Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Departament Marki Małopolska

Dyrektor Departamentu: Gabriela Prokocka
Pełnomocnik Marszałka ds. Marki Małopolska

Zobacz podział organizacyjny (stanowiska kierownicze)

Sekretariat:
Kraków, ul. Zacisze 5
parter, pokój 23
31-156 Kraków
tel: 12 61 60 400
fax: 12 61 60 399
e-mail:

Departament Marki Małopolska kreuje silną i spójną markę Małopolska oraz buduje nowoczesny wizerunek Samorządu Województwa. Poprzez planowanie i realizowanie kampanii informacyjno-promocyjnych o zasięgu regionalnym, krajowym i międzynarodowym odpowiada za kształtowanie pozytywnego wizerunku Regionu w kraju i za granicą.

Departament Marki Małopolska organizuje, współorganizuje lub wspiera istotne przedsięwzięcia i wydarzenia wzmacniające markę Małopolska i mające na celu integrację wewnętrzną mieszkańców województwa małopolskiego, a także inicjuje i koordynuje wspólne działania promocyjne z jednostkami samorządu terytorialnego, podmiotami regionalnymi, krajowymi, komercyjnymi oraz społecznymi.

W celu uspójnienia komunikacji marketingowej Regionu, Departament Marki Małopolska stworzył System Identyfikacji Wizualnej Województwa Małopolskiego, jak również opracował System Koordynacji Marki Małopolska określający zasady planowania i prowadzenia działań marketingowych oraz regulujący współpracę pomiędzy Departamentami UMWM, WSJO oraz podmiotami zewnętrznymi. 

Departament Marki Małopolska wdrożył i jest administorem oficjalnego portalu województwa małopolskiego www.malopolska.pl, Elektronicznej Platformy Komunikacji, Fotoportalu, jak również prowadzi oficjalny fanpage województwa małopolskiego na profilu Facebook. Ponadto, prowadzi badania marketingowe i ewaluacyjne nt. marki Małopolska, a także jest odpowiedzialny m.in.: za opracowywanie materiałów promocyjnych, zarządzanie systemem wystawienniczym i materiałami wydawniczymi, czy też za akceptację projektów graficznych materiałów promocyjno-informacyjnych oraz identyfikacyjnych tworzonych przez Departamenty UMWM, WSJO oraz podmioty zewnętrzne.