Høyskolen for ledelse og teologi - Høyskolen for ledelse og teologi er en offentlig godkjent høyskole som tilbyr studier innenfor teologi, religion og ledelsesfag. Alle våre studer kvalifiserer til støtte fra Lånekassen.Høyskolen for ledelse og teologi

Per Eivind Kvammen,
Sentrumskirken Sandnes

“Utdannelsen fra HLT har gjort meg tryggere i oppgaven som kirkeleder.”

Les mer

Kjetil B. Larsen,
Filadelfiakirken Oslo

“Jeg har fått en verktøykasse med hjelpemidler, kunnskap og nettverk som er til uvurderlig hjelp!”

Les mer

Mari Kristine R. Algrøy,
Salt Bergen

“HLT har vært med å forme hvordan jeg tenker om menighet, om ledelse og mitt bilde av Gud.”

Les mer

Sosiale medier

#kompetansendutrenger