Recondiționarea căzi de baie

Avantajele produsului de acoperire Ekopel 2K:

• Termenul de exploatare 20 ani
• Este inodor, utilizarea sa este confortabilă
• Aderare bună, amestec colant
• Auto-nivelare, fără margini protuberante
• Nu formează spumă
• Stabilitate la radiaţiile UV
• Stratul de pe laturi este de maximum 2 mm, stratul de pe fundul căzii este de maximum 5 mm
• Nu conţine solvenţi periculoşi

Etapele reconditionarii

1 pas

Înlăturarea stratului de silicon sau alt material ce este folosit pentru izolare.

2 pas

Apoi urmează curațirea și șlefuirea căzii cu hârtie abrazivă, ce ajută la înlaturarea murdăriei, se crează o suprafață aspra pentru aplicarea materialului de restaurare.

3 pas

În locurile unde sunt defecte semnificative a suprafeței sau a mărginilor se efectuiază chituirea defectelor.

4 pas

Suprafețele prelucrate cu chit mai apoi sunt șlefuite și netezite manual ca să fie același nivel ca corpul căzii.

5 pas

Degresarea căzii
pentru a curați suprafața de grăsimi și altă murdării.

6 pas

Pregătirea se termină cu izolarea surselor de apă și protejarea faianței.

7 pas

Turnarea lichidului acrilic peste suprafața căzii.

La această etapă finisăm reconditionarea și peste 24 ore cada va arăta în felul următor


RECONDITIONAREA CAZILOR IN ROMANIA !

Contact