Zicht op risico's van legacysystemen

  • Type: Whitepaper
  • Laatste wijziging: 07-12-2015
  • Eerste publicatie: 07-12-2015
  • Versie: 1.0
  • Status: Actief

Nederland is in hoge mate afhankelijk van het goed functioneren van informatie- en communicatietechnologie (ICT). Incidenten met ICT-systemen kunnen grote maatschappelijke gevolgen hebben, denk bijvoorbeeld aan de telecomvoorzieningen. De zogenaamde ‘legacysystemen’ verdienen hierbij bijzondere aandacht. Dit zijn systemen die gebouwd zijn met technologie die niet of nauwelijks meer wordt ondersteund door externe leveranciers en/of de eigen organisatie.

Het is van belang dat organisaties zich bewust zijn van de risico’s die legacysystemen met zich meebrengen. Organisaties moeten inzicht krijgen bij welke systemen dergelijke risico’s zich voordoen en om welke specifieke risico’s het gaat. Met die inzichten zouden bedrijven strategieën kunnen bedenken voor het wegnemen of verkleinen van de risico’s. Om organisaties hierbij te helpen heeft het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) dit self-assessment ontwikkeld.

Deze self-assessmentmethode helpt u om op gestructureerde wijze inzicht te verkrijgen in de risico’s. Op basis van dit inzicht kunt u vervolgens beslissingen nemen om de risico’s te beperken.

Download

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig