dorp, Davidsfonds, Ekeren 1942

*werk won Davidsfondsprijs voor heemkunde

F. BRESSELEERS & H. KANORA, De devotie tot Onze-Lieve-Vrouw te Ekeren, Davidsfonds, Ekeren, 1944

F. BRESSELEERS & H. KANORA, Ekeren in de Tweede Wereldoorlog, Davidsfonds, Ekeren, 1947

F. BRESSELEERS & H. KANORA, Ekeren, ons heem, Drukkerij Van Hoof, Ekeren, 1950

F. BRESSELEERS & H. KANORA, Vroom Ekers erfgoed ‘Geschiedenis Sint-Lambertuskerk’ , Parochieblad, van 1958 tot 1960

F. BRESSELEERS & H. KANORA, Op de drempel van de polder, Davidsfonds, Ekeren, 1963

* werk won August De Rees-prijs van hoofdbestuur Davidsfonds

F. BRESSELEERS & H. KANORA, Ekeren, Drempeldorp van Polder en Kempen, VTB, 1964

F. BRESSELEERS & H. KANORA, Huize Zuster Nathalie en Kompagnie, KomiteeEeuwfeestviering Godshuis Ekeren, Drukkerij Van Hoof, Ekeren, 1968

F. BRESSELEERS & H. KANORA, Portret van Ekeren, Drukkerij H. Taverniers, Ekeren, 1973

F. BRESSELEERS & H. KANORA, Portret van Ekeren, Drukkerij H. Taverniers, Ekeren, 1994

F. BRESSELEERS & H. KANORA, Vroom Ekers erfgoed ‘Geschiedenis Sint-Lambertuskerk’ , Heemkring Ekeren, 2006

Naast de vele monografieën publiceerde Frans Bresseleers 292 heemkundige bijdragen in meerdere tijdschriften als Polderheem, Hobonia, Ons Heem, Autotoerist, Toerisme, De Polder e.a.

Ook bijdragen in :


Zonneland , Goede Pers, Averbode – 1921-1922

Averbode’s Weekblad 36ste jaargang, 22 december 1946, nr 51

Averbode’s Weekblad 42ste jaargang, 6 januari 1952 , nr 1

Kerstboek van nonkel Fons, Goede Pers, Averbode, 1948

Kerstboek van nonkel Fons, Goede Pers, Averbode, 1950 (40.093 exemplaren)

Kerstboek van nonkel Fons, Goede Pers, Averbode, 1952

Kerstboek van nonkel Fons, Goede Pers, Averbode, 1953

Hij was ook regionaal correspondent voor ‘De Morgenpost’ (steekkaart Kadoc-Leuven)

Ook gaf hij vanaf 1930 regelmatig voordrachten voor het Davidsfonds, studiekringen “Naar meer ontwikkeling” en “Sint-Lutgardis” en andere culturele verenigingen.

Enkele voorbeelden :


F. BRESSELEERS, “Kinderpoëzie” voor het Davidsfonds

F. BRESSELEERS, “ Onze polderjeugd van vroeger en nu” in Dorp en volk van Eekeren, Davidsfonds, 1929

F. BRESSELEERS, “De kinderdeuntjes in den polder”, 1931 voor het Davidsfonds

F. BRESSELEERS, Verschillende bijdragen voor brochure Eeuwfeest Hoogboomsche Sint-Jozefparochie, 1971

F. BRESSELEERS, “Oude kerstliederen” voor de studiekring Sint-Lutgardis, 1954

F. BRESSELEERS, “Aan de grens van Polder en Kempen” uit Volk uit de Kempen, Leo Op De Beeck, 1941


Hij zorgde voor de tekst van vele liederen waarvan enkele verschenen in een Davidsfonds-uitgave, Roeland-uitgave of andere.

Enkele voorbeelden :


F. BRESSELEERS, Bondslied, Sint-Jozefskring, Verbond van leerkrachten van het katholiek onderwijs Ekeren, 1929

F. BRESSELEERS, Communiegebed (1925), muziek Lode Huybrechts, Davidsfonds ‘Feestliederen’, 1932

F. BRESSELEERS, Ferdinand Pauwelscantate, muziek van Frans Lenaerts, 1930

F. BRESSELEERS, Breydel’s Ras, Lied in de volkstrant voor één zangstemmuziek en piano – muziek van Frans Lenaerts, Davidsfonds ‘Het Vlaamsche Lied’ (Bib Hogeschool Gent)

F. BRESSELEERS, Feestcantate, voor OLV van Lourdesinstituut te Ekeren, 1938

F. BRESSELEERS, Legende van Veltwijck, muziek van Jozef Pauly, 1946

F. BRESSELEERS, Ruk Uit , een spel met zeg en zang, 1946

F. BRESSELEERS, Zij Die Overwon, Spel van Oorlog en Vrede, muziek van F. Lenaerts, 1947

F. BRESSELEERS, Hard als Klei, muziek van M. Veremans, 1960

F. BRESSELEERS, Daar klonk een engelenstem, muziek van R. Veremans, 1952

F. BRESSELEERS, De hemel was reeds lang gesloten, muziek van R. Veremans, 1953

F. BRESSELEERS, Van ‘t nieuwsgierig muisje, muziek van P. Van Crombrugge, 1960

FRANS BRESSELEERS & FRANS LENAERTS, Bij den kerststal, Zonneland, Uitgave der abdij van Averbode, 1 november 1925

Het klokje in de kerstnacht 1953

Hij verleende zijn medewerking aan de documentaire film (Davidsfonds) :

Ontdek Ekeren !” (in 4 delen)in samenwerking met de cineast Rik Herreman

Ook konden we heel veel gelegenheidsgedichten voor geboortes, communies, jubilea, allerhande vieringen, kerst- en Nieuwjaarswensen,…..terugvinden in zijn persoonlijk archief.

Een studie over de toponomie van Ekeren en een over de ‘heren van de heerlijkheid Ekeren’ heeft hij niet meer kunnen voltooien.

 

prescription scuba masks

adderall

healthcare management career

tetracycline online

enteral drug administration

buy viagra

uic internal medicine

viagra online

siemens healthcare malvern pa

buy dapoxetine

healthcare management jobs

lorazepam

ear nose and throat doctors

priligy

pharmacy tech school

buy viagra

birth control pill prices

buy doxycycline online

animal drugs

buy phentermine 37.5

drug war news

azithromycin