கீச்சுகள்

@IESJesusMarin -ஐத் தடைசெய்துள்ளீர்கள்

நிச்சயமாக இந்தக் கீச்சுகளைப் பார்க்க விரும்புகிறீர்களா? கீச்சுகளைப் பார்ப்பது, @IESJesusMarin -ஐத் தடைநீக்காது.

 1. மறுட்விட் செய்துள்ளார்
  19 மணிநேரம் முன்

  Hoy os presentamos el exitoso booktrailer📽🎬🎞 de "Tres sombreros de copa"🎭📚, un proyecto realizado nuestros alumnos de 3.º de ESO. ¡¡Si tienes ganas de reírte, no te lo pierdas!!😊

  மீளமை
 2. மறுட்விட் செய்துள்ளார்
  12 மணிநேரம் முன்

  Hoy en con hemos puesto a prueba lo aprendido en con 💣Si no lo recuerdas💥

  மீளமை
 3. மறுட்விட் செய்துள்ளார்
  மே 28
  மீளமை
 4. மறுட்விட் செய்துள்ளார்
  மே 27

  Tablón Vivo Departamento de F O L 201819 Medio vía

  மீளமை
 5. மறுட்விட் செய்துள்ளார்
  மே 23

  Los de hemos realizado sesiones de con grupos de alumnos/as Grado Medio y Superior IES Jesús Marín, todo un ejemplo de buen hacer del Centro, Profesores y Alumnos. Con la colaboración de .

  மீளமை
 6. மறுட்விட் செய்துள்ளார்
  மே 26

  La asociación convoca un concurso de carteles para el . El Bachillerato de Artes Plásticas del realiza una muestra de carteles que está expuesta en nuestro centro, y este es el premiado. ¡Enhorabuena a la alumna! 🏆🌈🖌️

  மீளமை
 7. மறுட்விட் செய்துள்ளார்
  மே 22

  Mi primer tuit lo quiero dedicar al departamento de Edificación del IES Politécnico Jesús Marín de Málaga. ¡¡Cosas así hemos aprendido a hacer en este primer año con la impresora 3D!!

  மீளமை
 8. மறுட்விட் செய்துள்ளார்
  மே 25

  Esta semana llevamos al de con talleres a tres grupos de estudiantes de grado medio. Seguimos desmontando y

  மீளமை
 9. மே 24

  Interesante la experiencia emprendedora que nos ha traído la para los grupos 🎓👩OPAFI👦OPIEA y S15II "No existe desarrollo profesional, si no existe desarrollo personal"

  மீளமை
 10. மறுட்விட் செய்துள்ளார்
  மே 24

  Enhorabuena y felicidades Ana Garcia Perales y demás compañeros

  மீளமை
 11. மறுட்விட் செய்துள்ளார்
  மே 24

  Interior y exterior de estos originales libros de artista creados por alumnos de Literatura Universal 📗📙📘📚🎨🖌 Solo son una muestra. ¡Podéis ver el resto en nuestra biblioteca!📚

  மீளமை
 12. மறுட்விட் செய்துள்ளார்
  மே 24

  Si te falla un plan no cambies de meta, cambia de plan. Taller de Motivación vocacional, muy oportuno en este último tramo del curso. Buen trabajo de Qué preparados los Bachilleratos del 💪🎓👨‍🎓👩‍🎓

  மீளமை
 13. மே 23

  Gracias a por colaborar con el Departamento de FOL en el 👥 Una experiencia muy enriquecedora

  மீளமை
 14. மறுட்விட் செய்துள்ளார்
  மே 23

  Orientación Laboral: Alumnado: Proyectos de Edificación Sesión grupal con SECOT, evaluando la actividad. Ha resultado una experiencia "interesante y positiva"...

  மீளமை
 15. மறுட்விட் செய்துள்ளார்
  மே 23

  Orientación Profesional: SECOT II fase de la actividad. Conexión alumnado-empresa-profesorado

  மீளமை
 16. மறுட்விட் செய்துள்ளார்
  மே 23

  Orientación Profesional: SECOT II fase de la actividad: sesión grupal. El alumnado, protagonista del aprendizaje, intercambia impresiones con los coach.

  மீளமை
 17. மே 23
  மீளமை
 18. மறுட்விட் செய்துள்ளார்
  மே 22

  Ya podéis disfrutar de nuestra exposición de portadas de obras literarias realizadas por los alumnos de Cultura Audiovisual y Literatura Universal ¡¡Están llenas de amor a la literatura y al arte!!📘📗📙📚🎨🖌

  மீளமை
 19. மறுட்விட் செய்துள்ளார்
  மே 20

  Último Tablón Vivo de F.O.L curso 2018/19 dedicado a la Orientación Profesional, al fantástico grupo de Edificación y a "esos profesores" que tanto me han animado. Espero que les haya gustado, gracias por su atención.

  மீளமை
 20. மறுட்விட் செய்துள்ளார்
  மே 19

  Ponencia Malakabot 2019: , ABP en FP para crear un casco inteligente, de José Luis García Martínez (IES Los Cerros, Úbeda - Jaén)

  மீளமை

சுமையேற்ற அதிக நேரமெடுக்கிறது போல் தெரிகிறது.

Twitter -இல் அதிக கொள்ளளவு அல்லது தற்காலிக சிக்கல் ஒன்று ஏற்பட்டிருக்கலாம். மீண்டும் முயற்சிக்கவும் அல்லது மேலும் தகவலுக்கு Twitter நிலை என்பதைப் பார்க்கவும்.

  நீங்கள் இதையும் விரும்பலாம்

  ·