emniyet ve güvenlik filmleri

Güvenlik filmleri çok yüksek patlamalara dayanabilir. Ama çerçeveniz dayanamayabilir. Yüksek güçte patlamalarda çerçeve çıtalarından kopması sonucu cam çerçeveden komple sıyrılabilir. Güvenlik filmleri ile bu soruna çözüm bulunuyor. Üstün kalitede güvenlik filmi çerçeve kenarından çerçeveye ve çerçeve de betona sabitleniyor. Böylece camın çerçeveden sıyrılması engelleniyor. Ayrıca patlama anında camın çok fazla esneyip çerçeveye uyguladığı basınçta özel bir sistem sayesinde en aza indiriliyor. Böylece mekanınız çok daha güvenli hale geliyor.

Güvenlik filmi uygulayarak;
Binanızı ve çalışanları, evinizi ve içinde yaşayanları koruyun, depreme karşı korunun, teröre karşı korunun, hırsızlıktan korunun, iş verimini arttırın, sigorta giderlerini azaltın.